// AKTUALNOŚCI

9 września 2017

Naruszenie "status quo" w procesie "Jaffa Gate"

W lipcu 2017 roku, my, Głowy Kościołów w Jerozolimie zostaliśmy zmuszeni do wydania komunikatu prasowego odnośnie naruszenia „status quo”, które reguluje i gwarantuje prawa i przywileje poszczególnych wspólnot chrześcijańskich w Miejscach Świętych. „Status quo” zostało powszechnie uznane zarówno przez władze religijne jak i państwa. Prawo to było zawsze popierane przez władze świeckie naszego regionu.

Gromadzimy się jeszcze raz zjednoczeni, aby potępić nowy atak na „status quo”. W tym przypadku, Głowy Kościołów są stanowczy i zjednoczeni, aby przeciwstawić się jakiejkolwiek akcji, władzy lub grupie, która narusza prawa, porozumienia i reguły, jakie rządziły naszym życiem przez wieki.

Nowe ostatnie działania są pogwałceniem „status quo”. Wyrok dotyczący sprawy „Jaffa Gate” przeciwko patriarchatowi grecko-ortodoksyjnemu w Jerozolimie, który uważa za niesprawiedliwy, tak jak również projekt prawa w Knesecie limitujący prawa Kościołów na terenie ich własności, są atakami na prawa zawarte i gwarantowane przez „status quo”.

Widzimy w tym działaniu systematyczne dążenie, aby podważyć integralność Miasta Świętego i Ziemi Świętej oraz osłabić obecność chrześcijan. Stwierdzamy, w sposób najbardziej jasny jak to możliwe, że społeczność chrześcijan dynamiczna i energiczna jest elementem podstawowym wchodzącym w struktury naszego społeczeństwa – jakże zróżnicowanego. A ostatnie groźby, mogą jeszcze bardziej zaostrzyć alarmujące napięcia obecne w tych trudnych momentach.

Takie dążenia, aby wstrząsnąć wspólnotą chrześcijan w Jerozolimie i Ziemi Świętej nie dotyczą jedynie Kościoła lokalnego; uderzają w nas wszystkich, w chrześcijan i we wszystkie osoby dobrej woli na całym świecie. Jesteśmy zawsze wierni naszej misji, aby zagwarantować, że Jerozolima i Miejsca Święte są otwarte dla wszystkich bez wyjątku. Podtrzymujemy jednomyślnie te wspólne działania, wraz z odwołaniem się do Sądu Najwyższego przeciwko sprawie „Jaffa Gate”, ale sprzeciwiamy się jakiejkolwiek propozycji prawa, które ograniczałoby Kościoły na terenie ich posiadłości.

W konsekwencji, my, którym Boża Opatrzność powierzyła opiekę nad Miejscami Świętymi i troskę o wspólnoty chrześcijan żyjące i pochodzące z Ziemi Świętej, apelujemy do liderów i wiernych Kościołów chrześcijańskich na całym świecie, do Głów państw i wszystkich ludzi dobrej woli, aby nie usiłowano zmienić historycznego „status quo”, jego przepisów i ducha.

Nie będziemy nigdy w stanie wystarczająco podkreślić powagi konsekwencji dotykających integralności Jerozolimy, dobra wspólnot chrześcijańskich w Ziemi Świętej, oraz stabilności naszego społeczeństwa, jakie stwarza aktualny i systematyczny atak na „status quo”.

My, Głowy Kościołów w Jerozolimie, pozostajemy zdecydowanie zjednoczeni, aby pracować dla pojednania i długotrwałego pokoju w naszym regionie, i prosimy o Boże błogosławieństwo dla wszystkich ludzi naszej umiłowanej Ziemi Świętej.

wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 3 (95) 2018
SPIS TREŚCI:

Zmartwychwstanie Jezusa
Sztuka sakralna w Ziemi Świętej

Nikodem Gdyk

Elżbietanki
Celestyn M. Paczkowski

Święta Marta z Betanii
Krzysztof Miller

Zaśnięcie NMP
Barbara Szczepanowicz

Eucharystia w Ziemi Świętej.
Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej.
Zgromadzenie sióstr elżbietanek
Jan Józef Janicki

Ester
Piotr Blajer

Ebionici
Mariusz Rosik

Shirin Ebadi
Kamil Szadkowski

Kalendarz Izraela
Tomasz Jelonek

Józef
Mirosław Jasinski

PANORAMA

Upamiętnienie żołnierzy druzyjskich
Inicjatywa „Nasz Dom”
Kardynał dla Iraku
Alija niejedno ma imię
Dyplomacja źródłem konfliktów