// AKTUALNOŚCI

23 stycznia 2017

Para prezydencka w Kustodii

19 stycznia br., w głównym klasztorze Kustodii Ziemi Świętej, mieliśmy ważne i sympatyczne odwiedziny.

Przybył do nas pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z małżonką i członkami kancelarii prezydenckiej. Spotkał się tutaj z duchowieństwem i Polonią, która przebywa i pracuje w Jerozolimie. Spotkanie odbyło się w głównym holu Kurii kustodialnej, gdzie pan Prezydent został powitany przez wikariusza Kustodii o. Dobromira Jasztala. Prezydent przemówił do zebranych, dziękując za zaproszenie oraz za to wszystko co robimy w tym Świętym Mieście i w świętych miejscach, za opiekę nad pielgrzymami, a szczególnie nad tymi, którzy przybywają z Polski.

Po krótkim przemówieniu, polska wspólnota franciszkańska wraz panem Prezydentem udała się do pomieszczenia, w którym przygotowaliśmy eksponaty: ważne dokumenty pochodzące z naszego archiwum, jak również polskie pamiątki pozostawione przez polskich pielgrzymów. Ojciec Narcyz Klimas, archiwista Kustodii, na bazie tych przedmiotów i dokumentów przedstawił krótką historię Kustodii, podkreślając rolę odegraną przez Polskę i Polaków należących do niej oraz pielgrzymów.

Opis ten rozpoczął się od glinianej amfory, pochodzącej z I wieku po Chr., przekazanej Archiwum przez archeologów, którzy prowadzili wykopaliska w Kafarnaum nad Jeziorem Galilejskim. Było to wprowadzenie w historię Kustodii Ziemi Świętej i w jej działalność w miejscach świętych. Następnie opisano dzieje Kustodii na bazie dokumentów archiwalnych i przedmiotów kultu. Wśród nich przedstawiono naczynie służące do przechowywania wonności, m.in. do zabalsamowania figury Jezusa zdjętej z Krzyża w czasie Procesji Pogrzebu, odbywającej się w każdy Wielki Piątek. Naczynie zostało ofiarowane Kustodii Ziemi Świętej przez Mikołaja Zebrzydowskiego w 1618 roku. Pokazano także kielich, ofiarowany przez księcia Sanguszkę w 1847 roku. Upamiętnia on ustanowienie Mszy świętej „Pro Polonia”, jako dziękczynienie za ogłoszenie Konstytucji 3 Maja, a zarazem stanowi wotum dziękczynne Polaków przebywających na wygnaniu, z dala od Ojczyzny.

Panu Prezydentowi pokazano też najważniejsze dokumenty archiwalne, jak bulla papieża Grzegorza IX z 1230 roku, która potwierdza obecność Franciszkanów w Ziemi Świętej, już w czasie wypraw Krzyżowych. Także bullę papieża Klemensa VI z 1342 roku, na mocy której została ustanowiona Kustodia Ziemi Świętej, jako opiekun miejsc świętych z nadania papieskiego.

Wśród ważnych dokumentów nie zabrakło także tych podkreślających obecność i rolę jaką odegrała Polska w historii miejsc świętych. Wśród nich Register pielgrzymów „Navis Peregrinorum” rozpoczynający się w 1561 roku, a w którym odnotowana jest pielgrzymka Mikołaja Radziwiłła z 1583 roku, który jako wotum dziękczynne ofiarował Kustodii dwa srebrne kielichy z dodatkiem złoceń: jeden przeznaczony dla bazyliki Narodzenia w Betlejem, drugi dla bazyliki Grobu w Jerozolimie. W tym samym roku, w Jerozolimie, otrzymał on też nominację na Rycerza Bożego Grobu, co odnotowano w drugim Registrze zatytułowanym „Equites Sancti Sepulchri in Jerusalem”. Przedstawiono także dokument przesłany przez Sułtana Tureckiego do Sanjakatu Jerozolimy, w którym nakazuje on wypełnienie polecenia dotyczącego zamiany dwóch drewnianych przęseł z Wielkiej Kopuły Anastasis w bazylice Grobu. Z prośbą o ich zamianę, zwrócił się do Sułtana, w imieniu polskiego Króla w 1667 roku, ambasador Polski przebywający z misją dyplomatyczną w Adrianopolu, Hieronim Radziejowski. Przedstawiono także jeden z wielu listów skierowanych do polskich królów, biskupów i książąt, w których Papież jak również Kustosz Ziemi Świętej zwracają się z prośbą o pomoc w obronie miejsc świętych i zorganizowanie Ligi antytureckiej. Pisma te pochodzą z lat 1671-1684. W czasie tego krótkiego opisu historii Kustodii Ziemi Świętej nie zabrakło też pięknego tureckiego dokumentu złoconego, zwanego „Firmanem”, pochodzącego z 1755 roku. Pokazano też miecz z czasów wypraw Krzyżowych, pochodzącego z Nazaretu z 1263 roku, a którym pan Prezydent zainteresował się sprawdzając ciężar i rodzaj materiału z którego został wykonany, co zostało udokumentowane pięknym zdjęciem.

Na koniec tego pamiętnego spotkania, polska wspólnota franciszkańska z Kustodii Ziemi Świętej poprosiła pana Prezydenta o wspólne zdjęcie, a o. Dobromir Jasztal w imieniu zebranych przekazał pamiątkę z Ziemi Świętej: piękną szopkę wykonaną w pniu drewna oliwkowego, a pan Prezydent przekazał Kustodii obraz przedstawiający Zwiastowanie.

wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 4 (92) 2017
SPIS TREŚCI:

Pępek świata 
Jerozolima – centrum ziemi

Nikodem Gdyk

Betania
Barbara Szczepanowicz

Księga Koheleta
Piotr Blajer

Józef Flawiusz
Krzysztof Miller

Eucharystia w Ziemi Świętej.
Św. Jan Damasceński.
Doktor Kościoła na wschodzie

Jan Józef Janicki

Jan Polak (Poloner)
Celestyn M. Paczkowski

Jabne
Mariusz Rosik

Literatura Hechaloty
Tomasz Jelonek

Ubajd Zakani
Kamil Szadkowski

Neftali
Mirosław Jasinski

PANORAMA

Nowy patriarcha malechicki
Nagroda im. Karskiego dla franciszkanina
"Hora Sancta" w Getsemani
Szlakiem Świętej Rodziny
Skarb rodziny Khalidi
Rosyjska enklawa