// AKTUALNOŚCI

19 lutego 2021

Wspomnienie Jubileuszu w Krakowie

„Ta Ziemia, u Ciebie nad wszystko cenniejsza” – czytamy w Piśmie świętym.

Są to słowa, które odnoszą się do Palestyny, czyli krainy, którą znamy z lat dzieciństwa, z kart zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu. Wielu z nas miało tę szczególną łaskę, aby być w Ziemi Świętej. To ziemska ojczyzna Jezusa, Syna Bożego.

em>Dlatego od samego początku chrześcijanie z całego świata żywią szczególną cześć do tych miejsc, gdzie przebywał Chrystus, gdzie dokonało się nasze zbawienie. Tak było jeszcze w czasie prześladowań wyznawców nauczyciela z Nazaretu, jak i podczas „złotego wieku” dla chrześcijaństwa na Bliskim Wschodzie, to jest w czasach bizantyjskich. Nowe nadzieje na pozyskanie miejsc świętych dla chrześcijan dawały wyprawy krzyżowe. Siła miecza krzyżowców nie przyniosła jednak oczekiwanych owoców.

„Ta Ziemia, u Ciebie nad wszystko cenniejsza”

Na szczęście pojawił się „rycerz Pani Biedy” – Franciszek – Biedaczyna z Asyżu i jego bracia: bez miecza, bez oręża, bez przemocy; „bracia od sznura”, jak ich do dzisiaj nazywają mieszkańcy Jerozolimy, Betlejem i Nazaretu. Przynieśli tej ziemi, od wieków, ale także i dzisiaj uwikłanej w wojenne konflikty, orędzie „Pokoju i Dobra”; stali się pomostem między zwaśnionymi stronami. Na stałe franciszkański, brązowy habit, z charakterystycznym czerwonym „krzyżem jerozolimskim” wpisał się w krajobraz ziem Bliskiego Wschodu.

W 2017 roku, obchodziliśmy 800.lat od powstania Kustodii Ziemi Świętej, która z ramienia Stolicy Apostolskiej odpowiedzialna jest za utrzymanie Miejsc Świętych. Mówił o tym papież Paweł VI w adhortacji apostolskiej „Nobis in animo”: «Na tej ziemi obok Świątyń i Miejsc Świętych, znajduje się i działa żywy Kościół, Wspólnota ludzi wierzących w Chrystusa... Niech chrześcijanie całego świata okażą się szczodrzy i wspaniałomyślni i starają się wspierać Kościół Jerozolimski czy to miłością swoich modlitw, czy żarliwością swojej woli, czy wreszcie jakimś widomym znakiem swojej z nim solidarności».

Wieczernik – miejsce ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa, jest „Matką wszystkich kościołów” na całym świecie. I od samego początku, od czasów apostolskich, nieliczna wspólnota chrześcijan w Jerozolimie była zależna od pomocy swych braci i sióstr rozsianych po całym świecie, do których stopniowo dochodziła wiara.

„Ta Ziemia, u Ciebie nad wszystko cenniejsza”.

Franciszkanie z Kustodii Ziemi Świętej do rozwijania właściwej sobie działalności potrzebują stałego wsparcia – zarówno duchowego, jak i materialnego – ze strony chrześcijan z całego świata. Jest ono szczególnie potrzebne obecnie w dobie pandemii koronowirusa. Brak pielgrzymów sprawił, że sanktuaria są praktycznie puste, hotele i restauracje pozamykane, sklepy z dewocjonaliami nie dostarczają już pracy i środków do życia dla tysięcy rodzin chrześcijańskich w Betlejem. Od wielu lat Syria cierpi z powodu wojny domowej; co jakiś czas odzywa się konflikt izraelsko-palestyński. Garstka miejscowych chrześcijan, zdana tylko na pomoc Kustodii Ziemi Świętej, czeka na naszą solidarność.

Organizowaniem tej pomocy w imieniu Kustodii, a tym samym Kościoła, zajmują się właśnie komisariaty Ziemi Świętej na całym świecie. Idea ich powstania sięga XV wieku. Dokładnie 14 lutego 1421 roku papież Marcin V bullą „His quae pro ecclesiasticarum” pozwalał «Gwardianowi Góry Syjon [czyli ówczesnemu Kustoszowi Ziemi Świętej z siedzibą w Wieczerniku] na ustanawianie, odwoływanie i zastępowanie nowymi „Prokuratorów lub Komisarzy” w krajach chrześcijańskich, w celu przyjmowania i zbierania jałmużn oraz ofiar, jak i zabezpieczania tego, co konieczne dla utrzymania misji braci w Kustodii Ziemi Świętej służącej strzeżeniu Miejsc Świętych».

