// AKTUALNOŚCI

15 sierpnia 2017

"Hora Sancta" w Getsemani

Dla każdego pielgrzyma modlitwa w bazylice Agonii w Getsemani nabiera szczególnego znaczenia. To przecież miejsce Jezusowej modlitwy i bolesnego konania. Współczesne sanktuarium usytuowane zostało na osi bazyliki z okresu bizantyjskiego, którą nazwano pięknym kościołem („ecclesia elegans”). Mimo późniejszych przeróbek, współczesna świątynia stoi na planie kościoła bizantyjskiego. Do zbudowania i ozdobienia Bazyliki przyczyniły się ofiary z całego świata, dlatego nosi ona nazwę „Bazyliki Narodów”. Kościół ma alabastrowe okna, które nawet w słoneczny dzień dają fioletowy półmrok, sprzyjający modlitewnemu skupieniu i oddają księżycową poświatę nocy przed męką Chrystusa. W prezbiterium kościoła czczona jest „Skała Agonii”. Otacza ją żelazna krata z motywami cierniowej korony i umierającymi gołębiami. Wszyscy pielgrzymi, którzy mieli możliwość modlitwy indywidualnej podczas nawiedzenia sanktuarium lub w ustalonych godzinach po jego zamknięciu uważają te chwile za szczególną łaskę. Trudno wymazać z pamięci chwile spędzone w miejscu stanowiącym preludium tajemnicy Jezusowej męki, Jego krwawego konania i zmagania się ze swoją ludzką słabością. Nie wszyscy mają jednak takie szczęście czy przywilej, by modlić się w Getsemani. Z myślą o nich zrodziła się idea duchowego uczestnictwa w modlitwie poprzez Godzinę Świętą (z łac. „Hora Sancta”) czuwania z Chrystusem. Wcześniej ideę tę propagowano rozprowadzając obrazki e wizerunkiem Chrystusa w agonii i z listkiem drzewa oliwnego z Getsemani. W ostatnim rozwijaniu tej idei i szerzenia dóbr duchowych pomaga internet. W połowie 2017 roku uruchomiono stronę internetową dla pragnących się modlić i uczestniczyć duchowo w rozważaniu modlitwy i cierpień Zbawiciela w Ogrójcu. Od jakiegoś czasu myślano o stworzeniu służącej temu celowi strony internetowej. Z inicjatywą wyszła wspólnota franciszkańska z Getsemani, a dzieła dokonano we współpracy z wolontariuszami. Pod adresem www.horasancta.org można znaleźć wszystkie potrzebne informacje. Strona jest w wersji angielskiej, hiszpańskiej, francuskiej i włoskiej. Administrator strony zaprasza następującymi słowami: „Prosimy was o duchowe przybycie tutaj, do tego miejsca, tak bardzo drogiego Chrystusowi, który przychodził tutaj ze swoimi uczniami. Kierujemy nasze zaproszenie nie po to, by tylko wzbudzić puste wspomnienia, lecz by dołączyć do Chrystusa w niezliczonych Ogrójcach na świecie. Niech Jego światło rozjaśnia tragiczne ludzkie sytuacje”. Każdy pierwszy czwartek miesiąca o godz. 20.30 w sanktuarium Ogrójca jest możliwość uczestniczenia w procesji ze świecami. Codziennie jednak jest możliwość cichej modlitwy dla grup o godz. 20.00. Przez nową stronę internetową można zarezerwować ten niezwykły punkt programu pielgrzymki. Brat diakon Benito, przełożony wspólnoty zakonnej przy sanktuarium mówi z zapałem o inicjatywie dotyczącej Godziny Świętej: „Tutaj Jezus wypowiedział najważniejszą modlitwę w swoim życiu i stąd rozpoczęła się Jego Męka”. Rezerwacje dotyczące modlitwy w sanktuarium są często łączone. Wtedy pomiędzy pielgrzymami z różnych stron świata tworzy się duchowa więź i wspólnota modlitwy. Oczywiście grupy pielgrzymów nie rezygnują ze sprawowania Eucharystii w tym szczególnym miejscu. Bez kielicha samotności i cierpienia w Ogrodzie Oliwnym nie byłoby kielicha eucharystycznego w Wieczerniku.

wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 4 (96) 2018
SPIS TREŚCI:

„Bezdomny Jezus”
Sztuka sakralna w Ziemi Świętej

Nikodem Gdyk

Dar dla Aleppo
Brygida Maniurka

Rut
Piotr Blajer

List Barnaby
Mariusz Rosik

Eucharystia w Ziemi Świętej.
Wspomnienie bł. Marii od Męki Pańskiej – Heleny de Chappotin de Neuville (1839-1904)
Zgromadzenie sióstr misjonarek Maryi
Jan Józef Janicki

Chusta i welon
Celestyn Paczkowski

Józef (część 2)
Mirosław Jasinski

Fatima
Kamil Szadkowski

Św. Helena
Krzysztof Miller

PANORAMA

Powrót nad Jordan
Jubileusz Delegatury Apostolskiej
Ekonomia i turystyka w Jordanii
Sprzeciw Patriarchatu Łacińskiego
Koptyjska dyscyplina zakonna
Kaligrafia po chrześcijańsku