// AKTUALNOŚCI

26 października 2017

800 lat historii

Z okazji 800-lecia stałej obecności franciszkanów w Ziemi Świętej „Chrześcijańskie Centrum Medialne” zrealizowało film dokumentalny podzielony na trzy części. Ta podróż wiedzie od zarania obecności franciszkanów aż do czasów współczesnych oraz ukazuje uroczyste celebracje w Jerozolimie w ramach VIII wiekowej działalności.

Pierwsza część wspomnianej serii obejmuje misję „Zamorską” wraz z przybyciem pierwszych braci do Ziemi Świętej, spotkanie św. Franciszka z sułtanem Egiptu, aż do czasów piątej wyprawy krzyżowej. Obecność franciszkańska w Ziemi Świętej została udokumentowana licznymi i wyjątkowymi rękopisami.

W drugiej części zostało zgłębione życie braci w sanktuariach, napływ pielgrzymów, opieka nad „żywymi” kamieniami i lokalnymi katolikami oraz duchowość wyrażana w Ziemi Świętej. Dla Kustosza o. Franciszka Pattona ta ośmiowiekowa obecność w Ziemi Świętej jest swego rodzaju pamiątką: być w miejscach pamięci, które wyrażają się w sanktuariach Wcielenia i Odkupienia.

Trzecia część „800 lat obecności franciszkanów w Ziemi Świętej” to świętowanie w Jerozolimie przez braci z Kustodii. Trzy dni konferencji, celebracji, spotkań oraz specjalne orędzie papieża Franciszka, który ponowił mandat Kustodii dla bycia „radosnymi świadkami Zmartwychwstałego w Ziemi Świętej”.

wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 2 (94) 2018
SPIS TREŚCI:

Kapituła Namiotów
Sztuka sakralna w Ziemi Świętej

Nikodem Gdyk

Siostry M B Miłosierdzia
S. M. Weronika Trojanowska ZMBM

Rachela
Piotr Blajer

Kościół św. Anny
Barbara Szczepanowicz

Eucharystia w Ziemi Świętej.
Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej (1905-1933)
Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
Jan Józef Janicki

Św. Maria Egipcjanka
Krzysztof Miller

Pella
Mariusz Rosik

Coroczna lektura Tory
Kamil Szadkowski

Znane kobiety w Islamie
Kamil Szadkowski

Aszer
Mirosław Jasinski

PANORAMA

Jak obronić prawdę
W Turcji bez zmian
Papieskie mediacje
O ekologii w Jerozolimie
Niechciane dzieci
Chrześcijański protest