ZIEMIA ŚWIĘTA

Flora i fauna Ziemi Świętej

Na niewielkim terytorium Izraela, podobnie jak w niewielu miejscach na świecie, rośnie bardzo wiele gatunków roślin. Jest ich łącznie 6.380, z czego 3.600 to gatunki rodzime, a 2.780 zostały tutaj wprowadzone na przestrzeni stuleci. To bogactwo flory Ziemi Świętej znajduje swoje uzasadnienie w położeniu tego zakątka świata. Obszar Palestyny położony jest pomiędzy Azją i Afryką, a przemierzający jejszlaki kupcy, podróżujący i pielgrzymi przywozili z sobą nasiona nowych roślin, które rozwijały się bardzo dobrze w sprzyjającym środowisku. Botanicy zwracają uwagę także na bliskość pustyni i Morza Śródziemnego oraz różnorodność stref klimatycznych. Zespół tychuwarunkowań sprzyja tak niezwykłemu rozwojowi miejscowej flory.

Wzdłuż wybrzeża i na stokach płaskowyżu, gdzie panuje klimat śródziemnomorski najczęściej można zobaczyć pinie z Aleppo, cyprysy, oliwki, chleb świętojański, drzewa migdałowe, morwowe, granaty, winorośl, akacje, palmy daktylowe, itp. W dolinie Jordanu przeważa roślinność stref tropikalnych: palmy, akacje, jabłko sodomskie. W górach, w niektórych okręgach Galilei rosną lasy dębowe.

Rodzimymi zbożami są pszenica, jęczmień, sorgo, soczewica. Prócz nich uprawia się różne rodzaje warzyw.

W Ziemi Świętej wiele zwierząt znalazło sprzyjające środowisko. Izraelscy zoologowie szacują, że rodzima fauna to ok. 400 gatunków kręgowców. Ssaki stanowią prawie jedną trzecią tej liczby. Ptaków jest blisko 300 gatunków, a liczba gatunków gadów przekracza 90. Do tej liczby należy dodać 20 do 30 tys. gatunków owadów.

Jednak, tak jak to jest wszędzie na świecie, postępujące uprzemysłowienie, intensywne rolnictwo, zanieczyszczenie naturalnego środowiska, a tym samym kurczenie się naturalnych terenów dla zwierząt, powodują zmniejszenie się liczby przedstawicieli poszczególnych gatunków. W Izraelu zanotowano, iż w ubiegłym stuleciu wyginęły aż 22 gatunki kręgowców, 6 owadów i 15 mięczaków. Ochronie zwierząt mają sprzyjać parki narodowe i rezerwaty, a także uświadamianie mieszkańcom Izraela nieocenionej wartości unikalnej fauny.

Z dzikich zwierząt najczęściej występują szakale, zające, wilki, gazele, hieny, żbiki, antylopy, koziorożce, dromadery.

W Jeziorze Galilejskim znajdują się liczne i ciekawe gatunki ryb, między innymi: musht - po arabsku znaczy "grzebień" (tak zwana ryba św. Piotra), brzany, sumiki karłowate, łobany, karpie, sardynki.

Najpopularniejsze zwierzęta w domowych zagrodach to kozy, owce, kury, woły, osły, wielbłądy i konie.

OGRÓD BOTANICZNY W JEROZOLIMIE
 
OKAZAŁE PALMY DAKTYLOWE
 
PODWODNE AKWARIUM W EILACIE
 
 GÓRALEK PRZYLĄDKOWY (Procavia capensis)
 
BILBIL ARABSKI (Pycnonotus xanthopygos)
 
TAK ZWANA “RYBA ŚW. PIOTRA”
 
wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 3 (91) 2017
SPIS TREŚCI:

Bracia od sznura
Nikodem Gdyk

Ain Karem, Nawiedzenie św. Elżbiety
Barbara Szczepanowicz

Majmonides
Krzysztof Miller

Objawienie Gabriela
Mariusz Rosik

Eucharystia w Ziemi Świętej.
Św. Hieronim. Wielki doktor
Kościoła na Zachodzie

Jan Józef Janicki

Księga Przysłów
Piotr Blajer

Ibn Chaldum
Kamil Szadkowski

Wino nie tylko z Kany
Celestyn M. Paczkowski

Hagady talmudyczne
Tomasz Jelonek

Dan
Mirosław Jasinski

PANORAMA
Jezus w sztuce izraelskiej
Fatima i Aleppo
Jubileuszowe inicjatywy
Kontrowersyjny projekt
Papież nad Nilem
Pielgrzymka na Górę św. Anny