// WYDAWNICTWO

Kwartalnik

wydawnictwo ZAMÓW PRENUMERATĘ

Ziemia Święta 4 (76) 2013

W tym zeszycie, zamykającym nasz roczny cykl wydawniczy, publikujemy kolejne materiały poœwięcone starożytnemu Egiptowi. Pragniemy zwrócić uwagę na kilka bardzo ważnych spostrzeżeń wynikających z lektury, przemyœleń autorów, ale też osobistych refleksji. Dotyczą one zmagań z tematem stworzenia świata, problemów związanych z wielorakimi kryzysami oraz emigracją podejmowaną też z różnorodnych powodów.

Józef egipski, o którym opowiada tekst znanego biblisty, czy nie jest symbolem mądrej i roztropnej troski o naród, ale czy tylko? Choć sprzedany jako niewolnik zrobił oszałamiającą karierę i uzyskał możliwoœć zapomnienia skąd się wyszło oraz jakiemu Bogu w jego kraju oddawano należną czeœć, to jednak ocalił w sobie najlepsze wartości, a tym samym ocalił siebie i tożsamość.

wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 1 (103) 2021
SPIS TREŚCI:

Rok świętego Józefa
Jan Józef Janicki

Dom oblubieńca Maryi
Marian B. Arndt

Józef z rodu Dawida
Piotr Blajer

Krewni Zbawiciela
Celestyn M. Paczkowski

Wdowiec i starzec
Barbara Szczepanowicz

Święty - który nie mówi
Mariusz Rosik

Lilia świętego Józefa
Krzysztof Miller

Pod skrzydłami aniołów
Emilia Tokarz

Postawa ojcowska świętego Józefa
Roman Mazur

Józef syn patriarchy Jakuba
Marcin Grodzki, Kamil Szadkowski

Rozmowa z patriarchą Nazaretu
Narcyz S. Klimas

Znaczek z wizerunkiem św. Józefa
Nikodem M. Gdyk

Czy święty Józef  był cieślą?
Jakub Waszkowiak

PANORAMA

Iraccy franciszkanie
Pomagać za darmo
Sanktuaria bez pielgrzymów
Odkrywanie Kiriat-Jearim