// WYDAWNICTWO

Kwartalnik

wydawnictwo ZAMÓW PRENUMERATĘ

Ziemia Święta 3 (51) 2007

Św. Łukasz - autor trzeciej Ewangelii i Dziejów Apostolskich - w odróżnieniu od pozostałych ewangelistów, był poganinem, a nie Żydem. Z zawodu lekarzem, człowiekiem wykształconym i bardzo dobrze obeznanym z ówczesną literaturą.

Około roku 50 spotkał św. Pawła, do którego przyłączył się jako uczeń i towarzysz jego apostolskich podróży. Będąc blisko Apostoła Narodów, lepiej poznał osobę Jezusa oraz Jego naukę i działalność, a także sytuację młodego Kościoła. Później, osobiste doświadczenia przeleje na papier - ten tekst będzie treścią Ewangelii i Dziejów Apostolskich.

Trzeci Ewangelista, ubogacił swoje dzieło relacjami, które dwaj poprzedni pominęli. Jako jedyny pisze o Zwiastowaniu Maryi, Nawiedzeniu św. Elżbiety, narodzeniu Jana Chrzciciela oraz opisuje dzieciństwo Jezusa. Ponadto tylko św. Łukasz relacjonuje pierwsze wystąpienie Jezusa w synagodze w Nazarecie i wskrzeszenie młodzieńca z Naim. On także przekazał przepiękne przypowieści o synu marnotrawnym i miłosiernym samarytaninie. Łukasz zaświadcza o nawróceniu się celnika Zacheusza.

wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 1 (103) 2021
SPIS TREŚCI:

Rok świętego Józefa
Jan Józef Janicki

Dom oblubieńca Maryi
Marian B. Arndt

Józef z rodu Dawida
Piotr Blajer

Krewni Zbawiciela
Celestyn M. Paczkowski

Wdowiec i starzec
Barbara Szczepanowicz

Święty - który nie mówi
Mariusz Rosik

Lilia świętego Józefa
Krzysztof Miller

Pod skrzydłami aniołów
Emilia Tokarz

Postawa ojcowska świętego Józefa
Roman Mazur

Józef syn patriarchy Jakuba
Marcin Grodzki, Kamil Szadkowski

Rozmowa z patriarchą Nazaretu
Narcyz S. Klimas

Znaczek z wizerunkiem św. Józefa
Nikodem M. Gdyk

Czy święty Józef  był cieślą?
Jakub Waszkowiak

PANORAMA

Iraccy franciszkanie
Pomagać za darmo
Sanktuaria bez pielgrzymów
Odkrywanie Kiriat-Jearim