// AKTUALNOŚCI

14 stycznia 2020

Pielgrzymka nad Jordan

W pierwszą niedzielę po Objawieniu Pańskim, franciszkanie z Kustodii Ziemi Świętej pielgrzymowali nad rzekę Jordan. W kalendarzu liturgicznym dnia 12 stycznia obchodzono święto Chrztu Pańskiego w miejscu, gdzie zgodnie z tradycją miał miejsce epizod opowiadany w Ewangeliach. Msza święta została odprawiona na wschodnim brzegu Jerycha w miejscu Kasr al-Jahud („twierdza Żydów”), ale ten sam moment z życia Jezusa jest również wspominany na drugim brzegu rzeki w miejscu Betania, które leży we współczesnej Jordanii.

Przed udaniem się na miejsce chrztu franciszkanie zatrzymali się w klasztorze Dobrego Pasterza w Jerychu, gdzie spotkali się z lokalnymi władzami cywilnymi i religijnymi. Burmistrz, gubernator i Imam meczetu Jerycha przemawiali w obecności delegacji dyplomatycznych z Włoch, Francji i Hiszpanii oraz księdza proboszcza o. Mario Marii Hadchiti.

„Dziś jesteśmy tutaj, aby wspominać co wydarzyło się dwa tysiące lat temu nad brzegiem rzeki Jordan – powiedział o. Francesco Patton, Kustosz Ziemi Świętej, aby modlić się o pokój, dobrobyt miejscowej ludności, Jerycha i jego mieszkańców”. Kustosz przypomniał o pozytywnej współpracy między wszystkimi lokalnymi wspólnotami, która pozwala szkołom z Ziemi Świętej rozwijać się każdego roku.

Bracia z Kustodii w procesji przybyli następnie do miejsca chrztu Jezusa, gdzie odprawiono Mszę świętą po arabsku, z udziałem wiernych i pielgrzymów z całej Ziemi Świętej. Podczas uroczystości mała dziewczynka otrzymała chrzest tuż nad brzegiem, gdzie św. Jan Chrzciciel wykonał ten sam gest dla Jezusa.
Mario Hadchiti, proboszcz z Jerycha, w homilii powiedział, że w obliczu trudności człowieka w naśladowaniu Jezusa, z powodu własnej słabości, ważne jest, aby spojrzeć na przykład Jana Chrzciciela, który bronił słabych ludzi przed grzechem, głosząc orędzie nawrócenia. „Jan wskazał Jezusa jako Mesjasza – wyjaśnił. Podobnie jak on, tak i my musimy ukazywać Jezusa w naszym życiu, aby następnie bronić słabych i tych, którzy nas potrzebują”.

Jak zwykle w dzień chrztu Jezusa, franciszkanie pielgrzymowali również do greckiego prawosławnego klasztoru kuszenia w pobliżu Jerycha. Po latach opuszczenia klasztor zaczął działać od późnych lat roku 1800. Od wieków jest on uznawany za miejsce góry kuszenia Jezusa, i dlatego na zakończenie odczytano fragment Ewangelii, który wspomina to wydarzenie.

wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 4 (100) 2019
SPIS TREŚCI:

Sztuka sakralna w Ziemi Świętej
Głos z Ziemi Świętej

Nikodem Gdyk

Setny numer kwartalnika

Fenomen św. Franciszka
Barbara Szczepanowicz

Franciszkanie nad Nilem
Celestyn M. Paczkowski

Eucharystia w Ziemi Świętej
Spotkanie z Jezusem: Nauczycielem i Cudotwórcą
Jan Józef Janicki

Modlitwa w Islamie
Kamil Szadkowski

Podróże Jezusa do Jerozolimy
Piotr Blajer

Ewangelia Judasza
MariuszRosik

Benjamin z Tudeli
Krzysztof Miler

Franciszkanie w Nazarecie
Narcyz Klimas

PANORAMA

Niefortunne zachowanie
Kapłan, aktor i pielgrzym
Nieoczekiwane odkrycie
Libańczycy bronią wiary
Tylko jeden Nazaret