// AKTUALNOŚCI

21 czerwca 2017

Pielgrzymka na Górę św. Anny

W sobotę 17 czerwca 2017 roku rozpoczęliśmy na Górze św. Anny 15. Pielgrzymkę Przyjaciół Misji franciszkańskich i Ziemi Świętej. Niestety, pogoda w sobotę była deszczowa. Na pielgrzymkę przybyli sekretarze i animatorzy misyjni konferencji północno-słowiańskiej zakonu Braci Mniejszych: o. Dymitr Żeglin z Katowic, o. Gerwazy Podworski z Krakowa, o. Nikodem Gdyk z Krakowa oraz o. Barnaba Dziekan misjonarz z Republiki Środkowej Afryki, o. Alan Mroczkowski misjonarz z Boliwii i o. Karol Piela również misjonarz z Boliwii. Kustodię Ziemi Świętej reprezentował o. Piotr Blajer z Jerozolimy. W spotkaniu brał również udział przedstawiciel Koła Misyjnego z Wrocławia br. Stefan Rak.

Przed Domem Pielgrzyma o. Błażej Kurowski, animator referatu misyjnego prowincji św. Jadwigi, przywitał wszystkich uczestników. Witając, zaznaczył że tegoroczna pielgrzymka jest dziękczynieniem za 800 lat stałej obecności Braci Mniejszych w Ziemi Świętej. Ziemska Ojczyzna Jezusa była i jest perłą misji franciszkańskich. W drodze do Poręby, na kalwarii, odmawialiśmy różaniec i koronkę do Bożego Miłosierdzia. W kaplicy NMP w Porębie o. Błażej przewodniczył koncelebrowanej Eucharystii, którą sprawowaliśmy za misjonarzy żyjących i zmarłych naszych prowincji zakonnych i dobrodziejów misyjnych. Na początku Mszy świętej o. Jonasz Pyka, gwardian wspólnoty na Górze św. Anny przywitał serdecznie wszystkich uczestników w największej kalwaryjskiej kaplicy. Słowo Boże wygłosił o. Błażej, wskazując na jubileuszowy rok św. br. Alberta Chmielowskiego.

Po Mszy świętej, mimo deszczu, udaliśmy się na kalwarię i odprawili Chwalebne Dróżki NMP. Nabożeństwo zakończyliśmy przy pomniku św. Jana Pawła II, gdzie złożyliśmy wiązankę kwiatów, zapalili znicz i odśpiewali „Barkę”.

O godzinie 18.30 w Domu Pielgrzyma w sali św. Maksymiliana Kolbe odbył się koncert, któremu przewodniczyła schola dziecięca: „Róże Maryi” i zespół muzyczny: „Polaris 2” pod dyrekcją pana Rajmunda Wiechy. Dzieci i zespół muzyczny przyjechali z Kadłuba Turawskiego, rodzinnej miejscowości o. biskupa Bonifacego Antoniego Reimanna z Boliwii. W czasie przywitania o. Błażej powiedział, że koncert został zorganizowany z okazji 800-lecia pobytu franciszkanów w Ziemi Świętej oraz 65. urodzin biskupa Bonifacego. Wraz z dziećmi na koncert przybyli ich rodzicie i przyjaciele Biskupa z Kadłuba Turawskiego. Przez blisko półtorej godzinny koncertowały dzieci. Niektóre piosenki zostały napisane specjalnie dla o. biskupa Bonifacego. Na zakończenie koncertu o. Dymitr zaproponował, by również zebrani na sali zaśpiewali na cześć Biskupa. Dzieci mogły chwilę odpocząć, a śpiew przejęli uczestnicy pod przewodnictwem o. Dymitra. Po koncercie było zaplanowane pieczenie kiełbasek i pogodny wieczór przy kraterze wulkanu. Niestety, z powodu złej pogody o. Ignacy, gwardian Domu Pielgrzyma przygotował ciepłe kiełbaski w jadalni.

W niedzielę 18 czerwca rozpoczęliśmy pielgrzymkę w kaplicy Domu Pielgrzyma. Odmówiliśmy modlitwy poranne i odśpiewali „Godzinki do NMP”.

Po śniadaniu w sali św. Maksymiliana Kolbe odbyło się spotkanie z misjonarzami. Uczestnicy z wielką atencją słuchali misjonarzy opowiadających o swojej pracy. Jako pierwszy o. Barnaba Dziekan, który należy do pierwszej grupy misjonarzy franciszkańskich przybyłych do Republiki Środkowej Afryki. O. Barnaba jest współbratem z Prowincji Wniebowzięcia NMP w Katowicach. Po nim podzielili się swoim powołaniem misyjnym dwaj bracia z Boliwii: o. Alan Mroczkowski z prowincji św. Franciszka i o. Karol Piela z Prowincji Wniebowzięcia NMP w Katowicach. Swoją pracą w Kustodii Ziemi Świętej podzielił się o. Piotr Blajer z prowincji Matki Bożej Anielskiej. Na zakończenie przemówił o. Nikodem Gdyk, reprezentujący Komisariat Ziemi Świętej w Krakowie. W swoim wystąpieniu podziękował za pomoc materialną dla Kustodii, zwłaszcza za ofiary złożone w Wielki Piątek podczas adoracji Krzyża. Trwające prawie dwie godziny spotkanie podsumował o. Dymitr, sekretarz Ewangelizacji Misyjnej konferencji północno-słowiańskiej zakonu Braci Mniejszych. Podziękował misjonarzom za ich przybycie i przekazane świadectwo, a uczestnikom za obecność, modlitwę i pomoc materialną.

O godzinie 11.30 w bazylice św. Anny o. Nikodem Gdyk przewodniczył koncelebrowanej Eucharystii, a kazanie w duchu Ziemi Świętej i przeżywanego jubileuszu wygłosił o. Piotr Blajer. Po Mszy świętej o. Błażej podziękował wszystkim uczestnikom za obecność i przywiązanie do misji franciszkańskich. Słowa wdzięczności skierował także na ręce o. Jonasza, gwardiana klasztoru i o. Ignacego, gwardiana Domu Pielgrzyma.

Mimo deszczowej pogody atmosfera pielgrzymki była ciepła i radosna. Koncert został oceniony bardzo wysoko, a uczestnicy byli zachwyceni. Budujący wśród nich był duch modlitwy. Następna pielgrzymka odbędzie się za rok w dniach 16-17 czerwca 2018 roku, na którą już dziś serdecznie zapraszamy.

o. Błażej Kurowski

wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 3 (95) 2018
SPIS TREŚCI:

Zmartwychwstanie Jezusa
Sztuka sakralna w Ziemi Świętej

Nikodem Gdyk

Elżbietanki
Celestyn M. Paczkowski

Święta Marta z Betanii
Krzysztof Miller

Zaśnięcie NMP
Barbara Szczepanowicz

Eucharystia w Ziemi Świętej.
Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej.
Zgromadzenie sióstr elżbietanek
Jan Józef Janicki

Ester
Piotr Blajer

Ebionici
Mariusz Rosik

Shirin Ebadi
Kamil Szadkowski

Kalendarz Izraela
Tomasz Jelonek

Józef
Mirosław Jasinski

PANORAMA

Upamiętnienie żołnierzy druzyjskich
Inicjatywa „Nasz Dom”
Kardynał dla Iraku
Alija niejedno ma imię
Dyplomacja źródłem konfliktów