// WYDAWNICTWO

Kwartalnik

wydawnictwo ZAMÓW PRENUMERATĘ

Ziemia Święta 4 (60) 2009

Kończymy wędrówkę i opis krainy Ziemi Świętej pod nazwą Samaria. W rocznym cyklu ukazaliśmy dawną jej wspaniałość, nadto wierzenia, zwyczaje i historię. Trzeba jednak dodać jeszcze jedno stwierdzenie. Zdarzenia opisów Ewangelii uprawniają do określenia mieszkańców tej krainy jako pewnego symbolu ewangelizacji, która swoim zasięgiem powinna objąć wszystkich mieszkańców ziemi. Scena rozmowy Jezusa z Samarytanką dobitnie o tym świadczy, gdyż owa kobieta uosabia część ludzkości, która nie zna Boga jako prawdziwego źródła szczęścia, nie zna Jego miłości. Inna perykopa o miłosiernym Samarytaninie z kolei, zwraca uwagę na przymiot Boga, którego miłosierdzie nie ma względu na osoby. To bardzo istotne i zaskakujące przesłanie dla współczesnych, kształtujące myślenie i postawy wobec wielorakich postaci egoizmu, a niekiedy wręcz zamykania się na dobro.

wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 1 (103) 2021
SPIS TREŚCI:

Rok świętego Józefa
Jan Józef Janicki

Dom oblubieńca Maryi
Marian B. Arndt

Józef z rodu Dawida
Piotr Blajer

Krewni Zbawiciela
Celestyn M. Paczkowski

Wdowiec i starzec
Barbara Szczepanowicz

Święty - który nie mówi
Mariusz Rosik

Lilia świętego Józefa
Krzysztof Miller

Pod skrzydłami aniołów
Emilia Tokarz

Postawa ojcowska świętego Józefa
Roman Mazur

Józef syn patriarchy Jakuba
Marcin Grodzki, Kamil Szadkowski

Rozmowa z patriarchą Nazaretu
Narcyz S. Klimas

Znaczek z wizerunkiem św. Józefa
Nikodem M. Gdyk

Czy święty Józef  był cieślą?
Jakub Waszkowiak

PANORAMA

Iraccy franciszkanie
Pomagać za darmo
Sanktuaria bez pielgrzymów
Odkrywanie Kiriat-Jearim