// AKTUALNOŚCI

15 marca 2017

Pożar na Górze Oliwnej

W historycznym sanktuarium Wniebowstąpienia Pańskiego na szczycie Góry Oliwnej doszło do pożaru. Był on wywołany celowo. Według policji izraelskiej chodziło o porachunki klanowe i rywalizację dwóch rodzin arabskich, czerpiących zysk z praw do pobierania opłat w sanktuarium. Chrześcijanie są bowiem zobowiązani do płacenia muzułmańskiemu strażnikowi za wejście do miejsca Wniebowstąpienia. Komunikat wydany przez Kustodię Ziemi Świętej mówi, że jedna osoba została zatrzymana i przesłuchana. Oględziny na miejscu zdarzenia pozwoliły stwierdzić, że na czczonej przez pielgrzymów skale położono oponę samochodową, którą potem podpalono. Zniszczeniu uległa także szafa z widokówkami i dewocjonaliami, sprzedawanymi przez arabskich strażników z ramienia muzułmańskiej władzy religijnej (wakf). Na ścianach edykuły osiadła warstwa sadzy i substancji smolistych. Należy sprawdzić stan zaprawy, spajającej kamienie budowli. Pierwsze sanktuarium upamiętniające Wniebowstąpienie Pańskie zostało zbudowane pod koniec IV wieku. Bazylika legła w gruzach w okresie najazdu perskiego. Obecna kaplica oraz widoczne wokół niej fragmenty murów i filarów, pochodzą z czasów krzyżowców. Po zdobyciu Jerozolimy przez wojska Saladyna, kościół został zburzony, a niedużą kaplicę Wniebowstąpienia nakryto kamienną kopułą i zamieniono na meczet. Wspólnota katolicka tylko raz w roku ma przywilej celebracji we wnętrzu kaplicy. W tym roku wszystkie obrządki chrześcijańskie będą świętować Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego czterdzieści dni po Wielkanocy, czyli 25 maja 2017.

wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 4 (92) 2017
SPIS TREŚCI:

Pępek świata 
Jerozolima – centrum ziemi

Nikodem Gdyk

Betania
Barbara Szczepanowicz

Księga Koheleta
Piotr Blajer

Józef Flawiusz
Krzysztof Miller

Eucharystia w Ziemi Świętej.
Św. Jan Damasceński.
Doktor Kościoła na wschodzie

Jan Józef Janicki

Jan Polak (Poloner)
Celestyn M. Paczkowski

Jabne
Mariusz Rosik

Literatura Hechaloty
Tomasz Jelonek

Ubajd Zakani
Kamil Szadkowski

Neftali
Mirosław Jasinski

PANORAMA

Nowy patriarcha malechicki
Nagroda im. Karskiego dla franciszkanina
"Hora Sancta" w Getsemani
Szlakiem Świętej Rodziny
Skarb rodziny Khalidi
Rosyjska enklawa