// AKTUALNOŚCI

30 marca 2020

Wspólna modlitwa o ustanie epidemii

Jerozolima jest miastem świętym i punktem odniesienia dla przedstawicieli religii abrahamicznych: Żydów, chrześcijan i muzułmanów. Wszyscy w jakimś stopniu uważają się za zadomowionych w świętym mieście, czyniąc swoimi słowa Ps 87,5: Każdy na nim się narodził. Przedstawiciele religii monoteistycznych często łączyli się w modlitwach o pokój dla Jerozolimy i o spełnienie się Bożych planów. Każde spotkanie modlitewne w świętym mieście niesie z sobą zawsze wielki ładunek emocji i stanowi znak dla świata. Tak było również 26 marca 2020 roku. Kustosz Ziemi Świętej o. Francesco Patton wcześniej wspominał, że strzegący miejsc świętych, przedstawiciele różnych obrządków chrześcijańskich wyrazili pragnienie, aby „wszystkie dzieci Abrahama mogły wspólnie zanosić modły do Najwyższego, Wszechmocnego Dobrego Pana o ustanie epidemii”. Wspólną modlitwą chrześcijan jest „Ojcze Nasz”, a zamykają ją słowa: „Zbaw nas ode złego”. Według zwierzchnika franciszkanów w Ziemi Świętej, w Biblii te słowa są „wezwaniem bardzo otwartym, gdyż jest to prośba o uwolnienie od wszelkiej formy zła, które może nas nękać na poziomie zarówno jednostkowym, jak i całej ludzkości”. W intencji ustania pandemii Covid-19, modlono się z inicjatywy Zarządu Miasta Jerozolimy. Przedstawiciele trzech religii abrahamicznych zgromadzili się o godz. 12.30. Wśród modlących się nie brakowało także reprezentantów innych grup religijnych. Po oficjalnym powitaniu burmistrza Jerozolimy, przedstawiciele różnych wspólnot religijnych modlili się głośno, każdy w swojej kolejności. W imieniu wspólnoty chrześcijańskiej modlił się prawosławny patriarcha Jerozolimy Teofil III. Po tym akcie nastąpiła modlitwa w ciszy, gdy każdy ze zgromadzonych modlił się według własnej tradycji. Ze strony Kościoła katolickiego we wspólnej modlitwie uczestniczył Administrator Apostolski Patriarchatu Łacińskiego w Jerozolimie abp Pierbattista Pizzaballa. Oprócz patriarchy greckiego był również obecny patriarcha ormiański Nourhan Manougian. Modlił się też główny Rabin sefardyjski Szlomo Mosze Amar, jak również aszkenazyjski Aryeh Stern. Muzułmanów reprezentowali szejkowie: Muhammad Kevan i Attel Atrash. Był także obecny przywódca Druzów szejk Muafek Tarif. „Od kiedy jestem w Jerozolimie, to po raz pierwszy poproszono nas, abyśmy się zebrali, w poszanowaniu każdej wiary, aby prosić Boga o ustanie pandemii”, powiedział obecny tam Kustosz Ziemi Świętej o. Francesco Paton. „Wyraziliśmy takie pragnienie w jednym z komunikatów skierowanych do przedstawicieli Kościołów opiekujących się bazyliką Grobu Pańskiego”. „Jerozolimo jesteś święta dla całego świata, a my tutaj przyszliśmy z powodu wspólnego problemu”, oświadczył burmistrz Jerozolimy Mosze Lion. „Nieważne, czy jesteśmy chrześcijanami, Żydami czy muzułmanami. Prosimy Boga, aby nam pomógł, bo nie ma względu na osoby. Mam nadzieję, że to czego dokonaliśmy dziś, przyczyni się do ujarzmienia koronawirusa na całym świecie”. W wypowiedzi Kustosza Ziemi Świętej pojawił się wątek tego, iż obecne doświadczenie doprowadza nas do stanu, gdy „staliśmy się, jak Adam, nadzy i bezbronni… W obecnych warunkach świadomie odzyskujemy poczucie ograniczenia, a więc niejako automatycznie poczucie mocy Boga, naszej więzi z Nim i naszej zależności od Niego… To rzeczywistość, która winna otworzyć nas na nowe przemyślenia na temat naszego bycia ludźmi, stanowienia części dzieła Stworzenia, a także bycia ludźmi wierzącymi, wszędzie ufającymi Bogu, który jest Ojcem, nadal troszczącym się o nas”, zakończył swoją wypowiedź o. Kustosz.

wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 1 (101) 2020
SPIS TREŚCI:

Ocalić chrześcijan
Nikodem Gdyk

Triduum Paschalne w Jerozolimie
Piotr Blajer

Liturgia Wielkiego Postu w Jerozolimie
Jan Józef Janicki

Drzewo Krzyża
Barbara Szczepanowicz

Uroczysta Wieczerza
Celestyn M. Paczkowski

Pasterz z Wadowic
Nikodem Gdyk

„Sala na Górze”
Piotr Blajer

Podróże biblijne
Mariusz Rosik

Święto Paschy
Krzysztof Miller

Ofiary dla Boga
Kamil Szadkowski

Pielgrzymka do źródeł
Narcyz Klimas

PANORAMA

Epidemie w przeszłości
Święci orędownicy
Pielgrzymka modlitwy
Digitalizacja bezcennych zbiorów
Rocznica śmierci św. Hieronima