// WYDAWNICTWO

Kwartalnik

wydawnictwo ZAMÓW PRENUMERATĘ

Ziemia Święta 3 (19) 1999

Aby orędzie Maryi i przeżycia religijne związane z Peregrynacją Jej figury zostały utrwalone, powrócono w tym numerze do maryjnych odwiedzin Polski. O stacji nawiedzenia w Częstochowie pisze ks. Teofil Siudy i o. Jan Pach słowami Apelu Jasnogórskiego. O sanktuarium "Pater noster" i poświęceniu nowej polskiej tablicy tej modlitwy pisze o. Jerzy Kraj. W dziale historycznym opis wypraw krzyżowych od Clermont do Jerozolimy i budowli krzyżowców w Ziemi Świętej. Nadto o wmurowaniu kamienia węgielnego pod "Domus Galilaeae". W dodatku „Egeria Plus” fascynująca historia uratowania od zagłady podczas likwidacji żydowskiego getta w Nowym Sączu Izaaka Goldfingera.

wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 1 (103) 2021
SPIS TREŚCI:

Rok świętego Józefa
Jan Józef Janicki

Dom oblubieńca Maryi
Marian B. Arndt

Józef z rodu Dawida
Piotr Blajer

Krewni Zbawiciela
Celestyn M. Paczkowski

Wdowiec i starzec
Barbara Szczepanowicz

Święty - który nie mówi
Mariusz Rosik

Lilia świętego Józefa
Krzysztof Miller

Pod skrzydłami aniołów
Emilia Tokarz

Postawa ojcowska świętego Józefa
Roman Mazur

Józef syn patriarchy Jakuba
Marcin Grodzki, Kamil Szadkowski

Rozmowa z patriarchą Nazaretu
Narcyz S. Klimas

Znaczek z wizerunkiem św. Józefa
Nikodem M. Gdyk

Czy święty Józef  był cieślą?
Jakub Waszkowiak

PANORAMA

Iraccy franciszkanie
Pomagać za darmo
Sanktuaria bez pielgrzymów
Odkrywanie Kiriat-Jearim