// AKTUALNOŚCI

23 stycznia 2017

Para prezydencka w Kustodii

19 stycznia br., w głównym klasztorze Kustodii Ziemi Świętej, mieliśmy ważne i sympatyczne odwiedziny.

Przybył do nas pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z małżonką i członkami kancelarii prezydenckiej. Spotkał się tutaj z duchowieństwem i Polonią, która przebywa i pracuje w Jerozolimie. Spotkanie odbyło się w głównym holu Kurii kustodialnej, gdzie pan Prezydent został powitany przez wikariusza Kustodii o. Dobromira Jasztala. Prezydent przemówił do zebranych, dziękując za zaproszenie oraz za to wszystko co robimy w tym Świętym Mieście i w świętych miejscach, za opiekę nad pielgrzymami, a szczególnie nad tymi, którzy przybywają z Polski.

Po krótkim przemówieniu, polska wspólnota franciszkańska wraz panem Prezydentem udała się do pomieszczenia, w którym przygotowaliśmy eksponaty: ważne dokumenty pochodzące z naszego archiwum, jak również polskie pamiątki pozostawione przez polskich pielgrzymów. Ojciec Narcyz Klimas, archiwista Kustodii, na bazie tych przedmiotów i dokumentów przedstawił krótką historię Kustodii, podkreślając rolę odegraną przez Polskę i Polaków należących do niej oraz pielgrzymów.

Opis ten rozpoczął się od glinianej amfory, pochodzącej z I wieku po Chr., przekazanej Archiwum przez archeologów, którzy prowadzili wykopaliska w Kafarnaum nad Jeziorem Galilejskim. Było to wprowadzenie w historię Kustodii Ziemi Świętej i w jej działalność w miejscach świętych. Następnie opisano dzieje Kustodii na bazie dokumentów archiwalnych i przedmiotów kultu. Wśród nich przedstawiono naczynie służące do przechowywania wonności, m.in. do zabalsamowania figury Jezusa zdjętej z Krzyża w czasie Procesji Pogrzebu, odbywającej się w każdy Wielki Piątek. Naczynie zostało ofiarowane Kustodii Ziemi Świętej przez Mikołaja Zebrzydowskiego w 1618 roku. Pokazano także kielich, ofiarowany przez księcia Sanguszkę w 1847 roku. Upamiętnia on ustanowienie Mszy świętej „Pro Polonia”, jako dziękczynienie za ogłoszenie Konstytucji 3 Maja, a zarazem stanowi wotum dziękczynne Polaków przebywających na wygnaniu, z dala od Ojczyzny.

Panu Prezydentowi pokazano też najważniejsze dokumenty archiwalne, jak bulla papieża Grzegorza IX z 1230 roku, która potwierdza obecność Franciszkanów w Ziemi Świętej, już w czasie wypraw Krzyżowych. Także bullę papieża Klemensa VI z 1342 roku, na mocy której została ustanowiona Kustodia Ziemi Świętej, jako opiekun miejsc świętych z nadania papieskiego.

Wśród ważnych dokumentów nie zabrakło także tych podkreślających obecność i rolę jaką odegrała Polska w historii miejsc świętych. Wśród nich Register pielgrzymów „Navis Peregrinorum” rozpoczynający się w 1561 roku, a w którym odnotowana jest pielgrzymka Mikołaja Radziwiłła z 1583 roku, który jako wotum dziękczynne ofiarował Kustodii dwa srebrne kielichy z dodatkiem złoceń: jeden przeznaczony dla bazyliki Narodzenia w Betlejem, drugi dla bazyliki Grobu w Jerozolimie. W tym samym roku, w Jerozolimie, otrzymał on też nominację na Rycerza Bożego Grobu, co odnotowano w drugim Registrze zatytułowanym „Equites Sancti Sepulchri in Jerusalem”. Przedstawiono także dokument przesłany przez Sułtana Tureckiego do Sanjakatu Jerozolimy, w którym nakazuje on wypełnienie polecenia dotyczącego zamiany dwóch drewnianych przęseł z Wielkiej Kopuły Anastasis w bazylice Grobu. Z prośbą o ich zamianę, zwrócił się do Sułtana, w imieniu polskiego Króla w 1667 roku, ambasador Polski przebywający z misją dyplomatyczną w Adrianopolu, Hieronim Radziejowski. Przedstawiono także jeden z wielu listów skierowanych do polskich królów, biskupów i książąt, w których Papież jak również Kustosz Ziemi Świętej zwracają się z prośbą o pomoc w obronie miejsc świętych i zorganizowanie Ligi antytureckiej. Pisma te pochodzą z lat 1671-1684. W czasie tego krótkiego opisu historii Kustodii Ziemi Świętej nie zabrakło też pięknego tureckiego dokumentu złoconego, zwanego „Firmanem”, pochodzącego z 1755 roku. Pokazano też miecz z czasów wypraw Krzyżowych, pochodzącego z Nazaretu z 1263 roku, a którym pan Prezydent zainteresował się sprawdzając ciężar i rodzaj materiału z którego został wykonany, co zostało udokumentowane pięknym zdjęciem.

Na koniec tego pamiętnego spotkania, polska wspólnota franciszkańska z Kustodii Ziemi Świętej poprosiła pana Prezydenta o wspólne zdjęcie, a o. Dobromir Jasztal w imieniu zebranych przekazał pamiątkę z Ziemi Świętej: piękną szopkę wykonaną w pniu drewna oliwkowego, a pan Prezydent przekazał Kustodii obraz przedstawiający Zwiastowanie.

wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 2 (94) 2018
SPIS TREŚCI:

Kapituła Namiotów
Sztuka sakralna w Ziemi Świętej

Nikodem Gdyk

Siostry M B Miłosierdzia
S. M. Weronika Trojanowska ZMBM

Rachela
Piotr Blajer

Kościół św. Anny
Barbara Szczepanowicz

Eucharystia w Ziemi Świętej.
Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej (1905-1933)
Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
Jan Józef Janicki

Św. Maria Egipcjanka
Krzysztof Miller

Pella
Mariusz Rosik

Coroczna lektura Tory
Kamil Szadkowski

Znane kobiety w Islamie
Kamil Szadkowski

Aszer
Mirosław Jasinski

PANORAMA

Jak obronić prawdę
W Turcji bez zmian
Papieskie mediacje
O ekologii w Jerozolimie
Niechciane dzieci
Chrześcijański protest