Książki

wydawnictwo Zamawiam

egz.

Betlejem - Kolebka Mesjasza

Autor:

Daniel Lesław Chrupcała - franciszkanin. Ukończył studia z teologii biblijnej w Jerozolimie i teologii dogmatycznej w Rzymie. Aktualnie przebywa w Kustodii Ziemi Świętej i jest wykładowcą teologii dogmatycznej w Międzynarodowym Seminarium Franciszkańskim i teologii biblijnej w Franciszkańskim Studium Biblijnym w Jerozolimie. Jest autorem licznych artykułów z egzegezy Pisma Świętego.

Opis:

„Betlejem - Kolebka Mesjasza” jest prezentacją miasta narodzenia Jezusa: w aspekcie historycznym, archeologicznym i biblijnym. Autor w sposób kompetentny ukazuje misterium oraz tradycje związane z narodzeniem Księcia Pokoju. Czytelnik dogłębnie może się zapoznać z miejscem i znaczeniem Betlejem w historii świata i każdego człowieka. Książka, na wzór betlejemskich pasterzy, poprowadzi czytelnika do Groty Narodzenia, aby "zobaczyć" co tam się wydarzyło 2000 lat temu.

Cena:

20zł
wydawnictwo Zamawiam

egz.

Jerozolima miasto nadziei

Autor:

Lesław Daniel Chrupcała (ur. 1963 r.) jest franciszkaninem (OFM) i profesorem zwyczajnym Papieskiego Uniwersytetu Antonianum (Rzym) w Wydziale Nauk Biblijnych i Archeologii (Jerozolima). Ukończył studia z Pisma Świętego i Teologii w Jerozolimie oraz w Rzymie. Od ponad dwudziestu lat przebywa w Kustodii Ziemi Świętej i jest wykładowcą teologii dogmatycznej w Międzynarodowym Seminarium Franciszkańskim (Studium Theologicum Jerosolymitanum) i teologii biblijnej w Franciszkańskim Studium Biblijnym (Studium Biblicum Franciscanum) w Jerozolimie. Opublikował kilka książek: „Il regno opera della Trinitą nel vangelo di Luca” (1998), „Królestwo Boże w trynitarnej wizji Łukasza” (2000), „Betlejem kolebka Mesjasza. Misterium i tradycje narodzenia Jezusa” (2003), „Nazaret kwiat Galilei. Uwertura misji Jezusa" (2005), „The Kingdom of God. A Bibliography of 20th Century Research” (2007), oraz wiele artykułów z teologii biblijnej i recenzji naukowych. Regularnie pisze artykuły do kwartalnika „Ziemi Święta”.

Opis:

„Jerozolima - miasto nadziei” stanowi zbiór esejów, które z różnej perspektywy (Pismo Święte, historia, geografia, archeologia) ukazują dzieje Świętego Miasta i kreślą obraz wydarzeń związanych z końcowym etapem zbawczej misji Jezusa: Jego ostatnią podróż i uroczysty wjazd do Jerozolimy, nauczanie w świątyni, pożegnalną Wieczerzę, modlitwę w Getsemani, drogę krzyżową, śmierć, zmartwychwstanie i wstąpienie do nieba. Dla chrześcijan Jerozolima jest miejscem odkupienia, ale w jej losach można też dostrzec metaforę rozbitej ludzkości, która pragnie pokoju i sprawiedliwości. „Jerozolima, ta ziemska i współczesna, pełna tajemniczości i kontrastów, ciągły przedmiot sporów, a także arena krwawych wojen... I ta druga Jerozolima, nadprzyrodzona i eschatologiczna... W tej pierwszej, ziemskiej, żyją ludzie i wspólnoty religijne, naznaczone cierpieniem, z bolesnym bagażem historii i zranioną nadzieją w sercu. Zmierzają do tej drugiej, snując nieustannie marzenia o tym, iż pewnego dnia wyjdzie ona z mroku i zatriumfuje, a wraz z nią nastanie trwały pokój i powszechna sprawiedliwość.”

Cena:

25zł
wydawnictwo Zamawiam

egz.

Królestwo Boże w Trynitarnej wizji Łukasza

Autor:

Daniel Lesław Chrupcała - franciszkanin. Ukończył studia z Teologii Biblijnej w Jerozolimie i Teologii Dogmatycznej w Rzymie. Aktualnie przebywa w Kustodii Ziemi Świętej i jest wykładowcą teologii dogmatycznej w Międzynarodowym Seminarium Franciszkańskim i teologii biblijnej w Franciszkańskim Studium Biblijnym w Jerozolimie. Jest autorem licznych artykułów z egzegezy Pisma Świętego.

Opis:

 W Ewangelii i Dziejach Apostolskich temat królestwa jest kontemplowany na gruncie historii zbawienia. Królestwo stanowi integralną część planu, który Bóg zapowiedział w Piśmie i zrealizował w misji Jezusa Chrystusa. Prawdę tę wyraża formuła Łukasza o "głoszeniu królestwa Bożego". Lecz niektóre obietnice nadal podlegają realizacji lub czekają na spełnienie. Królestwo zatem już przyszło, ale i nie przestaje nadchodzić. Innymi słowy, zainicjowany przez Mesjasza proces zaprowadzenia królestwa Bożego rozwija się nieustannie za sprawą Ducha Świętego.

Cena:

18zł
wydawnictwo Zamawiam

egz.

