// AKTUALNOŚCI

16 kwietnia 2017

Życzenia Ojca Kustosza

Grobie, ty, który zostałeś wykuty w skale który przyjąłeś odrzucony przez budujących Kamień i widziałeś Go, jak się zmieniał w Kamień węgielny. W nocy ustępującej przed pierwszym dniem nowym i w zaistnienia światła – nowego stworzenia.

Grobie, który zostałeś wykuty w skale, gdzie nie został złożony, gdzie Jezusie my wszyscy zostaliśmy pogrzebani, aby w Nim i z Nim próg przekroczyć, gdzie przenoszone jest nasze ciało, by zmartwychwstać w Bogu.

Grobie, który zostałeś wykuty w skale, milczący i wymowny świadku, który prosisz nasze oczy, aby przechodziły od patrzenia do widzenia i rozumienia, ażeby móc wierzyć oraz mieć Życie.

Grobie, który zostałeś wykuty w skale, w tymże brzasku poranku Paschy, jakim oświetlony jest atom, ale i wszechświat cały i ciągle to on jeszcze rozświeca noc każdego istnienia. Grobie, tu jestem, w twoim łonie, ażeby spotkać Tajemnicę.

o. Franciszek Patton
Kustosz Ziemi Świętej

wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 4 (92) 2017
SPIS TREŚCI:

Pępek świata 
Jerozolima – centrum ziemi

Nikodem Gdyk

Betania
Barbara Szczepanowicz

Księga Koheleta
Piotr Blajer

Józef Flawiusz
Krzysztof Miller

Eucharystia w Ziemi Świętej.
Św. Jan Damasceński.
Doktor Kościoła na wschodzie

Jan Józef Janicki

Jan Polak (Poloner)
Celestyn M. Paczkowski

Jabne
Mariusz Rosik

Literatura Hechaloty
Tomasz Jelonek

Ubajd Zakani
Kamil Szadkowski

Neftali
Mirosław Jasinski

PANORAMA

Nowy patriarcha malechicki
Nagroda im. Karskiego dla franciszkanina
"Hora Sancta" w Getsemani
Szlakiem Świętej Rodziny
Skarb rodziny Khalidi
Rosyjska enklawa