// AKTUALNOŚCI

22 stycznia 2019

800 lat (1219-2019) od pielgrzymki pokoju św. Franciszka do Ziemi Świętej

Rok 2019 jest dla nas szczególnie ważny, ponieważ dokładnie 800 lat temu św. Franciszek przybył w pielgrzymce do Ziemi Świętej jako świadek pokoju, pozostając tu do 1220 roku.

W czasie kiedy rozgorzała walka w piątej już wyprawie krzyżowej i wydawało się że jedynym przemawiającym językiem jest walka, wówczas św. Franciszek przekroczył linię frontu i logikę ludzkiego myślenia, stając się otwartym na Boże natchnienie, które doprowadziło go do wiary w odkrywanie człowieczeństwa w każdym stworzeniu.

Spotkanie z sułtanem Melek el-Kamelem i pobyt w Ziemi Świętej wpłynęły na sposób ewangelizowania, świadectwo życia i proklamacji Słowa. One inspirowały przez osiem wieków nasze duszpasterstwo i wciąż wywierają wpływ na franciszkańską obecność na Bliskim Wschodzie poprzez działalność Kustodii Ziemi Świętej.

O. Francesco Patton
Kustosz Ziemi Świętej

Na obrazie: Św. Franciszek przemawia do muzułmanów w obecności Sułtana. Florencja, bazylika Świętego Krzyża.

wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 2 (98) 2019
SPIS TREŚCI:

Dialog na rzecz pokoju
Sztuka sakralna w Ziemi Świętej

Nikodem Gdyk

Oficjalna misja
Narcyz Klimas

Pokojowa pielgrzymka
Barbara Szczepanowicz

Józef w Egipcie
Piotr Blajer

Eucharystia w Ziemi Świętej
Spotkanie ze Zmartwychwstałym
Jan Józef Janicki

Św. Ludwik IX
Krzysztof Miller

Królestwo pokoju
Kamil Szadkowski

Ewangelia Marka w Qumran?
Mariusz Rosik

Bet Szean
Tomasz Jelonek

Beniamin (część 2)
Mirosław Jasinski

PANORAMA

„Nie” dla profanacji
Rekordowy rok
Czy uciszyć muezinów?
Erasmus w Gazie
Na „Via Dolorosa”
Papież w ZEA