// WYDAWNICTWO

Kwartalnik

wydawnictwo ZAMÓW PRENUMERATĘ

Ziemia Święta 3 (83) 2015

W kolejnym zeszycie kwartalnika „kontynuujemy” pielgrzymkę do ziemi Jezusa i Maryi. Podejmujemy tematy związane z życiem lub wynikające z nauczania Zbawiciela. Czynimy to w tym celu, aby lektura tekstów zachęciła do zobaczenia własnymi oczami miejsc związanych z życiem Syna Bożego i Jego Matki na ziemi. Z myślą o kształtowaniu ducha modlitwy i takim ustawieniu porządku dnia, że powinna być ona na pierwszym miejscu, publikujemy teksty o benedyktynach i twórcy monastycyzmu europejskiego – św. Benedykcie. Pragniemy przez to zwrócić uwagę na duchowy fundament Europy, od którego mieszkańcy kontynentu, zwłaszcza w ostatnim okresie, beztrosko odchodzą nie zdając sobie sprawy, że w ten sposób budują miejsce, w którym trudno będzie żyć. To chrześcijaństwo ukształtowało kulturowy wymiar kontynentu, w którym znaczący udział ma cywilizacja grecka i rzymska.

Pierwsze konwenty Kustodii
P.Girolamo Golubovich
tłum. Paschalis A. Kwoczała

Święty Benedykt
Barbara Szczepanowicz

Duchowość benedyktyńska
Celestyn M. Paczkowski

Wokół Łukaszowej symboliki gór
Mariusz Rosik

Eucharystia w Ziemi Świętej.
Zakon Benedyktynów. Wspmnienie św. Benedykta, opata, patrona Europy
Jan Józef Janicki

Gospodarstwa rolne
Krzysztof  Miller

Izraelici w Lewancie
Tomasz Jelonek

Maryam
Kamil Szadkowski

Przypowieść o siewcy
Piotr Blajer

Benedyktyni w Ziemi Świętej
Bernard M. Alter

EGERIA
Na rowerach śladami Jezusa
Rowerzyści

PANORAMA
Kanonizacja Palestynek
Pomoc z Polski
Świadomość współwiny
Spustoszona Palmyra
Kwestia palestyńska w Watykanie 
Człowiek człowiekowi...

wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 1 (103) 2021
SPIS TREŚCI:

Rok świętego Józefa
Jan Józef Janicki

Dom oblubieńca Maryi
Marian B. Arndt

Józef z rodu Dawida
Piotr Blajer

Krewni Zbawiciela
Celestyn M. Paczkowski

Wdowiec i starzec
Barbara Szczepanowicz

Święty - który nie mówi
Mariusz Rosik

Lilia świętego Józefa
Krzysztof Miller

Pod skrzydłami aniołów
Emilia Tokarz

Postawa ojcowska świętego Józefa
Roman Mazur

Józef syn patriarchy Jakuba
Marcin Grodzki, Kamil Szadkowski

Rozmowa z patriarchą Nazaretu
Narcyz S. Klimas

Znaczek z wizerunkiem św. Józefa
Nikodem M. Gdyk

Czy święty Józef  był cieślą?
Jakub Waszkowiak

PANORAMA

Iraccy franciszkanie
Pomagać za darmo
Sanktuaria bez pielgrzymów
Odkrywanie Kiriat-Jearim