ZIEMIA ŚWIĘTA

Rezygnacja z pielgrzymki

W przypadku rezygnacji z pielgrzymki Fundacja potrąca koszty w wysokoąci:

  1. 30 dni przed datą rozpoczęcia pielgrzymki opłatę wstępną
  2. 29-21 dni przed datą rozpoczęcia pielgrzymki 40% wartości pielgrzymki
  3. 20-14 dni przed datą rozpoczęcia pielgrzymki 60 % wartości pielgrzymki
  4. 13-7 dni przed datą rozpoczęcia pielgrzymki 80 % wartości pielgrzymki
  5. W terminie poniżej 7 dni całość opłaty

Jednocześnie Fundacja Komisariat Ziemi Świętej informuje, że przez rezygnację z pielgrzymki rozumie się brak uczestnictwa w wyjeździe bez względu na przyczynę.

wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 3 (91) 2017
SPIS TREŚCI:

Bracia od sznura
Nikodem Gdyk

Ain Karem, Nawiedzenie św. Elżbiety
Barbara Szczepanowicz

Majmonides
Krzysztof Miller

Objawienie Gabriela
Mariusz Rosik

Eucharystia w Ziemi Świętej.
Św. Hieronim. Wielki doktor
Kościoła na Zachodzie

Jan Józef Janicki

Księga Przysłów
Piotr Blajer

Ibn Chaldum
Kamil Szadkowski

Wino nie tylko z Kany
Celestyn M. Paczkowski

Hagady talmudyczne
Tomasz Jelonek

Dan
Mirosław Jasinski

PANORAMA
Jezus w sztuce izraelskiej
Fatima i Aleppo
Jubileuszowe inicjatywy
Kontrowersyjny projekt
Papież nad Nilem
Pielgrzymka na Górę św. Anny