// AKTUALNOŚCI

31 marca 2021

Pomóżcie nam pomagać!

Ziemia Święta jako kolebka chrześcijaństwa jest równocześnie miejscem, gdzie narodził się Kościół. Wieczernik – miejsce ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa stał się pierwszą oficjalną siedzibą Kustosza Ziemi Świętej. Od początku swojej obecności Bracia Mniejsi zaangażowali się w duszpasterstwo nie tylko pielgrzymów lecz także wiernych lokalnej wspólnoty, zwanej słusznie „matką wszystkich Kościołów”. Przetrwanie tego miejscowego Kościoła w Ziemi Świętej jest możliwe tylko dzięki pomocy chrześcijan z całego świata. „Pomóżcie nam pomagać” – to wzruszający apel Kustosza Ziemi Świętej, który zamieszczamy poniżej.

Apel kustosza na rzecz chrześcijan zamieszkujących Ziemię Świętą.

W minionym roku również i w Ziemi Świętej zostaliśmy poddani ciężkiej próbie pandemii, która sparaliżowała cały świat.

Mimo tej sytuacji nadal strzegliśmy Miejsc Świętych naszego Odkupienia i niewielkiej wspólnoty chrześcijańskiej, która tutaj jeszcze istnieje i stara się przetrwać.

W Bożym Grobie, w Getsemani, w Betlejem, w Nazarecie i w innych sanktuariach jeszcze bardziej modliliśmy się za cały świat.

W parafiach nadal troszczyliśmy się o chrześcijan języka arabskiego, hebrajskiego i greckiego, o migrantów zarobkowych i o uchodźców.

Poprzez szkoły Ziemi Świętej około 10 tysięcy dzieci i młodzieży mogło pobierać dobrą edukację.

Wzmocniono zaangażowanie charytatywne, aby wyjść naprzeciw podstawowym problemom ludów doświadczonych nie tylko pandemią, lecz także wojną oraz brakiem wsparcia socjalnego i sanitarnego.

To wszystko ma cenę, która każdego roku w zdecydowanej mierze zostaje pokryta przez Kolektę zbieraną w Wielki Piątek.

W obecnym roku jeszcze bardziej potrzebujemy hojności chrześcijan z całego świata, hojności każdej i każdego z Was.

Także i w tym roku pomóżcie nam według Waszych możliwości, według hojności Waszego serca, abyśmy i my mogli wspomagać tych, którzy są w potrzebie.

Pomóżcie nam pomagać, a Pan niech błogosławi i odpłaci każdej i każdemu z Was.

Fr. Francesco Patton OFM
Kustosz Ziemi Świętej

24 marca 2021 roku

wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 1 (103) 2021
SPIS TREŚCI:

Rok świętego Józefa
Jan Józef Janicki

Dom oblubieńca Maryi
Marian B. Arndt

Józef z rodu Dawida
Piotr Blajer

Krewni Zbawiciela
Celestyn M. Paczkowski

Wdowiec i starzec
Barbara Szczepanowicz

Święty - który nie mówi
Mariusz Rosik

Lilia świętego Józefa
Krzysztof Miller

Pod skrzydłami aniołów
Emilia Tokarz

Postawa ojcowska świętego Józefa
Roman Mazur

Józef syn patriarchy Jakuba
Marcin Grodzki, Kamil Szadkowski

Rozmowa z patriarchą Nazaretu
Narcyz S. Klimas

Znaczek z wizerunkiem św. Józefa
Nikodem M. Gdyk

Czy święty Józef  był cieślą?
Jakub Waszkowiak

PANORAMA

Iraccy franciszkanie
Pomagać za darmo
Sanktuaria bez pielgrzymów
Odkrywanie Kiriat-Jearim