// AKTUALNOŚCI

22 listopada 2018

Ekumeniczna pielgrzymka z Ziemi Obiecanej do Ziemi Obietnicy

„Po raz pierwszy w Polsce, ktoś wpadł na taki pomysł, aby zorganizować wspólną ekumeniczną pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Tym kimś był biskup Grzegorz Ryś” – powiedział ks. Semko Koroza – przewodniczący łódzkiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej. „Chcemy pojechać tam razem, aby wspólnie odwiedzić te miejsca związane z naszą wiarą oraz razem się modlić, bo nie możemy jeszcze mówić o wspólnym przeżywaniu sakramentów”.

Od pomysłu do realizacji jest jednak długa droga. Dokładnie 13 kwietnia br., pod koniec pierwszej „ekumenicznej Drogi Światła”, która przeszła ulicami Łodzi w kościele Ewangelicko-Augsburskim pw. św. Mateusza duchowni zrzeszeni w łódzkim oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej wraz z przedstawicielem Kościoła Katolickiego podpisali wspólny list skierowany do wiernych ich Kościołów zachęcający do udziału w pielgrzymce.

„Chcemy was zaprosić, drodzy nasi Siostry i Bracia ze wszystkich Kościołów, na tę drogę – nie tylko w duchu, ale również w realnym wysiłku” – czytamy w orędziu duchownych Kościołów chrześcijańskich. „Wybierzmy się razem do Ziemi Zbawiciela do doświadczenia prawdziwie źródłowego” – apelują duchowni.

O wadze i znaczeniu ekumenicznego pielgrzymowania mówi ks. abp Grzegorz Ryś – pomysłodawca tego łódzkiego dzieła. „Pielgrzymka nasza wychodzi naprzeciw temu, jak my dziś rozumiemy ekumenizm. Tak naprawdę w ekumenizmie istotne jest to, aby każdy z nas niezależnie od tego w jakim Kościele żyje, najpierw zbliżał się w osobistej relacji do Jezusa. Im bardziej wrócimy wszyscy do tego wydarzenia jakim jest wydarzenie Paschalne Jezusa Chrystusa: Jego Wcielenie, Narodzenie, Śmierć, Zmartwychwstanie i Zesłanie Ducha Świętego, im bardziej każdy z Kościołów głębiej wejdzie w te podstawowe wydarzenia wiary, tym będziemy bliżsi siebie nawzajem. Dlatego zrodził się taki pomysł, by wspólnie wyruszyć w pielgrzymkę do źródła naszej wiary”.

Zapisy na pielgrzymkę rozpoczęły się pod koniec kwietnia i cieszyły się dużym zainteresowaniem. Organizacją pielgrzymki zajął się Komisariat Ziemi Świętej, który znany jest w Polsce z profesjonalnej obsługi pielgrzymów w Ziemi Zbawiciela.

„Nazaret, Góra Tabor, Kanna Galilejska, Góra Błogosławieństw, Kafarnaum, Betlejem czy Jerozolima, to tylko niektóre z miejsc związanych z życiem i śmiercią Zbawiciela oraz początkiem Kościoła, jakie w ciągu tych kilku dni odwiedzą pielgrzymi. Zaplanowaliśmy to tak – mówi abp Ryś – byśmy mogli codziennie gromadzić się na wspólnej modlitwie Słowem Bożym w Nazarecie, na Górze Tabor, w Cezarei Filipowej, Kafarnaum, nad Rzeką Jordan, na Polu Pasterzy i cmentarzu katolickim na Górze Syjon.

Nie możemy wspólnie celebrować Eucharystii, ale możemy wspólnie czytać Ewangelię, szczególnie w tych miejscach, w których działy się zapisane w Niej wydarzenia” – dodał Arcybiskup.

Każda ze wspólnot biorących udział w pielgrzymce będzie miała czas na modlitwę w swojej tradycji konfesyjnej, ale będą także części wspólne, a wśród nich nabożeństwo „stricte” katolickie w Kanie Galilejskiej, sanktuarium Prymatu św. Piotra, bazylice Zwiastowania, kościele św. Katarzyny w Betlejem, Grobie Pańskim i Getsemani.

Pielgrzymi przechadzając się wąskimi uliczkami Miasta Świętego przejdą po śladach Zbawiciela niosącego Krzyż rozważając stacje ekumenicznej Drogi Krzyżowej. To nawiązanie do tradycji łódzkiej Drogi Krzyżowej, która przez wiele lat celebrowana była w każdy Wielki Piątek na ulicach Reymontowskiej Ziemi Obiecanej.

Łódzka ekumeniczna pielgrzymka do Ziemi Świętej to pierwsza tego typu inicjatywa reprezentantów Chrześcijańskich Kościołów lokalnych, którzy chcą razem wyjechać do źródeł wiary i tam czerpać siły do budowania jedności w swoich wspólnotach.

„Ufamy, że w tym trudzie, fizycznym i duchowym, będzie nam dane odkryć to wszystko, co nas łączy – bez uciekania i przegapiania tego, co ciągle nas dzieli i stanowi problem. Codzienne bycie razem, i wspólna modlitwa pozwolą nam przecież także inaczej popatrzeć na nasze różnice. Przynaglą nas jednak zapewne również do refleksji, co jeszcze możemy uczynić dla naszej jedności. Jesteśmy przekonani, że Pan wzywa nas na tę drogę – do tego wysiłku, i do tego świadectwa” – czytamy we wspólnym liście duchownych chrześcijańskich.

W grudniowym pielgrzymowaniu, które będzie niewątpliwie przygotowaniem do świąt Narodzenia, a w dalszej perspektywie do kolejnego już Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan wezmą udział duchowni oraz wierni z Kościoła Rzymskokatolickiego, Prawosławnego, Polskokatolickiego, Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko-Reformowanego, Ewangelicko-Metodystycznego i Chrześcijan Baptystów.

wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 1 (97) 2019
SPIS TREŚCI:

Spotkanie św. Franciszka z Sułtanem
Sztuka sakralna w Ziemi Świętej

Nikodem Gdyk

Przed Sułtanem
Narcyz Klimas

Szaleństwo dla Chrystusa
Celestyn M. Paczkowski

Podróż Abrahama do ziemi Kanaan
Piotr Blajer

Eucharystia w Ziemi Świętej
W Okresie Adwentu
Jan Józef Janicki

Pobożne szlaki morskie
Barbara Szczepanowicz

Królowie Aragonii a Franciszkanie
Krzysztof Miller

Hadżdż
Kamil Szadkowski

Początek literatury rabinicznej
Mariusz Rosik

Beniamin (część 1)
Mirosław Jasinski

PANORAMA

Ekumeniczna pielgrzymka
Echa kanonizacji papieża Pawła VI
Syryjskie katakumby
Afera odźwiernego
W rocznicę porozumień
Libańskie perspektywy