// AKTUALNOŚCI

26 października 2017

800 lat historii

Z okazji 800-lecia stałej obecności franciszkanów w Ziemi Świętej „Chrześcijańskie Centrum Medialne” zrealizowało film dokumentalny podzielony na trzy części. Ta podróż wiedzie od zarania obecności franciszkanów aż do czasów współczesnych oraz ukazuje uroczyste celebracje w Jerozolimie w ramach VIII wiekowej działalności.

Pierwsza część wspomnianej serii obejmuje misję „Zamorską” wraz z przybyciem pierwszych braci do Ziemi Świętej, spotkanie św. Franciszka z sułtanem Egiptu, aż do czasów piątej wyprawy krzyżowej. Obecność franciszkańska w Ziemi Świętej została udokumentowana licznymi i wyjątkowymi rękopisami.

W drugiej części zostało zgłębione życie braci w sanktuariach, napływ pielgrzymów, opieka nad „żywymi” kamieniami i lokalnymi katolikami oraz duchowość wyrażana w Ziemi Świętej. Dla Kustosza o. Franciszka Pattona ta ośmiowiekowa obecność w Ziemi Świętej jest swego rodzaju pamiątką: być w miejscach pamięci, które wyrażają się w sanktuariach Wcielenia i Odkupienia.

Trzecia część „800 lat obecności franciszkanów w Ziemi Świętej” to świętowanie w Jerozolimie przez braci z Kustodii. Trzy dni konferencji, celebracji, spotkań oraz specjalne orędzie papieża Franciszka, który ponowił mandat Kustodii dla bycia „radosnymi świadkami Zmartwychwstałego w Ziemi Świętej”.

wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 4 (92) 2017
SPIS TREŚCI:

Pępek świata 
Jerozolima – centrum ziemi

Nikodem Gdyk

Betania
Barbara Szczepanowicz

Księga Koheleta
Piotr Blajer

Józef Flawiusz
Krzysztof Miller

Eucharystia w Ziemi Świętej.
Św. Jan Damasceński.
Doktor Kościoła na wschodzie

Jan Józef Janicki

Jan Polak (Poloner)
Celestyn M. Paczkowski

Jabne
Mariusz Rosik

Literatura Hechaloty
Tomasz Jelonek

Ubajd Zakani
Kamil Szadkowski

Neftali
Mirosław Jasinski

PANORAMA

Nowy patriarcha malechicki
Nagroda im. Karskiego dla franciszkanina
"Hora Sancta" w Getsemani
Szlakiem Świętej Rodziny
Skarb rodziny Khalidi
Rosyjska enklawa