II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 

PIELGRZYMKI

 

JEROZOLIMA – BAZYLIKA GROBU PAŃSKIEGO

 

BETLEJEM – GROTA NARODZENIA

 

NAZARET – BAZYLIKA ZWIASTOWANIA

 
 • 19 lutego 2021

  Dzień modlitw i dziękczynienia

  Dzień 15 lutego, według postanowienia Kustosza Ziemi Świętej o. Franciszka Patton OFM, został ustanowiony dniem modlitwy za dobrodziejów Kustodii Ziemi Świętej. W tym roku to dziękczynienie związało się z dziękczynieniem za 600 lat powołania instytucji Komisarzy Ziemi Świętej. Z tej racji w przyklasztornym kościele św. Kazimierza Królewicza w Krakowie, przy którym znajduje się najstarszy polski Komisariat Ziemi Świętej, została odprawiona Msza Święta dziękczynna.

  więcej >>>

 • 19 lutego 2021

  Wspomnienie Jubileuszu w Krakowie

  Dla wspomnienia Jubileuszu 600-lecia ustanowienia Komisariatów Ziemi Świętej Ojciec Komisarz Nikodem Gdyk OFM wygłosił okolicznościowe kazania w sanktuarium św. Kazimierza Królewicza w Krakowie. Od 1902 klasztor krakowski św. Kazimierza jest siedzibą Komisarza Ziemie Świętej, tym samym najstarszą stałą placówką komisariacką na terenie naszej Ojczyzny. Ukazując wagę Ziemi Objawienia oraz zaangażowania na rzecz Miejsc Świętych i tamtejszych chrześcijan, Ojciec Komisarz powiedział:

  więcej >>>

 • 18 lutego 2021

  List Kustosza z okazji 600-lecia ustanowienia Komisarzy Ziemi Świętej

  14 lutego br. przypadła 600. rocznica papieskiego pozwolenia na ustanawianie Komisarzy Ziemi Świętej przez Gwardianów Świętej Góry Syjon, czyli Kustoszów Ziemi Świętej. Z tej okazji obecny Kustosz – o. Francesco Patton OFM wystosował do wszystkich Komisarzy list, w którym wspomina o rocznicy oraz podaje odpowiednie ustalenia rocznicowe. Jego treść jest następująca:

  więcej >>>

KOŚCIÓŁ ŚW. KAZIMIERZA W KRAKOWIE

 

 

 

 

 

 

O. NIKODEM GDYK OFM

 

 

 

 

 

 

 

KUSTOSZ ZIEMI ŚWIĘTEJ FRANCESCO PATTON

 

 

wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 2 (102) 2020
SPIS TREŚCI:

Pożegnanie Komisarza Ziemi Świętej
Nikodem Gdyk

Cicha noc, święta noc
Barbara Szczepanowicz

Chrześcijański wschód u żłóbka
Celestyn M. Paczkowski

Betlejem – świętych Młodzianków Męczenników
Jan Józef  Janicki

Mędrcy ze wschodu i ich droga do wiary
Bogdan Zbroja

A my do Betlejem, do Betlejem...
Małgorzata Kunicka

Bet Alfa
Tomasz Jelonek

Narodzenie w Koranie
Marcin Grodzki, Kamil Szadkowski

Spojrzenie z zewnątrz na święta żydowskie
Krzysztof Miller

Kreta ziemią biblijną
Mariusz Rosik

Grota Mleczna
Narcyz Klimas

PANORAMA

Cierpiący chrześcijanie Syrii i Libanu
Nominacja patriarchy Jerozolimy
Stulecie Białego Miasta"
Nietypowe terapie