ZIEMIA ŚWIĘTA

Rezygnacja z pielgrzymki

W przypadku rezygnacji z pielgrzymki Fundacja potrąca koszty w wysokoąci:

  1. 30 dni przed datą rozpoczęcia pielgrzymki opłatę wstępną
  2. 29-21 dni przed datą rozpoczęcia pielgrzymki 40% wartości pielgrzymki
  3. 20-14 dni przed datą rozpoczęcia pielgrzymki 60 % wartości pielgrzymki
  4. 13-7 dni przed datą rozpoczęcia pielgrzymki 80 % wartości pielgrzymki
  5. W terminie poniżej 7 dni całość opłaty

Jednocześnie Fundacja Komisariat Ziemi Świętej informuje, że przez rezygnację z pielgrzymki rozumie się brak uczestnictwa w wyjeździe bez względu na przyczynę.

wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 4 (92) 2017
SPIS TREŚCI:

Pępek świata 
Jerozolima – centrum ziemi

Nikodem Gdyk

Betania
Barbara Szczepanowicz

Księga Koheleta
Piotr Blajer

Józef Flawiusz
Krzysztof Miller

Eucharystia w Ziemi Świętej.
Św. Jan Damasceński.
Doktor Kościoła na wschodzie

Jan Józef Janicki

Jan Polak (Poloner)
Celestyn M. Paczkowski

Jabne
Mariusz Rosik

Literatura Hechaloty
Tomasz Jelonek

Ubajd Zakani
Kamil Szadkowski

Neftali
Mirosław Jasinski

PANORAMA

Nowy patriarcha malechicki
Nagroda im. Karskiego dla franciszkanina
"Hora Sancta" w Getsemani
Szlakiem Świętej Rodziny
Skarb rodziny Khalidi
Rosyjska enklawa