// AKTUALNOŚCI

14 grudnia 2019

Drugi etap prac w bazylice Grobu

Projekt drugiego etapu renowacji Grobu Świętego został przedstawiony 10 grudnia 2019 roku w franciszkańskim klasztorze Najświętszego Zbawiciela w Jerozolimie. W obecności hierarchów trzech Kościołów chrześcijańskich odpowiedzialnych za „status quo” Grobu Pańskiego (katolickich, prawosławnych Greków i Ormian) zabrali głos członkowie technicznego komitetu naukowego z Centrum Ochrony i Restauracji Dziedzictwa Kulturowego „La Venaria Reale” z Turynu i Wydziału Starożytności Uniwersytetu „La Sapienza” w Rzymie. 8 października br. obie te instytucje podpisały wstępną umowę z Kustodią Ziemi Świętej na badania, projekt wykonawczy oraz konieczne interwencje renowacyjne, z przebiegu których będą składać sprawozdania co dwa miesiące.

O. Franciszek Patton, Kustosz Ziemi Świętej, z zadowoleniem przyjął to wydarzenie, przypominając o wspaniałym doświadczeniu współpracy między Kościołami przy pierwszej fazie prac renowacyjnych zakończonych w 2016 roku.

Obecnie będą cztery obszary interwencji: konserwacja i renowacja podłogi Bazyliki; ocena stabilności i bezpieczeństwa „Świętej Edykuły”; realizacja konstrukcji technicznych (woda, elektryczność, mechanika, ogień); badania archeologiczne.

Projekt został zilustrowany przez dyrektora prac renowacyjnych i architekta nadzorczego Stefano Trucco, koordynatora projektu Michela Cardinali oraz wiceprezesa interwencji Paola Croveri, którzy są członkami „La Venaria Reale”.

Interdyscyplinarna grupa złożona z konserwatorów, archeologów i projektantów będzie pracować nad oceną stabilności i zapewnieniem bezpieczeństwa „Świętej Edykuły”. Eksperci zajmą się wyszukiwaniem i analizą wszystkich możliwych informacji na temat historii obiektu i późniejszych interwencji. Zostaną przeprowadzone prace w celu zbadania prawdziwego istnienia podziemnych kanałów, szczegółowych badań geometrycznych i reliefów strukturalnych „Edykuły”.

Dla wprowadzenia struktur przydatnych dla zakonników mieszkających przy bazylice Grobu i dużej liczby pielgrzymów przejdzie się do analizy obecnej sytuacji pod względem temperatury, wilgotności, stężenia zanieczyszczeń. Po zdefiniowaniu niezbędnych ulepszeń i potrzeb wyrażonych przez społeczności chrześcijańskie, które tam zamieszkują, będą poszukiwane alternatywne rozwiązania problemów.

Wydział Nauk Starożytnych Uniwersytetu „La Sapienza” w Rzymie zajmie się badaniami archeologicznymi związanymi z pracami konserwatorskimi. Profesor Francesca Romana Stasolla, przewodnicząca grupy roboczej, wyjaśniła przedstawicielom Kościołów chrześcijańskich, że zostanie zebrana kompletna dokumentacja archeologiczna w celu zbudowania bazy danych i trójwymiarowych map. We współpracy z Wydziałem Inżynierii Elektrycznej, Astronautycznej i Energetycznej „La Sapienza” zbadane zostanie światło naturalne i akustyka w Grobie Świętym.

Archeolog Carla Benelli ze stowarzyszenia „Pro Terra Sancta” – organizacja pozarządowa Kustodii Ziemi Świętej – wyjaśniła, że przedstawiony projekt można sfinansować dzięki darowiznom od dobroczyńców o wartości 500 tysięcy dolarów zebranych na ten projekt.

wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 4 (100) 2019
SPIS TREŚCI:

Sztuka sakralna w Ziemi Świętej
Głos z Ziemi Świętej

Nikodem Gdyk

Setny numer kwartalnika

Fenomen św. Franciszka
Barbara Szczepanowicz

Franciszkanie nad Nilem
Celestyn M. Paczkowski

Eucharystia w Ziemi Świętej
Spotkanie z Jezusem: Nauczycielem i Cudotwórcą
Jan Józef Janicki

Modlitwa w Islamie
Kamil Szadkowski

Podróże Jezusa do Jerozolimy
Piotr Blajer

Ewangelia Judasza
MariuszRosik

Benjamin z Tudeli
Krzysztof Miler

Franciszkanie w Nazarecie
Narcyz Klimas

PANORAMA

Niefortunne zachowanie
Kapłan, aktor i pielgrzym
Nieoczekiwane odkrycie
Libańczycy bronią wiary
Tylko jeden Nazaret