// AKTUALNOŚCI

31 marca 2021

Pomóżcie nam pomagać!

Ziemia Święta jako kolebka chrześcijaństwa jest równocześnie miejscem, gdzie narodził się Kościół. Wieczernik – miejsce ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa stał się pierwszą oficjalną siedzibą Kustosza Ziemi Świętej. Od początku swojej obecności Bracia Mniejsi zaangażowali się w duszpasterstwo nie tylko pielgrzymów lecz także wiernych lokalnej wspólnoty, zwanej słusznie „matką wszystkich Kościołów”. Przetrwanie tego miejscowego Kościoła w Ziemi Świętej jest możliwe tylko dzięki pomocy chrześcijan z całego świata. „Pomóżcie nam pomagać” – to wzruszający apel Kustosza Ziemi Świętej, który zamieszczamy poniżej.

Apel kustosza na rzecz chrześcijan zamieszkujących Ziemię Świętą.

W minionym roku również i w Ziemi Świętej zostaliśmy poddani ciężkiej próbie pandemii, która sparaliżowała cały świat.

Mimo tej sytuacji nadal strzegliśmy Miejsc Świętych naszego Odkupienia i niewielkiej wspólnoty chrześcijańskiej, która tutaj jeszcze istnieje i stara się przetrwać.

W Bożym Grobie, w Getsemani, w Betlejem, w Nazarecie i w innych sanktuariach jeszcze bardziej modliliśmy się za cały świat.

W parafiach nadal troszczyliśmy się o chrześcijan języka arabskiego, hebrajskiego i greckiego, o migrantów zarobkowych i o uchodźców.

Poprzez szkoły Ziemi Świętej około 10 tysięcy dzieci i młodzieży mogło pobierać dobrą edukację.

Wzmocniono zaangażowanie charytatywne, aby wyjść naprzeciw podstawowym problemom ludów doświadczonych nie tylko pandemią, lecz także wojną oraz brakiem wsparcia socjalnego i sanitarnego.

To wszystko ma cenę, która każdego roku w zdecydowanej mierze zostaje pokryta przez Kolektę zbieraną w Wielki Piątek.

W obecnym roku jeszcze bardziej potrzebujemy hojności chrześcijan z całego świata, hojności każdej i każdego z Was.

Także i w tym roku pomóżcie nam według Waszych możliwości, według hojności Waszego serca, abyśmy i my mogli wspomagać tych, którzy są w potrzebie.

Pomóżcie nam pomagać, a Pan niech błogosławi i odpłaci każdej i każdemu z Was.

Fr. Francesco Patton OFM
Kustosz Ziemi Świętej

24 marca 2021 roku

wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 2 (102) 2020
SPIS TREŚCI:

Pożegnanie Komisarza Ziemi Świętej
Nikodem Gdyk

Cicha noc, święta noc
Barbara Szczepanowicz

Chrześcijański wschód u żłóbka
Celestyn M. Paczkowski

Betlejem – świętych Młodzianków Męczenników
Jan Józef  Janicki

Mędrcy ze wschodu i ich droga do wiary
Bogdan Zbroja

A my do Betlejem, do Betlejem...
Małgorzata Kunicka

Bet Alfa
Tomasz Jelonek

Narodzenie w Koranie
Marcin Grodzki, Kamil Szadkowski

Spojrzenie z zewnątrz na święta żydowskie
Krzysztof Miller

Kreta ziemią biblijną
Mariusz Rosik

Grota Mleczna
Narcyz Klimas

PANORAMA

Cierpiący chrześcijanie Syrii i Libanu
Nominacja patriarchy Jerozolimy
Stulecie Białego Miasta"
Nietypowe terapie