ZIEMIA ŚWIĘTA

Karta zgłoszenia

Termin:
Miejsce wylotu:
Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Nr paszportu:
Data ważności paszportu:
E-mail:
Tel.:
Adres zamieszkania:
Ulica i nr domu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Propozycja zakwaterowania w hotelu i uwagi:
  1. Oświadczam, że zapoznałam(łem) się z ogólnymi warunkami uczestnictwa i programem pielgrzymki.
  2. Zgadzam się na kontakty przedstawicieli Fundacji Komisariat Ziemi Świętej na wskazany numer telefonu i adres lub adres e-mailowy w celu wykonania zleconej usługi organizacji pielgrzymki.
  3. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporz. o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Komisariat Ziemi Świętej ul. Reformacka 4; 31-012 Kraków. - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia umowy, a następnie realizacji usług oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa - Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych - Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych - Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi nam zawarcie umowy/realizację usługi - Pani/Pana dane osobowe udostępniamy podwykonawcom (hotelom, przewoźnikom [linie lotnicze], ubezpieczycielom i innym, dzięki którym będziemy mogli realizować usługę).
wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 3 (95) 2018
SPIS TREŚCI:

Zmartwychwstanie Jezusa
Sztuka sakralna w Ziemi Świętej

Nikodem Gdyk

Elżbietanki
Celestyn M. Paczkowski

Święta Marta z Betanii
Krzysztof Miller

Zaśnięcie NMP
Barbara Szczepanowicz

Eucharystia w Ziemi Świętej.
Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej.
Zgromadzenie sióstr elżbietanek
Jan Józef Janicki

Ester
Piotr Blajer

Ebionici
Mariusz Rosik

Shirin Ebadi
Kamil Szadkowski

Kalendarz Izraela
Tomasz Jelonek

Józef
Mirosław Jasinski

PANORAMA

Upamiętnienie żołnierzy druzyjskich
Inicjatywa „Nasz Dom”
Kardynał dla Iraku
Alija niejedno ma imię
Dyplomacja źródłem konfliktów