// WYDAWNICTWO

Kwartalnik

wydawnictwo ZAMÓW PRENUMERATĘ

Ziemia Święta 1 (77) 2014

Święta Bożego Narodzenia i początek Nowego Roku zawsze są czasem wypełnionym wieloma pragnieniami i głęboką nadzieją. Naszym gorącym pragnieniem jest, aby publikowane w „Ziemi Świętej” artykuły przyczyniały się do wzrostu świadomoœci i wiedzy religijnej, a także aby wzrastała liczba czytelników sięgających po lekturę naszego kwartalnika. Nie można bowiem poprzestać na tym, co o Kościele, wierze i świętych symbolach chrzeœcijaństwa mówią media tzw. „mętnego nurtu”. Aby nie ulec zbałamuceniu trzeba docierać do Ÿródeł, a to umożliwiają artykuły zamieszczane w „Ziemi Świętej” , pisane przez znawców problematyki biblijnej i życia Kościoła. Staramy się też o piękno szaty graficznej, gdyż jako wzrokowcy, wszyscy potrzebujemy oglądać piękno. Z takimi refleksjami oddajemy do rąk Czytelników pierwszy numer kwartalnika w 2014 roku. Zawarte w nim treści oscylują wokół problematyki wiary i życia w łącznoœci z Jezusem. Zwracamy uwagę na wiarę, gdyż jest ona jedną z postaw czuwania, a zarazem troską o osobiste zbawienie.

wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 1 (103) 2021
SPIS TREŚCI:

Rok świętego Józefa
Jan Józef Janicki

Dom oblubieńca Maryi
Marian B. Arndt

Józef z rodu Dawida
Piotr Blajer

Krewni Zbawiciela
Celestyn M. Paczkowski

Wdowiec i starzec
Barbara Szczepanowicz

Święty - który nie mówi
Mariusz Rosik

Lilia świętego Józefa
Krzysztof Miller

Pod skrzydłami aniołów
Emilia Tokarz

Postawa ojcowska świętego Józefa
Roman Mazur

Józef syn patriarchy Jakuba
Marcin Grodzki, Kamil Szadkowski

Rozmowa z patriarchą Nazaretu
Narcyz S. Klimas

Znaczek z wizerunkiem św. Józefa
Nikodem M. Gdyk

Czy święty Józef  był cieślą?
Jakub Waszkowiak

PANORAMA

Iraccy franciszkanie
Pomagać za darmo
Sanktuaria bez pielgrzymów
Odkrywanie Kiriat-Jearim