// WYDAWNICTWO

Kwartalnik

wydawnictwo ZAMÓW PRENUMERATĘ

Ziemia Święta 1 (01) 1995

Pierwszy numer czasopisma przedstawia historię Kustodii i komisariatów Ziemi Świętej odpowiedzialnych z ramienia Stolicy Apostolskiej za opiekę nad najważniejszymi miejscami i sanktuariami chrześcijaństwa w Ojczyźnie Chrystusa. Przybliża Nazaret - miejsce Zwiastowania i dzieciństwa Jezusa oraz Betanię, w której często przebywał odwiedzając swoich przyjaciół. Odnotowano też pielgrzymkę papieża Pawła VI do Ziemi Świętej i ukazano sylwetkę o. Jukundyna A. Bielaka - opiekuna polskich pielgrzymów. Przedstawiono geografię terenów, na których miały miejsce wydarzenia związane z życiem i działalnością naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. (nakład wyczerpany)

wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 1 (103) 2021
SPIS TREŚCI:

Rok świętego Józefa
Jan Józef Janicki

Dom oblubieńca Maryi
Marian B. Arndt

Józef z rodu Dawida
Piotr Blajer

Krewni Zbawiciela
Celestyn M. Paczkowski

Wdowiec i starzec
Barbara Szczepanowicz

Święty - który nie mówi
Mariusz Rosik

Lilia świętego Józefa
Krzysztof Miller

Pod skrzydłami aniołów
Emilia Tokarz

Postawa ojcowska świętego Józefa
Roman Mazur

Józef syn patriarchy Jakuba
Marcin Grodzki, Kamil Szadkowski

Rozmowa z patriarchą Nazaretu
Narcyz S. Klimas

Znaczek z wizerunkiem św. Józefa
Nikodem M. Gdyk

Czy święty Józef  był cieślą?
Jakub Waszkowiak

PANORAMA

Iraccy franciszkanie
Pomagać za darmo
Sanktuaria bez pielgrzymów
Odkrywanie Kiriat-Jearim