XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

 

PIELGRZYMKA DO LIBANU

 

600 LAT KOMISARIATÓW ZIEMI ŚWIĘTEJ

 

PIELGRZYMKI

 

JEROZOLIMA – BAZYLIKA GROBU PAŃSKIEGO

 

BETLEJEM – GROTA NARODZENIA

 

NAZARET – BAZYLIKA ZWIASTOWANIA

 
 • 8 marca 2021

  Dla Iraku w duchu franciszkańskim

  Przed udaniem się w podróż apostolską do Iraku papież Franciszek prosił wiernych na całym świecie o modlitewne wsparcie. Ojciec Święty powiedział: „Pragnę się spotkać z tym Kościołem męczenników…

  więcej >>>

 • 19 lutego 2021

  Dzień modlitw i dziękczynienia

  Dzień 15 lutego, według postanowienia Kustosza Ziemi Świętej o. Franciszka Patton OFM, został ustanowiony dniem modlitwy za dobrodziejów Kustodii Ziemi Świętej. W tym roku to dziękczynienie związało się z dziękczynieniem za 600 lat powołania instytucji Komisarzy Ziemi Świętej. Z tej racji w przyklasztornym kościele św. Kazimierza Królewicza w Krakowie, przy którym znajduje się najstarszy polski Komisariat Ziemi Świętej, została odprawiona Msza Święta dziękczynna.

  więcej >>>

 • 19 lutego 2021

  Wspomnienie Jubileuszu w Krakowie

  Dla wspomnienia Jubileuszu 600-lecia ustanowienia Komisariatów Ziemi Świętej Ojciec Komisarz Nikodem Gdyk OFM wygłosił okolicznościowe kazania w sanktuarium św. Kazimierza Królewicza w Krakowie. Od 1902 klasztor krakowski św. Kazimierza jest siedzibą Komisarza Ziemie Świętej, tym samym najstarszą stałą placówką komisariacką na terenie naszej Ojczyzny. Ukazując wagę Ziemi Objawienia oraz zaangażowania na rzecz Miejsc Świętych i tamtejszych chrześcijan, Ojciec Komisarz powiedział:

  więcej >>>

KOPUŁY BAZYLIKI GROBU PAŃSKIEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FESTIWAL MUZYKI W EIN KAREM

 

 

 

 

TYDZIEŃ ORGANOWY W LIBANIE

 

 

wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 1 (103) 2021
SPIS TREŚCI:

Rok świętego Józefa
Jan Józef Janicki

Dom oblubieńca Maryi
Marian B. Arndt

Józef z rodu Dawida
Piotr Blajer

Krewni Zbawiciela
Celestyn M. Paczkowski

Wdowiec i starzec
Barbara Szczepanowicz

Święty - który nie mówi
Mariusz Rosik

Lilia świętego Józefa
Krzysztof Miller

Pod skrzydłami aniołów
Emilia Tokarz

Postawa ojcowska świętego Józefa
Roman Mazur

Józef syn patriarchy Jakuba
Marcin Grodzki, Kamil Szadkowski

Rozmowa z patriarchą Nazaretu
Narcyz S. Klimas

Znaczek z wizerunkiem św. Józefa
Nikodem M. Gdyk

Czy święty Józef  był cieślą?
Jakub Waszkowiak

PANORAMA

Iraccy franciszkanie
Pomagać za darmo
Sanktuaria bez pielgrzymów
Odkrywanie Kiriat-Jearim