Kwartalnik

Kwartalnik „Ziemia Święta” ukazuje się od 1995 roku staraniem Fundacji Komisariat Ziemi Świętej i nawiązuje do wydawanego przez polski Komisariat od 1906 roku „Głosu Ziemi Świętej”. Obecnie jest jedynym na polskim rynku czasopismem, w całości poświęconym Ziemi Świętej.

Kwartalnik dostarcza informacji na temat działalności franciszkanów w Ziemi Świętej. Przybliża czytelnikowi w sposób interesujący i łatwy w odbiorze Ziemię poetycznie nazwaną „Piątą Ewangelią”. Adresowane jest nie tylko do pielgrzymów, którzy odwiedzili ziemską Ojczyznę Jezusa, ale także do tych, którzy z różnych powodów nie mogą pielgrzymować do Ziemi Świętej.

Czasopismo (60 stron, pełny kolor, papier kredowy) jest bogato ilustrowane i zawiera artykuły z zakresu archeologii, geografii, historii, wydarzeń biblijnych, liturgii, sanktuariów oraz aktualnych wydarzeń na Bliskim Wschodzie.

Kwartalnik „Ziemia Święta” to cenna pomoc w pracy duszpasterskiej i katechetycznej, to „cztery pielgrzymki” w ciągu roku do miejsc, które na stałe wpisały się w historię ludzkości. Dlatego warto dołączyć do grona naszych stałych Czytelników.


ZAMÓW PRENUMERATĘ


 

Rocznik 1995

Kwartalnik „Ziemia Święta” nawiązuje do wydawanego przez Komisariat Ziemi Świętej w latach 1906-1939 periodyku "Głos Ziemi Świętej". Wówczas była to odpowiedź na ożywienie zainteresowania problematyką i pielgrzymowaniem do ziemi naszego Zbawiciela oraz wydawnictw związanych z wydarzeniami opisanymi w Piśmie Świętym. Poprzez wznowienie czasopisma pod nowym tytułem „Ziemia Święta” realizujemy główne zadanie Komisariatu Ziemi Świętej - szerzenie znajomości i czci do miejsc uświęconych życiem i działalnością Chrystusa i Jego Matki Maryi.

wydawnictwo

Ziemia Święta 4 (04) 1995

W numerze zaprezentowano kolejne losy franciszkanów w Ziemi Świętej - wiek XIV i XV. W dziale Biblia, Jan Gać przedstawia miejsca, które znał Jezus - Betlejem. O. Daniel Chrupcała opowiada, jak Dawid zdobył Jerozolimę i uczynił stolicą Izraela. W dalszej historii Jerozolima stała się Świętym Miastem trzech religii monoteistycznych - tekst ks. Tomasza Jelonka. O Wieży Dawida w wędrówkach po Ziemi Świętej opowiada o. Augustyn Szymański, przypominając o związkach wieży z Maryją, która w Litanii Loretańskiej została nazwana Wieżą Dawidową. W dziale archeologia ks. Roman Bogacz ukazuje namiot święty - przybytek Jahwe. Natomiast Tadeusz Janusz prezentuje Kalwarię Pacławską.

wydawnictwo

Ziemia Święta 3 (03) 1995

W dziale historia zamieszczono artykuł o początkach franciszkańskiej misji w Ziemi Świętej i powstaniu pierwszych struktur Kustodii w XIII wieku. Organizacja prowincji Zamorskiej (Syryjskiej) nie przebiegała spokojnie. Jej powstanie poprzedzone było chrztem we krwi. W roku 1254 przeciwnicy krzyżowców zdobyli Jerozolimę zabijając ok. 500 chrześcijan, w tym także franciszkanów z Wieczernika i Bożego Grobu. W dziale Biblia zaprezentowano: Betlejem - miasto i okoliczności przyjścia na świat Jezusa; dzieje twierdzy Jebuzytów i zdobycie jej przez Dawida; Syjon chrześcijański z Wieczernikiem i tajemnicą Zesłania Ducha Świętego oraz opis Wambierzyc - Dolnośląskiej Jerozolimy, a także świąt Szawuot.

wydawnictwo

Ziemia Święta 2 (02) 1995

Tematem wiodącym numeru jest opis miejsc, w których rozegrały się najważniejsze wydarzenia z historii zbawienia: Triduum Paschalne. Ukazano atmosferę Wielkiego Tygodnia w Jerozolimie oraz historię Kalwarii z opisem liturgii misterium pogrzebu Jezusa, a także miejsca Jego procesu, czyli twierdzy Antonia, w której na czas Paschy żydowskiej rezydował Piłat. Zamieszczono również tekst opowiadający o św. Antonim z Padwy, który jest głównym patronem Kustodii Ziemi Świętej. Odnotowano także pielgrzymkowe rady o. Jerzego Kraja, który zwraca uwagę na konieczność właściwego przygotowania się do pielgrzymki, żeby lepiej zrozumieć religijne znaczenie i przesłanie Miejsc Świętych. (nakład wyczerpany)

wydawnictwo

Ziemia Święta 1 (01) 1995

Pierwszy numer czasopisma przedstawia historię Kustodii i komisariatów Ziemi Świętej odpowiedzialnych z ramienia Stolicy Apostolskiej za opiekę nad najważniejszymi miejscami i sanktuariami chrześcijaństwa w Ojczyźnie Chrystusa. Przybliża Nazaret - miejsce Zwiastowania i dzieciństwa Jezusa oraz Betanię, w której często przebywał odwiedzając swoich przyjaciół. Odnotowano też pielgrzymkę papieża Pawła VI do Ziemi Świętej i ukazano sylwetkę o. Jukundyna A. Bielaka - opiekuna polskich pielgrzymów. Przedstawiono geografię terenów, na których miały miejsce wydarzenia związane z życiem i działalnością naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. (nakład wyczerpany)

Archiwum

Zobacz archwium roku: 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 4 (92) 2017
SPIS TREŚCI:

Pępek świata 
Jerozolima – centrum ziemi

Nikodem Gdyk

Betania
Barbara Szczepanowicz

Księga Koheleta
Piotr Blajer

Józef Flawiusz
Krzysztof Miller

Eucharystia w Ziemi Świętej.
Św. Jan Damasceński.
Doktor Kościoła na wschodzie

Jan Józef Janicki

Jan Polak (Poloner)
Celestyn M. Paczkowski

Jabne
Mariusz Rosik

Literatura Hechaloty
Tomasz Jelonek

Ubajd Zakani
Kamil Szadkowski

Neftali
Mirosław Jasinski

PANORAMA

Nowy patriarcha malechicki
Nagroda im. Karskiego dla franciszkanina
"Hora Sancta" w Getsemani
Szlakiem Świętej Rodziny
Skarb rodziny Khalidi
Rosyjska enklawa