// AKTUALNOŚCI

21 czerwca 2019

Cząstka Ziemi Świętej

Dnia 8 czerwca 2019 roku, w sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie, Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz poświęcił mozaiki i kaplice-repliki Groty Zwiastowania z Nazaretu, Groty Narodzenia z Betlejem i Grobu Pańskiego z Jerozolimy.

Uroczystość odbyła się o godz. 20.00 w wigilię Zesłania Ducha Świętego. W nabożeństwie uczestniczyli Goście z kraju i z zagranicy. Delegatem Ojca Kustosza Ziemi Świętej Francesco Pattona był o. Zacheusz Drążek OFM – przełożony franciszkańskiej wspólnoty bazyliki zmartwychwstania w Jerozolimie. Z ziemskiej Ojczyzny Jezusa obecni byli także o. Seweryn Lubecki OFM – dyrektor Casa Nova w Ain Karem i o. Piotr Blajer OFM – profesor Studium Biblicum Francescanum w Jerozolimie. Na uroczystość przybyli również: Mary i Raymond Nazzal z Betlejem – właściciel agencji pielgrzymkowej TESTCO, z którą krakowski komisariat współpracuje od 30 lat, a także z Nazaretu Wael Hamed – menager Galilee Hotel i Maurice Salem – właściciel firmy autokarowej.

W ceremonii uczestniczyli kapłani z archidiecezji krakowskiej: m.in. ks. infułat Bronisław Fidelus, ks. Czesław Bogdał i gospodarz miejsca, kustosz sanktuarium ks. Mateusz Hosaja. Przybyli również Bracia Mniejsi na czele z o. Jackiem Komanem OFM – ministrem prowincjalnym Prowincji Matki Bożej Anielskiej w Polsce, z Torunia o. prof. Celestyn Paczkowski OFM – reprezentujący naszych przewodników po Ziemi Świętej, Komisarz Ziemi Świętej w Słowenii o. Peter Lavrih.

W uroczystości poświęcenia udział wzięli: o. Paschalis Kwoczała OFM – Komisarz Ziemi Świętej w Polsce, o. Nikodem Gdyk OFM oraz o. Dariusz Sambora OFM – Wicekomisarze, pracownicy Fundacji Komisariat Ziemi Świętej, ich najbliższa Rodzina oraz znajomi, Siostry zakonne, Przyjaciele Ziemi Świętej, a także Damy i Kawalerowie Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie.

Nabożeństwo poświęcenia kaplic otworzyło procesyjne wejście przy śpiewie „O stworzycielu Duchu przyjdź”. Kardynał znakiem krzyża świętego i pozdrowieniem zebranych rozpoczął ceremonię, której znaczenie na wstępie podkreślił Kustosz sanktuarium ks. Mateusz. Na ogromnym telebimie pojawiły się najpierw zdjęcia ukazujące panoramę Nazaretu, sanktuarium i Grotę Zwiastowania. W tle lektor czytał Ewangelię o Zwiastowaniu Pańskim. Po jej zakończeniu zobaczyliśmy sceny z pielgrzymki jubileuszowej Ojca Świętego Jana Pawła II do Ziemi Świętej w 2000 roku i usłyszeliśmy jego słowa wypowiedziane podczas Mszy świętej sprawowanej 25 marca w Nazarecie: „proszę Świętą Rodzinę, aby budziła we wszystkich chrześcijanach wolę obrony rodziny, obrony rodziny przed wieloma niebezpieczeństwami, jakie zagrażają dziś jej naturze i misji”.

Ponownie z głośników popłynęło Słowo Boże, tym razem Ewangelia o Narodzeniu. Myślą i sercem przenieśliśmy się do Betlejem, w czym pomogły nam kadry filmu ukazujące miasto Dawida i Grotę Narodzenia. Dopełnieniem były odpowiednie ujęcia z pielgrzymki papieskiej i słowa Jana Pawła II wypowiedziane podczas Mszy świętej na Placu Żłóbka, 22 marca: „Żłóbek Jezusa leży zawsze w cieniu krzyża. Milczenie i mrok betlejemskich narodzin zlewają się w jedno z mrokiem i cierpieniem śmierci na Kalwarii”. Pieśń „Duchu ognia” wykonana przez chór „Sanktuarium św. Jana Pawła II” duchowo wprowadziła do drugiej kaplicy.

