// WYDAWNICTWO

Kwartalnik

wydawnictwo ZAMÓW PRENUMERATĘ

Ziemia Święta 2 (02) 1995

Tematem wiodącym numeru jest opis miejsc, w których rozegrały się najważniejsze wydarzenia z historii zbawienia: Triduum Paschalne. Ukazano atmosferę Wielkiego Tygodnia w Jerozolimie oraz historię Kalwarii z opisem liturgii misterium pogrzebu Jezusa, a także miejsca Jego procesu, czyli twierdzy Antonia, w której na czas Paschy żydowskiej rezydował Piłat. Zamieszczono również tekst opowiadający o św. Antonim z Padwy, który jest głównym patronem Kustodii Ziemi Świętej. Odnotowano także pielgrzymkowe rady o. Jerzego Kraja, który zwraca uwagę na konieczność właściwego przygotowania się do pielgrzymki, żeby lepiej zrozumieć religijne znaczenie i przesłanie Miejsc Świętych. (nakład wyczerpany)

wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 1 (103) 2021
SPIS TREŚCI:

Rok świętego Józefa
Jan Józef Janicki

Dom oblubieńca Maryi
Marian B. Arndt

Józef z rodu Dawida
Piotr Blajer

Krewni Zbawiciela
Celestyn M. Paczkowski

Wdowiec i starzec
Barbara Szczepanowicz

Święty - który nie mówi
Mariusz Rosik

Lilia świętego Józefa
Krzysztof Miller

Pod skrzydłami aniołów
Emilia Tokarz

Postawa ojcowska świętego Józefa
Roman Mazur

Józef syn patriarchy Jakuba
Marcin Grodzki, Kamil Szadkowski

Rozmowa z patriarchą Nazaretu
Narcyz S. Klimas

Znaczek z wizerunkiem św. Józefa
Nikodem M. Gdyk

Czy święty Józef  był cieślą?
Jakub Waszkowiak

PANORAMA

Iraccy franciszkanie
Pomagać za darmo
Sanktuaria bez pielgrzymów
Odkrywanie Kiriat-Jearim