// WYDAWNICTWO

Kwartalnik

wydawnictwo ZAMÓW PRENUMERATĘ

Ziemia Święta 2 (82) 2015

W niniejszym numerze pragniemy przybliżyć postaci biblijne żarliwie zabiegające o poprawność kultu i chwałę Boga, który jest jedynym władcą świata. Prezentujemy też zakon karmelitański i osobę proroka Eliasza, od którego się wywodzi. Duchowość zakonników, którzy najpierw byli pustelnikami, to wielkie świadectwo wiary. Współcześnie jest ono bardziej potrzebne niż kiedykolwiek w historii. Dziś być chrześcijaninem i postępować zgodnie z nakazami Dekalogu jest tak trudno, jak w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Dlatego spojrzenie w historię jest koniecznością – utwierdza w przekonaniu, że światłem na drodze jest wiara i modlitwa, tak jak praktykowali to mnisi żyjący w różnych wspólnotach. Drukując poszczególne teksty chcemy pokazać też drogę zmagań, jaką przebyli ludzie szukający Prawdy odwiecznej – choćby Edyta Stein – wybitna intelektualistka i filozof.

Poczet Kustoszy Ziemi Świętej
Paschalis A. Kwoczała

U źródeł duchowości karmelitańskiej
Celestyn Paczkowski

Karmelici w Ziemi Świętej
Jan Kanty Stasiński

Edyta Stein
Krzysztof Miller

Eucharystia w Ziemi Świętej.
Zakon Karmelitów. Wspmnienie św. Teresy z Avila i św. Jana od Krzyża
Jan Józef Janicki

Edyta Stein czyta Pieśń nad Pieśniami
Mariusz Rosik

Lewant w epoce brązu
Tomasz Jelonek

Mistycyzm muzułmański
Kamil Szadkowski

Bogacz i Łazarz
Piotr Blajer

Prorok Eliasz
Barbara Szczepanowicz

EGERIA
Witraże Marca Chagala
Mirosław Jasiński

PANORAMA
Wczesne chrześcijaństwo w Arabii
Uroczystość w Kanie Galilejskiej
Rok Życia Konsekrowanego
w Ziemi Świętej

Papieska pielgrzymka
Patriotyzm czy religia
Odnaleźć zaufanie

wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 1 (103) 2021
SPIS TREŚCI:

Rok świętego Józefa
Jan Józef Janicki

Dom oblubieńca Maryi
Marian B. Arndt

Józef z rodu Dawida
Piotr Blajer

Krewni Zbawiciela
Celestyn M. Paczkowski

Wdowiec i starzec
Barbara Szczepanowicz

Święty - który nie mówi
Mariusz Rosik

Lilia świętego Józefa
Krzysztof Miller

Pod skrzydłami aniołów
Emilia Tokarz

Postawa ojcowska świętego Józefa
Roman Mazur

Józef syn patriarchy Jakuba
Marcin Grodzki, Kamil Szadkowski

Rozmowa z patriarchą Nazaretu
Narcyz S. Klimas

Znaczek z wizerunkiem św. Józefa
Nikodem M. Gdyk

Czy święty Józef  był cieślą?
Jakub Waszkowiak

PANORAMA

Iraccy franciszkanie
Pomagać za darmo
Sanktuaria bez pielgrzymów
Odkrywanie Kiriat-Jearim