Trzeci fragment z Ewangelii opowiadał o tajemnicy zmartwychwstania Jezusa. Na telebimie ukazała się panorama Jerozolimy, której sercem jest bazylika Kalwarii i Grobu Pańskiego, a nieco później osoba papieża Jana Pawła II, który podczas Mszy świętej, 26 marca, ucałował miejsce, gdzie po śmierci złożono Ciało Jezusa, a w homilii powiedział: „tutaj, w bazylice Grobu Świętego, klękam przed miejscem, gdzie Go pochowano… Grób jest pusty. Jest niemym świadkiem centralnego wydarzenia w ludzkich dziejach: zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa”.

Następnie, ponownie rozległ się po sanktuarium dźwięk fortepianu i pieśń „Jezu Tyś jest”. W tym czasie Ksiądz Kardynał w asyście kilkunastu osób udał się za prezbiterium, gdzie odczytał modlitwę poświęcenia kaplic i pamiątkowych tablic, a wodą święconą pokropił mozaiki i poszczególne ołtarze.

Na zakończenie były przemowy i podziękowania. Jako pierwszy, głos w imieniu Kustodii Ziemi Świętej, zabrał o. Zacheusz. Następnie o. Paschalis skierował wyrazy serdecznej wdzięczności ks. kard. Stanisławowi Dziwiszowi, nieobecnemu ks. prałatowi Janowi Kabzińskiemu, a także tych wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do budowy i wystroju kaplic odnoszących się do najważniejszych miejsc chrześcijaństwa. Natomiast Ksiądz Kustosz Mateusz podziękował obecnym za udział w uroczystym poświęceniu kaplic. Przed błogosławieństwem odmówiono modlitwę o pokój w duchu św. Franciszka.

To krakowskie wydarzenie wpisało się w obchody jubileuszowe, jakie podejmuje Kustodia Ziemi Świętej i poszczególne Komisariaty Ziemi Świętej na całym świecie, w związku z 800-leciem pielgrzymki pokoju św. Franciszka z Asyżu i spotkania z sułtanem Egiptu w 1219 roku. Widzialnym tego znakiem pozostanie mozaika przedstawiająca Franciszka i sułtana w otoczeniu braci zakonnych adorujących betlejemski Żłóbek, oraz inne mozaiki i repliki kaplic z Nazaretu, Betlejem i Jerozolimy. W ten sposób wierni i pielgrzymi odwiedzający sanktuarium św. Jana Pawła II na „Białych Morzach” i sanktuarium Bożego Miłosierdzia w pobliskich Łagiewnikach, będą mogli odbyć duchową pielgrzymkę do Ziemi Świętej.

wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 3 (99) 2019
SPIS TREŚCI:

Sztuka sakralna w Ziemi Świętej
Cząstka Ziemi Świętej

Nikodem Gdyk

Minoryci w Ziemi Świętej
Barbara Szczepanowicz

Ossuarium Jakuba
Kamil Szadkowski

Jerozolima i Mekka
Kamil Szadkowski

Eucharystia w Ziemi Świętej
Nawiedzenie Elżbiety przez Maryję
Jan Józef Janicki

Jehuda ha-Lewi
Krzysztof Miller

Cnoty boskie i kardynalne
Bogdan Zbroja

„Panie nie jestem godzień"
Piotr Blajer

Bracia Mniejsi w Egipcie
Celestyn M Paczkowski

Status quo"
Narcyz Klimas

PANORAMA

Język polski w franciszkańskim muzeum
Rocznicowe uroczystości
Kontynuacja prac
Dygitalizacja bezcennych zbiorów
Reinterpretacja faryzeizmu