// WYDAWNICTWO

Kwartalnik

wydawnictwo ZAMÓW PRENUMERATĘ

Ziemia Święta 4 (88) 2016

W czasie minionych wakacji wraz z młodzieżą przeżyliśmy zupełnie szczególne dni, które okazały się wielkim międzynarodowym świętem wiary. To niezwykłe świadectwo już w kilka dni po zakończeniu zrodziło pragnienie powtórki. Młodzieńczy entuzjazm udzielił się wszystkim, nawet przeciwnikom organizacji Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Mamy nadzieję, że wezwanie papieża Franciszka wieńczące Mszę świętą w Brzegach k. Wieliczki zapadło w serca zarówno uczestników na miejscu, jak i oglądających przez telewizję: „Nie dajcie sobie znieczulić duszy, ale dążcie do pięknej miłości, która wymaga również wyrzeczenia i mocnego – nie – dopingowi sukcesu za wszelką cenę i narkotykowi myślenia wyłącznie o sobie i swojej wygodzie”.

Św. Augustyn mówił: „Raduj się swoją wiarą”, a w domyśle – bądź miłosierny i czyń dobro. Tak było w życiu wielu świętych Kościoła. A zupełnie świeżym przykładem jest życie i posługa naszego świętego Papieża, naznaczone rysem Bożego miłosierdzia. Jan Paweł II ukazał światło w tym tunelu. Jest bowiem realna możliwość odcięcia się od zła panoszącego się w sobie i w świecie. A od prawdziwego nawrócenia już tylko krok do czynienia miłosierdzia bliźniemu. Rok Miłosierdzia niebawem zostanie zamknięty, trzeba więc, aby do całego bogactwa przeżyć dołączyć konstruktywną refleksję i uczynić krok do przodu. Wzrastać w łasce u Boga i u ludzi.

Jerozolima w sanktuarium 
św. Jana Pawła II

Nikodem Gdyk

Miłosierdzie wobec stworzenia
Celestyn M. Paczkowski

Wieczernik
Piotr Blajer

Tyr i Sydon
Mariusz Rosik

Eucharystia w Ziemi Świętej. 
Jerozolima. Via Dolorosa.
Św. Dobry Łotr (św. Dyzma)

Jan Józef Janicki

Edomici
Krzysztof Miller

Apostoł Bożego Miłosierdzia
Barbara Szczepanowicz

Przymierze z Jahwe
Tomasz Jelonek

Czas pogan. Czas niewiernych
Kamil Szadkowski

Juda
Mirosław Jasinski

EGERIA
Pokój jako zadanie
Raniero Cantalamessa

PANORAMA
Kapituła Kustodii Ziemi Świętej

Pożegnanie Patriarchy

W stulecie śmierci o. Frédérica Janssoone

Młodzi z Bliskiego Wschodu na XXXI ŚDM

Udręczone Aleppo

wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 1 (103) 2021
SPIS TREŚCI:

Rok świętego Józefa
Jan Józef Janicki

Dom oblubieńca Maryi
Marian B. Arndt

Józef z rodu Dawida
Piotr Blajer

Krewni Zbawiciela
Celestyn M. Paczkowski

Wdowiec i starzec
Barbara Szczepanowicz

Święty - który nie mówi
Mariusz Rosik

Lilia świętego Józefa
Krzysztof Miller

Pod skrzydłami aniołów
Emilia Tokarz

Postawa ojcowska świętego Józefa
Roman Mazur

Józef syn patriarchy Jakuba
Marcin Grodzki, Kamil Szadkowski

Rozmowa z patriarchą Nazaretu
Narcyz S. Klimas

Znaczek z wizerunkiem św. Józefa
Nikodem M. Gdyk

Czy święty Józef  był cieślą?
Jakub Waszkowiak

PANORAMA

Iraccy franciszkanie
Pomagać za darmo
Sanktuaria bez pielgrzymów
Odkrywanie Kiriat-Jearim