// WYDAWNICTWO

Kwartalnik

wydawnictwo ZAMÓW PRENUMERATĘ

Ziemia Święta 2 (94) 2018

W drugim zeszycie w nawiązaniu do zapowiedzi prezentujemy Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia posługujące w Jerozolimie przy sanktuarium Biczowania. Jak wyznaje autorka tekstu siostra M. Weronika Trojanowska jest to „miejsce najważniejsze do poznawania tajemnicy Bożego Miłosierdzia, gdyż ona najpełniej została objawiona w życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa”. Siostry pełnią tę misję w trudnym środowisku, ponieważ chrześcijanie są mniejszością w tym świecie judaizmu i islamu. Są jednak pełne optymizmu i ufności, posługują już 16 lat. Tekstem ks. Mirosława Jasinskiego przybliżamy znaczący i pełen symboliki witraż Marka Chagalla ilustrujący życie drugiego syna Zilpy i Jakuba Aszera. Publikujemy też ważny, jak nam się wydaje, artykuł o corocznej lekturze Tory, która w znacznym stopniu przyczyniła się do przetrwania narodu i utrwalenia jedności.

Kapituła Namiotów
Sztuka sakralna w Ziemi Świętej

Nikodem Gdyk

Siostry M B Miłosierdzia
S. M. Weronika Trojanowska ZMBM

Rachela
Piotr Blajer

Kościół św. Anny
Barbara Szczepanowicz

Eucharystia w Ziemi Świętej.
Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej (1905-1933)
Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
Jan Józef Janicki

Św. Maria Egipcjanka
Krzysztof Miller

Pella
Mariusz Rosik

Coroczna lektura Tory
Kamil Szadkowski

Znane kobiety w Islamie
Kamil Szadkowski

Aszer
Mirosław Jasinski

PANORAMA

Jak obronić prawdę
W Turcji bez zmian
Papieskie mediacje
O ekologii w Jerozolimie
Niechciane dzieci
Chrześcijański protest

wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 1 (103) 2021
SPIS TREŚCI:

Rok świętego Józefa
Jan Józef Janicki

Dom oblubieńca Maryi
Marian B. Arndt

Józef z rodu Dawida
Piotr Blajer

Krewni Zbawiciela
Celestyn M. Paczkowski

Wdowiec i starzec
Barbara Szczepanowicz

Święty - który nie mówi
Mariusz Rosik

Lilia świętego Józefa
Krzysztof Miller

Pod skrzydłami aniołów
Emilia Tokarz

Postawa ojcowska świętego Józefa
Roman Mazur

Józef syn patriarchy Jakuba
Marcin Grodzki, Kamil Szadkowski

Rozmowa z patriarchą Nazaretu
Narcyz S. Klimas

Znaczek z wizerunkiem św. Józefa
Nikodem M. Gdyk

Czy święty Józef  był cieślą?
Jakub Waszkowiak

PANORAMA

Iraccy franciszkanie
Pomagać za darmo
Sanktuaria bez pielgrzymów
Odkrywanie Kiriat-Jearim