// AKTUALNOŚCI

26 października 2017

800 lat historii

Z okazji 800-lecia stałej obecności franciszkanów w Ziemi Świętej „Chrześcijańskie Centrum Medialne” zrealizowało film dokumentalny podzielony na trzy części. Ta podróż wiedzie od zarania obecności franciszkanów aż do czasów współczesnych oraz ukazuje uroczyste celebracje w Jerozolimie w ramach VIII wiekowej działalności.

Pierwsza część wspomnianej serii obejmuje misję „Zamorską” wraz z przybyciem pierwszych braci do Ziemi Świętej, spotkanie św. Franciszka z sułtanem Egiptu, aż do czasów piątej wyprawy krzyżowej. Obecność franciszkańska w Ziemi Świętej została udokumentowana licznymi i wyjątkowymi rękopisami.

W drugiej części zostało zgłębione życie braci w sanktuariach, napływ pielgrzymów, opieka nad „żywymi” kamieniami i lokalnymi katolikami oraz duchowość wyrażana w Ziemi Świętej. Dla Kustosza o. Franciszka Pattona ta ośmiowiekowa obecność w Ziemi Świętej jest swego rodzaju pamiątką: być w miejscach pamięci, które wyrażają się w sanktuariach Wcielenia i Odkupienia.

Trzecia część „800 lat obecności franciszkanów w Ziemi Świętej” to świętowanie w Jerozolimie przez braci z Kustodii. Trzy dni konferencji, celebracji, spotkań oraz specjalne orędzie papieża Franciszka, który ponowił mandat Kustodii dla bycia „radosnymi świadkami Zmartwychwstałego w Ziemi Świętej”.

wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 1 (97) 2019
SPIS TREŚCI:

Spotkanie św. Franciszka z Sułtanem
Sztuka sakralna w Ziemi Świętej

Nikodem Gdyk

Przed Sułtanem
Narcyz Klimas

Szaleństwo dla Chrystusa
Celestyn M. Paczkowski

Podróż Abrahama do ziemi Kanaan
Piotr Blajer

Eucharystia w Ziemi Świętej
W Okresie Adwentu
Jan Józef Janicki

Pobożne szlaki morskie
Barbara Szczepanowicz

Królowie Aragonii a Franciszkanie
Krzysztof Miller

Hadżdż
Kamil Szadkowski

Początek literatury rabinicznej
Mariusz Rosik

Beniamin (część 1)
Mirosław Jasinski

PANORAMA

Ekumeniczna pielgrzymka
Echa kanonizacji papieża Pawła VI
Syryjskie katakumby
Afera odźwiernego
W rocznicę porozumień
Libańskie perspektywy