// AKTUALNOŚCI

23 grudnia 2020

Pożegnanie o. Paschalisa

ŚP. OJCIEC PASCHALIS ANTONI KWOCZAŁA OFM (1960-2020)

11 listopada, o godz. 12.15, odszedł do Domu Ojca, śp. o. Paschalis Kwoczała (1960-2020) – Komisarz Ziemi Świętej w Polsce, Redaktor naczelny kwartalnika „Ziemia Święta” i Prezes Fundacji Komisariat Ziemi Świętej. Można by dołączyć także kilka innych ważnych tytułów, którymi zaszczycono jego Osobę, a za którymi stała duża odpowiedzialność i troska o powierzone mu dzieła. Niemniej odszedł przede wszystkim wierny naśladowca św. Franciszka z Asyżu i gorliwy kapłan, wspaniały pogodny człowiek i oddany przyjaciel. Odszedł do Niebieskiego Jeruzalem franciszkański kapłan zakochany w ziemskiej Ojczyźnie Chrystusa i Jego Matki, w ziemi Objawienia i Odkupienia.

 

   

 

Pierwszym etapem pożegnania o. Paschalisa była Msza święta pogrzebowa, celebrowana dnia 14 listopada w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie, pod przewodnictwem J.Em. Kard. Stanisława Dziwisza, przy udziale duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego, Pracowników Komisariatu Ziemi Świętej oraz przedstawicieli Zakonu Rycerskiego Świętego Bożego Grobu w Jerozolimie, Bractwa Kurkowego, przyjaciół i znajomych. Wybór miejsca nie był przypadkowy, albowiem to właśnie w tej wspaniałej krakowskiej świątyni Komisariat Ziemi Świętej przyczynił się do ufundowania kaplice odnoszące się do trzech sanktuariów Ojczyzny Chrystusa: Nazaretu, Betlejem i Kalwarii w Jerozolimie.

Transmisję internetową z tej uroczystości można obejrzeć TUTAJ.

 

 

15 listopada pod przewodnictwem o. Prowincjała Jacka Komana OFM została odprawiona Msza święta żałobna za śp. o. Paschalisa w Sanktuarium św. Kazimierza w Krakowie. To właśnie przy krakowskim klasztorze św. Kazimierza, przynależącym do Braci Mniejszych z Prowincji Matki Bożej Anielskiej, działa Komisariat Ziemi Świętej, gdzie przez 29 lat (1991-2020) posługiwał o. Paschalis, najpierw jako Wicekomisarz, a od 2005 roku jako Komisarz. Msza święta pogrzebowa odprawiona u św. Kazimierza zgromadziła nie tylko wiernych, osoby pracujące w biurze Komisariatu Ziemi Świętej, ale także Zarząd Prowincji, współbraci z klasztoru, jak i z innych domów zakonnych.

 

 

Ostatnim etapem ziemskiej drogi o. Paschalisa Kwoczały było kolejne Sanktuarium – Góra Świętej Anny. W cieniu tego Sanktuarium franciszkańskiego, należącego do Braci Mniejszych z wrocławskiej Prowincji św. Jadwigi, dojrzewało życie i powołanie o. Paschalisa. 16 listopada Mszy świętej pogrzebowej przewodniczył pomocniczy biskup opolski Paweł Stobrawa. Zmarłego żegnali współbracia z macierzystej Prowincji, na czele z o. Prowincjałem Alanem Brzyskim, duchowieństwo, rodzina, pracownicy Komisariatu Ziemi Świętej, przyjaciele i znajomi. Ciało o. Komisarza Paschalisa Kwoczały spoczęło na zakonnym cmentarzu, u stóp Sanktuarium, gdzie jakże często pielgrzymował z rodzinnych Zdzieszowic.

 

 

Podczas wszystkich Mszy świętych okolicznościowe kazanie wygłosił długoletni przyjaciel i współpracownik o. Paschalisa – o. Nikodem Gdyk OFM.

Każdemu z etapów pogrzebowego pożegnania o. Paschalisa patronował jakiś święty – św. Jan Paweł II, św. Kazimierz, św. Anna. Może przez to ziemskie pożegnanie o. Paschalisa Kwoczały sam Bóg raz jeszcze chciał nam wszystkim przypomnieć, iż naszym chrześcijańskim powołaniem jest świętość, a ostatecznym celem spotkanie z Nim w Niebieskiej Jerozolimie. (AW)

 

wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 1 (101) 2020
SPIS TREŚCI:

Ocalić chrześcijan
Nikodem Gdyk

Triduum Paschalne w Jerozolimie
Piotr Blajer

Liturgia Wielkiego Postu w Jerozolimie
Jan Józef Janicki

Drzewo Krzyża
Barbara Szczepanowicz

Uroczysta Wieczerza
Celestyn M. Paczkowski

Pasterz z Wadowic
Nikodem Gdyk

„Sala na Górze”
Piotr Blajer

Podróże biblijne
Mariusz Rosik

Święto Paschy
Krzysztof Miller

Ofiary dla Boga
Kamil Szadkowski

Pielgrzymka do źródeł
Narcyz Klimas

PANORAMA

Epidemie w przeszłości
Święci orędownicy
Pielgrzymka modlitwy
Digitalizacja bezcennych zbiorów
Rocznica śmierci św. Hieronima