// AKTUALNOŚCI

20 marca 2017

Wystawa w "Polskim Nazarecie"

18 marca br. uroczyście została otwarta wystawa: „Klasztor Zwiastowania – Polski Nazaret”, którą poprzedziła Eucharystia sprawowana pod przewodnictwem o. Paschalisa Kwoczałę, komisarza Ziemi Świętej w Polsce. Okolicznościową homilię-wykład wygłosił o. Nikodem Gdyk, kurator wystawy. Na zakończenie Mszy świętej sprawowanej w intencji członków Kazimierskiej Konfraterni Sztuki kustosz sanktuarium Zwiastowania NMP o. Artur Machała przybliżył uczestnikom liturgii bogatą historię Wietrznej Góry, na szczycie której wzniesiono sakralną budowlę i kompleks klasztorny.

Kulminacyjnym punktem spotkania było otwarcie wystawy w krużgankach klasztoru franciszkanów w Kazimierzu, które niejako zamieniły się w galerię sztuki. Wystawione obrazy to dzieła 35 artystów skupionych w Kazimierskiej Konfraterni Sztuki. Prezentacja powstała pod egidą Komisariatu Ziemi Świętej w Polsce.
Klasztor Franciszkanów w Kazimierzu jest od dawna związany z artystami. Jak opowiadał o. Artur Machała, przebywali w nim m.in.: Adam Chmielowski, który w klasztornych murach przechodził rekonwalescencję po utracie nogi w powstaniu styczniowym i Bolesław Prus oraz Jan Kasprowicz.

Wystawa ma charakter szczególny, gdyż skupia się na jednym temacie, czyli sanktuarium Zwiastowania i franciszkańskim klasztorze.
O. Paschalis otwierając wystawę podziękował wszystkim artystom, którzy przekazali swoje obrazy na ten wernisaż. Wyraził też przekonanie, że wszyscy którzy w najbliższych tygodniach nawiedzą wystawę, zgodnie z maksymą głoszoną przez św. Brata Alberta Chmielowskiego: „sztuka prowadzi do Boga” poprzez te dzieła i Maryję – patronkę tego miejsca będą prowadzeni do Boga.

Wystawę będzie można oglądać do 28 kwietnia, choć jak to wyrażono podczas prezentacji obrazy mogą pozostać w krużgankach na dłużej.

wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 2 (94) 2018
SPIS TREŚCI:

Kapituła Namiotów
Sztuka sakralna w Ziemi Świętej

Nikodem Gdyk

Siostry M B Miłosierdzia
S. M. Weronika Trojanowska ZMBM

Rachela
Piotr Blajer

Kościół św. Anny
Barbara Szczepanowicz

Eucharystia w Ziemi Świętej.
Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej (1905-1933)
Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
Jan Józef Janicki

Św. Maria Egipcjanka
Krzysztof Miller

Pella
Mariusz Rosik

Coroczna lektura Tory
Kamil Szadkowski

Znane kobiety w Islamie
Kamil Szadkowski

Aszer
Mirosław Jasinski

PANORAMA

Jak obronić prawdę
W Turcji bez zmian
Papieskie mediacje
O ekologii w Jerozolimie
Niechciane dzieci
Chrześcijański protest