Maryja z Nazaretu - Jubileuszowe Nawiedzenie

Autor:

Teksty napisali: ks. abp Stanisław Nowak - metropolita częstochowski, o. Giovanni Battistelli - Kustosz Ziemi Świętej, o. Celestyn Paczkowski - franciszkanin, o. Grzegorz Wiśniowski - Komisarz Ziemi Świętej, o. Izydor Matuszewski - Przeor Jasnej Góry, ks. Teofil Siudy - Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Mariologicznego i o.Giovanni Maria Leonardi - Koordynator Światowej Peregrynacji Figury Maryi z Nazaretu.
Zdjęcia wykonał Janusz Rosikoń.

Opis:

Na szlaku Światowej Peregrynacji Figury Maryi z Nazaretu przed Jubileuszem Roku 2000 znalazła się również Polska. Figura była przyjmowana zazwyczaj w stolicach państw, tym razem zatrzymała się w duchowej stolicy Polaków - Częstochowie. Począwszy od 30 kwietnia 1999 roku a skończywszy 8 maja tysiące polaków przybywało na Jasną Górę, aby spotkać się z Maryją i wsłuchiwać się w Jej przesłanie. Niniejszy album jest fotograficzną dokumentacją tego wielkiego wydarzenia.

Cena:

40zł
wydawnictwo Zamawiam

egz.

Nazaret - kwiat Galilei. Uwertura misji Jezusa

Autor:

Lesław Daniel Chrupcała OFM - franciszkanin. Ukończył studia z Pisma Świętego i Teologii w Jerozolimie oraz Rzymie. Aktualnie przebywa w Kustodii Ziemi Świętej i  est wykładowcą teologii dogmatycznej w Międzynarodowym Seminarium Franciszkańskim (Studium Theologicum Jerosolymitanum) i teologii biblijnej w Franciszkańskim Studium Biblijnym (Studium Biblicum Franciscanum) w Jerozolimie. Jest autorem licznych artykułów z egzegezy Pisma Świętego. W serii „Biblioteki Ziemi Świętej” ukazały się jego książki: „Królestwo Boże w trynitarnej wizji Łukasza” oraz „Betlejem - kolebka Mesjasza”.

Opis:

„Nazaret - kwiat Galilei. Uwertura misji Jezusa” , prezentuje Nazaret - miejsce Zwiastowania Maryi i ukrytego życia Jezusa, w kontekście topografii miasta z czasów Jezusa, geografii Galilei, historii i archeologii Palestyny oraz Biblii. Tytuł książki sugeruje piękno miejsca, w którym dokonuje się niezwykłe wydarzenie - Zwiastowanie Maryi, że zostanie Matką Syna Bożego. Natomiast podtytuł informuje o opisie życia ukrytego Jezusa w Nazarecie i przygotowaniu do działalności publicznej w Galilei. Skonfrontowanie zapisu Ewangelii z nauką i badanie jej wartości historycznej w świetle osiągnięć współczesnej egzegezy i archeologii - stanie się fascynującą przygodą każdego, kto sięgnie po tę książkę.

Cena:

20zł
wydawnictwo Zamawiam

egz.

Polscy Bracia Mniejsi w służbie Ziemi Świętej 1342-1995

Autor:

Anzelm Janusz Szteinke - franciszkanin. Doktor Historii Kościoła. Wykładał Historię Kościoła na Wydziale Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Obecnie wykłada w Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Franciszkanów w Krakowie - Bronowicach. Jest autorem wielu artykułów, rozpraw i recenzji.

Opis:

Pozycja jest pionierskim opracowaniem naukowym w Polsce. Zawiera syntezę działalności Kustodii Ziemi Świętej ze szczególnym uwzględnieniem wkładu pracy polskich zakonników od powstania Kustodii w 1342 roku do czasów obecnych. Książka zawiera życiorysy misjonarzy, którzy pracowali w Kustodii, osoby, które odbyły studia seminaryjne lub specjalistyczne w Jerozolimie, oraz duchownych, którzy pełnili obowiązki kapelanów w czasie II wojny światowej, nadto franciszkanów, którzy w kraju pracowali na rzecz Ziemi Świętej.

Cena:

18zł

Zamawiam pozycje zgodnie z zaznaczoną powyżej liczbą egzemplarzy.

E-mail:
Imię:
Nazwisko:
Ulica i nr domu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Uwagi:
Niniejszym upoważniam Fundację Komisariat Ziemi Świętej w Krakowie przy ul. Reformackiej 4 do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu.
wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 3 (95) 2018
SPIS TREŚCI:

Zmartwychwstanie Jezusa
Sztuka sakralna w Ziemi Świętej

Nikodem Gdyk

Elżbietanki
Celestyn M. Paczkowski

Święta Marta z Betanii
Krzysztof Miller

Zaśnięcie NMP
Barbara Szczepanowicz

Eucharystia w Ziemi Świętej.
Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej.
Zgromadzenie sióstr elżbietanek
Jan Józef Janicki

Ester
Piotr Blajer

Ebionici
Mariusz Rosik

Shirin Ebadi
Kamil Szadkowski

Kalendarz Izraela
Tomasz Jelonek

Józef
Mirosław Jasinski

PANORAMA

Upamiętnienie żołnierzy druzyjskich
Inicjatywa „Nasz Dom”
Kardynał dla Iraku
Alija niejedno ma imię
Dyplomacja źródłem konfliktów