// AKTUALNOŚCI

9 września 2017

Naruszenie "status quo" w procesie "Jaffa Gate"

W lipcu 2017 roku, my, Głowy Kościołów w Jerozolimie zostaliśmy zmuszeni do wydania komunikatu prasowego odnośnie naruszenia „status quo”, które reguluje i gwarantuje prawa i przywileje poszczególnych wspólnot chrześcijańskich w Miejscach Świętych. „Status quo” zostało powszechnie uznane zarówno przez władze religijne jak i państwa. Prawo to było zawsze popierane przez władze świeckie naszego regionu.

Gromadzimy się jeszcze raz zjednoczeni, aby potępić nowy atak na „status quo”. W tym przypadku, Głowy Kościołów są stanowczy i zjednoczeni, aby przeciwstawić się jakiejkolwiek akcji, władzy lub grupie, która narusza prawa, porozumienia i reguły, jakie rządziły naszym życiem przez wieki.

Nowe ostatnie działania są pogwałceniem „status quo”. Wyrok dotyczący sprawy „Jaffa Gate” przeciwko patriarchatowi grecko-ortodoksyjnemu w Jerozolimie, który uważa za niesprawiedliwy, tak jak również projekt prawa w Knesecie limitujący prawa Kościołów na terenie ich własności, są atakami na prawa zawarte i gwarantowane przez „status quo”.

Widzimy w tym działaniu systematyczne dążenie, aby podważyć integralność Miasta Świętego i Ziemi Świętej oraz osłabić obecność chrześcijan. Stwierdzamy, w sposób najbardziej jasny jak to możliwe, że społeczność chrześcijan dynamiczna i energiczna jest elementem podstawowym wchodzącym w struktury naszego społeczeństwa – jakże zróżnicowanego. A ostatnie groźby, mogą jeszcze bardziej zaostrzyć alarmujące napięcia obecne w tych trudnych momentach.

Takie dążenia, aby wstrząsnąć wspólnotą chrześcijan w Jerozolimie i Ziemi Świętej nie dotyczą jedynie Kościoła lokalnego; uderzają w nas wszystkich, w chrześcijan i we wszystkie osoby dobrej woli na całym świecie. Jesteśmy zawsze wierni naszej misji, aby zagwarantować, że Jerozolima i Miejsca Święte są otwarte dla wszystkich bez wyjątku. Podtrzymujemy jednomyślnie te wspólne działania, wraz z odwołaniem się do Sądu Najwyższego przeciwko sprawie „Jaffa Gate”, ale sprzeciwiamy się jakiejkolwiek propozycji prawa, które ograniczałoby Kościoły na terenie ich posiadłości.

W konsekwencji, my, którym Boża Opatrzność powierzyła opiekę nad Miejscami Świętymi i troskę o wspólnoty chrześcijan żyjące i pochodzące z Ziemi Świętej, apelujemy do liderów i wiernych Kościołów chrześcijańskich na całym świecie, do Głów państw i wszystkich ludzi dobrej woli, aby nie usiłowano zmienić historycznego „status quo”, jego przepisów i ducha.

Nie będziemy nigdy w stanie wystarczająco podkreślić powagi konsekwencji dotykających integralności Jerozolimy, dobra wspólnot chrześcijańskich w Ziemi Świętej, oraz stabilności naszego społeczeństwa, jakie stwarza aktualny i systematyczny atak na „status quo”.

My, Głowy Kościołów w Jerozolimie, pozostajemy zdecydowanie zjednoczeni, aby pracować dla pojednania i długotrwałego pokoju w naszym regionie, i prosimy o Boże błogosławieństwo dla wszystkich ludzi naszej umiłowanej Ziemi Świętej.

wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 2 (94) 2018
SPIS TREŚCI:

Kapituła Namiotów
Sztuka sakralna w Ziemi Świętej

Nikodem Gdyk

Siostry M B Miłosierdzia
S. M. Weronika Trojanowska ZMBM

Rachela
Piotr Blajer

Kościół św. Anny
Barbara Szczepanowicz

Eucharystia w Ziemi Świętej.
Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej (1905-1933)
Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
Jan Józef Janicki

Św. Maria Egipcjanka
Krzysztof Miller

Pella
Mariusz Rosik

Coroczna lektura Tory
Kamil Szadkowski

Znane kobiety w Islamie
Kamil Szadkowski

Aszer
Mirosław Jasinski

PANORAMA

Jak obronić prawdę
W Turcji bez zmian
Papieskie mediacje
O ekologii w Jerozolimie
Niechciane dzieci
Chrześcijański protest