ZIEMIA ŚWIĘTA

Karta zgłoszenia

Termin:
Miejsce wylotu:
Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Nr paszportu:
Data ważności paszportu:
E-mail:
Tel.:
Adres zamieszkania:
Ulica i nr domu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Propozycja zakwaterowania w hotelu i uwagi:
  1. Oświadczam, że zapoznałam(łem) się z ogólnymi warunkami uczestnictwa i programem pielgrzymki.
  2. Zgadzam się na kontakty przedstawicieli Fundacji Komisariat Ziemi Świętej na wskazany numer telefonu i adres lub adres e-mailowy w celu wykonania zleconej usługi organizacji pielgrzymki.
  3. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporz. o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Komisariat Ziemi Świętej ul. Reformacka 4; 31-012 Kraków. - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia umowy, a następnie realizacji usług oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa - Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych - Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych - Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi nam zawarcie umowy/realizację usługi - Pani/Pana dane osobowe udostępniamy podwykonawcom (hotelom, przewoźnikom [linie lotnicze], ubezpieczycielom i innym, dzięki którym będziemy mogli realizować usługę).
wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 4 (96) 2018
SPIS TREŚCI:

„Bezdomny Jezus”
Sztuka sakralna w Ziemi Świętej

Nikodem Gdyk

Dar dla Aleppo
Brygida Maniurka

Rut
Piotr Blajer

List Barnaby
Mariusz Rosik

Eucharystia w Ziemi Świętej.
Wspomnienie bł. Marii od Męki Pańskiej – Heleny de Chappotin de Neuville (1839-1904)
Zgromadzenie sióstr misjonarek Maryi
Jan Józef Janicki

Chusta i welon
Celestyn Paczkowski

Józef (część 2)
Mirosław Jasinski

Fatima
Kamil Szadkowski

Św. Helena
Krzysztof Miller

PANORAMA

Powrót nad Jordan
Jubileusz Delegatury Apostolskiej
Ekonomia i turystyka w Jordanii
Sprzeciw Patriarchatu Łacińskiego
Koptyjska dyscyplina zakonna
Kaligrafia po chrześcijańsku