// AKTUALNOŚCI

10 sierpnia 2019

Góra Tabor w ogniu

Góra Tabor to jedno z najbardziej charakterystycznych wzniesień w krajobrazie Galilei. Samotne stoki Taboru zawsze robiły wrażenie swoim pięknem i majestatem. Pielgrzymi i turyści mogą tam rozkoszować się wspaniałym widokiem, jaki rozciąga się ze szczytu Taboru, a w otaczających Bazylikę pozostałościach po poprzednich budowlach znajdują miejsce na chwilę zamyślenia i refleksji. W czasach biblijnych to wzniesienie było punktem wyznaczającym granicę między pokoleniami (por. Joz 19,22).

Na szczycie Góry Tabor znajduje się znane sanktuarium Przemienienia Pańskiego. O tym fakcie wspominają wszystkie trzy Ewangelie Synoptyczne (por. Mt 17,1-13; Mk 9,2-8; Łk 9,28-36). Tradycja chrześcijańska opisane tam wydarzenie związała z Górą Tabor, choć przekaz biblijny nie podaje żadnej nazwy geograficznej, poprzestając na określeniu „góra” lub „góra wysoka”. Od wieków jednak rozważano tam treść ewangelicznego przekazu o Przemienieniu Chrystusa i budowano sanktuaria poświęcone tej tajemnicy. Linie architektoniczne współczesnego sanktuarium została oparta na stylu rzymsko-syryjskim. Struktura kościoła nawiązuje do „trzech namiotów”, których postawienia życzył sobie apostoł Piotr, a w wystroju widać symbolikę chwały Chrystusa. Sanktuarium znalazło się jednak w niebezpieczeństwie, a ruch pielgrzymkowy wstrzymano. Powodem był wielki pożar. Wybuchł on 25 lipca w godzinach popołudniowych na wschodnim zboczu Góry Tabor. Było to niedaleko sanktuarium Przemienienia. „Około godziny 17.00 izraelskie służby ratunkowe przybyły do klasztoru, by ewakuować franciszkańskich zakonników oraz osoby ze wspólnoty „Mondo X”, mającej siedzibę niedaleko klasztoru” – opowiada o. Ricardo Bustos, wikariusz klasztoru. „Jednak pozostałem tutaj razem z młodym człowiekiem należącym do „Mondo X”, aby kontrolować sytuację i pomagać w akcji odpowiednim służbom. Najważniejszy był punkt obserwacyjny, aby móc obserwować zasięg pożaru. W krótkim czasie płomienie doszły na odległość 200 m od klasztoru. Uniknęliśmy jednak największego niebezpieczeństwa i ogień został stłumiony. Około 21.00 można było wrócić do zagrożonych obiektów”. Ogień nie uszkodził budynków, choć poczynił poważne skody w drzewostanie. Jednak służby izraelskie i zarząd parków narodowych postanowiły monitorować cały teren. Obawiano się silnych i gorących popołudniowych wiatrów, które mogły rozniecić nowe płomienie. Dopiero po jakimś czasie możliwe było ogłoszenie, że niebezpieczeństwo minęło. Bardzo sprawnie przywrócono ruch pielgrzymów i na uroczystość Przemienienia Pańskiego można już było nawiedzać Górę Tabor. „Jakiś czas przestawiliśmy figurę św. Franciszka w miejsce bardziej wyeksponowane”, opowiada o. Ricardo. „Opuszczając [w czasie pożaru] klasztor, spojrzałem w stronę Świętego. W myślach zwróciłem się z prośbą do niego: Jesteś jedynym, który może uspokoić «brata ognia». Szybkie ugaszenie pożaru to potwierdzenie, że św. Franciszek opiekuje się swoimi duchowymi synami”. Tegoroczna uroczystość Przemienienia Pańskiego miała szczególny charakter. Zawsze zwrócenie uwagi na misterium osoby Zbawiciela rozszerza nasze pojęcia w odniesieniu do tajemnicy Przemienienia i wzywa nas, aby podążać śladami Chrystusa, przyjmować poniżenia, umacniać się przez Eucharystię, osiągając chwałę zmartwychwstania. W tym roku doszedł element wdzięczności za Bożą opiekę nad tym zakątkiem Ziemi Świętej, jego stróżami, współpracującymi z nimi wolontariuszami i pielgrzymami.

wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 3 (99) 2019
SPIS TREŚCI:

Sztuka sakralna w Ziemi Świętej
Cząstka Ziemi Świętej

Nikodem Gdyk

Minoryci w Ziemi Świętej
Barbara Szczepanowicz

Ossuarium Jakuba
Kamil Szadkowski

Jerozolima i Mekka
Kamil Szadkowski

Eucharystia w Ziemi Świętej
Nawiedzenie Elżbiety przez Maryję
Jan Józef Janicki

Jehuda ha-Lewi
Krzysztof Miller

Cnoty boskie i kardynalne
Bogdan Zbroja

„Panie nie jestem godzień"
Piotr Blajer

Bracia Mniejsi w Egipcie
Celestyn M Paczkowski

Status quo"
Narcyz Klimas

PANORAMA

Język polski w franciszkańskim muzeum
Rocznicowe uroczystości
Kontynuacja prac
Dygitalizacja bezcennych zbiorów
Reinterpretacja faryzeizmu