// AKTUALNOŚCI

30 października 2020

Nominacja patriarchy Jerozolimy

Z wielką radością przyjęto w Ziemi Świętej nominację abpa Pierbattisty Pizzaballi na łacińskiego patriarchę Jerozolimy. Wydarzenie miało miejsce w przeddzień Uroczystości Matki Bożej Królowej Palestyny. W ten sposób zakończył się okres tzw. sede vacante diecezji rzymskokatolickiej (łacińskiej) w Ziemi Świętej. Od chwili przejścia na emeryturę poprzedniego patriarchy Jerozolimy abpa Fouada Twala, o. Pizzaballa kierował diecezją jako Administrator Apostolski. Miał niełatwe zadanie stawiania czoła trudnościom organizacyjnym i ekonomicznym, skomplikowanej sytuacji społeczno-politycznej rozdzieranego konfliktami regionu. Patriarchat Jerozolimski powstał w epoce wypraw krzyżowych. Praktycznie nie istniał na terytorium bliskowschodnim od 1291 roku, czyli od upadku twierdzy św. Jana w Akri i definitywnym wycofaniu się krzyżowców z Ziemi Świętej. W 1847 roku patriarchat odnowił papież Pius IX. Od tamtego czasu patriarchat nigdy nie zaprzestał działalności religijnej oraz charytatywno-edukacyjnej na rzecz miejscowej ludności. Diecezja patriarchalna liczy około 180 tys. wiernych. Zamieszkują oni na terytorium czterech państw: Izraela, Palestyny, Jordanii i Cypru. To bardzo zróżnicowany region, zamieszkały przez społeczności różniące się między sobą religią, językiem, kulturą i ustrojem politycznym. Patriarchat liczy 71 parafii, pogrupowanych w sześć wikariatów.

Obecny patriarcha jest dziesiątym z kolei od czasu wskrzeszenia tej instytucji kościelnej w XIX wieku. Jego bezpośrednimi poprzednikami byli patriarchowie pochodzenia arabskiego: abp Michel Sabbah (powołany w 1987 r.) i abp Fuad Twal (od 2005 r.). Obecna nominacja potwierdza nietuzinkowość postaci abpa Pierbattisty. Praktycznie spędził on większość życia na terenie Bliskiego Wschodu. Do Jerozolimy przybył w 1990 roku, zaraz po otrzymaniu święceń kapłańskich we Włoszech. Macierzystą jednostką zakonną o. Pierbattisty jest prowincja bolońska. Podjął studia specjalistyczne w Rzymie i w Jerozolimie. W „Studium Biblicum Franciscanum” w Jerozolimie został wykładowcą biblijnego języka hebrajskiego. Służbę w Kustodii Ziemi Świętej rozpoczął w lipcu 1999 roku. Angażował się w duszpasterstwo wiernych katolickich posługujących się językiem hebrajskim. Został mianowany wikariuszem patriarchalnym dla tej wspólnoty (2005-2008). W maju 2004 roku wybrano o. Pizzaballę Kustoszem Ziemi Świętej . Pełnił tę funkcję do kwietnia 2016 roku. Papież Franciszek mianował go arcybiskupem (ze stolicą tytularną w Verbe) i administratorem apostolskim łacińskiej diecezji patriarchalnej w Jerozolimie. Obu papieżom abp Pizzaballa był dobrze znany. Ojciec Święty Benedykt XVI w marcu 2008 nominował o. Pierbattistę konsultorem Komisji ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem przy Papieskiej Radzie ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Jako Kustosz o. Pierbattista przyjmował papieża Benedykta XVI w Ziemi Świętej (8-15 maj 2009 r.) i na Cyprze (2010 r.). Abp Pizzaballa poznał osobiście papieża Franciszka, gdy ten był arcybiskupem Buenos Aires. W stolicy Argentyny Kustodia Ziemi Świętej ma ważny klasztor i prowadzi szkołę. Podczas wizyt w Ameryce Południowej Kustosz spotykał się z kardynałem Bergoglio. Po wyborze na papieża argentyńskiego kardynała, obecny patriarcha nieraz miał możliwość osobistego z nim spotkania. W 2014 roku był u boku papieża Franciszka w Jerozolimie, pełniąc nawet rolę tłumacza podczas spotkań Ojca Świętego z władzami Izraela. Wielokrotnie abp Pizzaballa organizował spotkania ekumeniczne i międzyreligijne, zarówno w Watykanie jak i we Włoszech.

