// WYDAWNICTWO

Kwartalnik

wydawnictwo ZAMÓW PRENUMERATĘ

Ziemia Święta 3 (87) 2016

Obchodzony w tym roku Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia i wizyta papieża Franciszka na Światowych Dniach Młodych oraz na Jasnej Górze mogą stać się niezwykłą promocją wiary i zmartwychwstania z bylejakości wielu osób w różnym wieku. Wszyscy jesteśmy zaproszeni do zgłębiania wyznawanej wiary oraz czynnego praktykowania uczynków miłosierdzia zarówno względem duszy, jak i ciała.

Takie znaczenie ma nasza posługa słowa drukowanego i duszpasterstwo pielgrzymkowe do miejsc związanych z dziejami naszego Odkupienia. Nie wszyscy jednak mogą udać się do Ziemi Świętej. Niemniej, zainteresowani, poprzez lekturę tekstów publikowanych w naszym kwartalniku, mogą odbyć pielgrzymkę duchową. Zawsze bowiem ogłaszane drukiem teksty są zachętą do poznawania samej wiary i dziedzin, w których ona się wyraża – jako składnik kultury chrześcijańskiej. Dotyczy to budowli sakralnych, sztuki, muzyki, zwyczajów i tradycji przekazywanych z pokolenia na pokolenie. W bieżącym numerze kwartalnika również podejmujemy tę tematykę. Jest to ważne, gdyż przez czytanie materiał łatwiej utrwala się w pamięci.

Godna uwagi jest relacja z pielgrzymki do Ziemi Świętej (9-16 kwietnia 2016 r.) osób niepełnosprawnych, którzy kroczyli śladami Jezusa na wózkach, a nawet noszeni na rękach, gdy nie było innej możliwości dotarcia do ważnego miejsca świętego. Stronę organizacyjną pielgrzymki wziął na siebie Komisariat Ziemi Świętej w Krakowie, zaś duchową ks. bp Grzegorz Ryś.

Betlejem w sanktuarium
św. Jana Pawła II

Nikodem Gdyk

Przypowieść o zagubionej owcy
Piotr Blajer

Okazywanie gościnności
Celestyn M. Paczkowski

Biblijna muzyka
Mariusz Rosik

Eucharystia w Ziemi Świętej.
Magdala. Św. Maria Magdalena

Jan Józef Janicki

Żydowskie modlitwy pogrzebowe
Krzysztof Miller

Lewi
Mirosław Jasinski

Muzułmański czyściec
Kamil Szadkowski

Początki Izraela
Tomasz Jelonek

Łagiewniki krakowskie
Barbara Szczepanowicz

EGERIA
Pielgrzymka niepełnosprawnych
Uczestnicy pielgrzymki

PANORAMA
Prace w bazylice Grobu Świętego
Nowy Kustosz Ziemi Świętej
Tryptyk w Betlejem
Śmieciarze nad Nilem
Sport i dialog
Tendencyjna mapka
Palestyńskie mozaiki

wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 1 (103) 2021
SPIS TREŚCI:

Rok świętego Józefa
Jan Józef Janicki

Dom oblubieńca Maryi
Marian B. Arndt

Józef z rodu Dawida
Piotr Blajer

Krewni Zbawiciela
Celestyn M. Paczkowski

Wdowiec i starzec
Barbara Szczepanowicz

Święty - który nie mówi
Mariusz Rosik

Lilia świętego Józefa
Krzysztof Miller

Pod skrzydłami aniołów
Emilia Tokarz

Postawa ojcowska świętego Józefa
Roman Mazur

Józef syn patriarchy Jakuba
Marcin Grodzki, Kamil Szadkowski

Rozmowa z patriarchą Nazaretu
Narcyz S. Klimas

Znaczek z wizerunkiem św. Józefa
Nikodem M. Gdyk

Czy święty Józef  był cieślą?
Jakub Waszkowiak

PANORAMA

Iraccy franciszkanie
Pomagać za darmo
Sanktuaria bez pielgrzymów
Odkrywanie Kiriat-Jearim