Mija zatem dokładnie 600 lat od papieskiego zatwierdzenia funkcji Komisarza Ziemi Świętej. Z tej okazji aktualny Kustosz Ziemi Świętej, o. Francesco Patton OFM, w specjalnym liście przesłanym na ręce wszystkich komisarzy na świecie podkreślił ich wyjątkową funkcję i zadania pisząc m.in.:

«Pełnicie… cenną posługę, pod wieloma względami niezastąpioną. Polega ona na upowszechnianiu wiedzy o Kustodii i jej rozlicznych polach posługi; na zachęcaniu, organizowaniu i towarzyszeniu grupom pielgrzymkowym podczas nawiedzania Miejsc Świętych; na promowaniu corocznej „Kolekty na Ziemię Świętą” i na innych formach ekonomicznego wsparcia naszej misji; oraz na sprzyjaniu powołaniom do posługi w Ziemi Świętej».

Z okazji jubileuszu 600-lecia powstania pierwszych komisariatów Ziemi Świętej i dla podkreślenia znaczenia posługi zakonników – Komisarzy Ziemi Świętej oraz hojnej solidarności dobrodziejów, dzień 15 lutego każdego roku ustanowiono specjalnym dniem modlitwy za dobroczyńców Kustodii Ziemi Świętej.

„Ta Ziemia, u Ciebie nad wszystko cenniejsza”.

O komisariatach Ziemi Świętej dla Polski mamy wzmianki już w XVI i XVII wieku. Natomiast w drugiej połowie XVIII wieku podjęto usilne starania o założenie stałego komisariatu z siedzibą w Krakowie. Nie zrealizowano jednak tego pomysłu ze względu na trudną sytuację polityczną i ekonomiczną w ówczesnej Polsce. Dopiero po 150 latach, dokładnie 14 lutego 1902 roku, został erygowany Komisariat Ziemi Świętej w naszym kraju.

Podstawowym celem działalności naszego Komisariatu Ziemi Świętej, który ma swoją siedzibę w tym klasztorze św. Kazimierza Królewicza, jest:

- szerzenie znajomości, zainteresowana i czci do Miejsc Świętych. Czynimy to przede wszystkim na łamach czasopisma „Ziemia Święta”, poprzez publikacje książkowe i multimedialne;
- organizowanie szczególnej okazji poznania Ziemi Świętej, jaką jest pielgrzymka. Za naszym pośrednictwem wyjechało już do ziemskiej Ojczyzny Chrystusa tysiące osób. Pielgrzymi często powtarzali, że była to ich pielgrzymka życia. Mamy nadzieję, że wkrótce powrócimy na pielgrzymie szlaki;
- zdobywanie ofiar materialnych na utrzymanie dzieł prowadzonych przez franciszkanów z Ziemi Świętej, co jest także kolejnym ważnym i konkretnym celem naszej działalności.

Zachęcając wszystkich do współpracy na rzecz Ziemi Świętej kończę słowami ojca Kustosza Francesco: «Pozdrawiam Was [Komisarze], dziękując Panu za Wasze powołanie i posługę, jaką pełnicie jako „ambasadorowie” Kustodii Ziemi Świętej w świecie. Przez wstawiennictwo Serafickiego Ojca Świętego Franciszka, który był pielgrzymem w tej Ziemi Świętej ze względu na miłość wobec tajemnicy Wcielenia Syna Bożego dla naszego odkupienia, niech tenże Pan napełni Was wszelkim błogosławieństwem».

„Ta Ziemia, u Ciebie nad wszystko cenniejsza”.

Ziemia Święta jest naszą „duchową ojczyzną”. To ziemia, na której ślady swojej obecności pośród ludzi pozostawił Jezus, a wśród nich najważniejszy – na Kalwarii jako dowód największej bezinteresownej ofiary i miłości wobec każdego z nas, poprzez mękę i śmierć na krzyżu. To tam zostaliśmy odkupieni Jego przenajświętszą krwią, dlatego dla każdego z nas – „Ta Ziemia, nad wszystko [powinna być] cenniejsza”. Amen.

 

wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 2 (102) 2020
SPIS TREŚCI:

Pożegnanie Komisarza Ziemi Świętej
Nikodem Gdyk

Cicha noc, święta noc
Barbara Szczepanowicz

Chrześcijański wschód u żłóbka
Celestyn M. Paczkowski

Betlejem – świętych Młodzianków Męczenników
Jan Józef  Janicki

Mędrcy ze wschodu i ich droga do wiary
Bogdan Zbroja

A my do Betlejem, do Betlejem...
Małgorzata Kunicka

Bet Alfa
Tomasz Jelonek

Narodzenie w Koranie
Marcin Grodzki, Kamil Szadkowski

Spojrzenie z zewnątrz na święta żydowskie
Krzysztof Miller

Kreta ziemią biblijną
Mariusz Rosik

Grota Mleczna
Narcyz Klimas

PANORAMA

Cierpiący chrześcijanie Syrii i Libanu
Nominacja patriarchy Jerozolimy
Stulecie Białego Miasta"
Nietypowe terapie