W oficjalnym komunikacie patriarchatu napisano: „W sposób szczególny biskupi, wikariusze patriarchalni, kapłani, diakoni, seminarzyści, zakonnicy i zakonnice, osoby konsekrowane, [ale także] lud Boży wszystkich parafii, a także działacze instytucji diecezjalnych gratulują nowemu patriarsze, życząc mu, aby powierzone mu wyjątkowe obowiązki przyniosły obfite owoce, zwłaszcza w niezwykłych, obecnych okolicznościach. Niech Bóg obdarzy go zdrowiem i błogosławieństwem w obfitości, by mógł nadal służyć naszemu Kościołowi lokalnemu, wprowadzając pokój, sprawiedliwość i pojednanie”. Nowemu patriarsze złożyli życzenia współbracia z Kustodii Ziemi Świętej. Kustosz o. Francesco Patton OFM w specjalnym liście napisał m.in.: „W sercu Jego Ekscelencji, w tym momencie, z pewnością kłębią się uczucia obawy i niepewności. Ale Duch Pański z pewnością obdarzy Cię darem swego pocieszenia wewnętrznego, abyś mógł przyjąć z ufnością tę nową posługę”. W innym miejscu listu przełożony franciszkański dodał: „My wszyscy, Twoi współbracia, razem z wieloma osobami, które Cię szanują i darzą miłością, zapewniamy o naszej modlitwie i gotowości do współpracy dla dobra Kościoła. Wzywamy Ducha Pańskiego [nad Tobą], aby oświecił czas Twego posługiwania darem rozeznania, obdarzył żarem słowa i ogniem miłości, abyś w ten sposób mógł cierpliwie prowadzić, umacniać i pouczać owczarnię sobie powierzoną przez samego Chrystusa, która należy do Niego samego. Życzymy Waszej Ekscelencji, abyś był narzędziem Bożego pokoju w tej rzeczywistości, która tak bardzo potrzebuje pokoju, dialogu i pojednania”. Podczas swoich podróży po Europie i świecie, jeszcze jako Kustosz Ziemi Świętej abp Pierbattista Pizzaballa nawiedzał również Polskę. Stąd więc i z naszej Ojczyzny płyną do niego szczere życzenia błogosławieństwa i wielu owoców w posłudze duszpasterskiej.

wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 1 (103) 2021
SPIS TREŚCI:

Rok świętego Józefa
Jan Józef Janicki

Dom oblubieńca Maryi
Marian B. Arndt

Józef z rodu Dawida
Piotr Blajer

Krewni Zbawiciela
Celestyn M. Paczkowski

Wdowiec i starzec
Barbara Szczepanowicz

Święty - który nie mówi
Mariusz Rosik

Lilia świętego Józefa
Krzysztof Miller

Pod skrzydłami aniołów
Emilia Tokarz

Postawa ojcowska świętego Józefa
Roman Mazur

Józef syn patriarchy Jakuba
Marcin Grodzki, Kamil Szadkowski

Rozmowa z patriarchą Nazaretu
Narcyz S. Klimas

Znaczek z wizerunkiem św. Józefa
Nikodem M. Gdyk

Czy święty Józef  był cieślą?
Jakub Waszkowiak

PANORAMA

Iraccy franciszkanie
Pomagać za darmo
Sanktuaria bez pielgrzymów
Odkrywanie Kiriat-Jearim