// WYDAWNICTWO

Kwartalnik

wydawnictwo ZAMÓW PRENUMERATĘ

Ziemia Święta 4 (08) 1996

Ostatni numer 1996 roku ma charakter monotematyczny - jest numerem specjalnym - poświęcono go w całości jubileuszowi „trzech tysięcy lat od zdobycia Jerozolimy przez króla Dawida”. W zamieszczonych tekstach myśl przewodnią stanowią rozważania o znaczeniu tego Świętego Miasta dla wyznawców chrześcijaństwa, judaizmu i muzułmanów. Numer otwiera artykuł historyczny „Jerozolima 3000”. Zamieszczono w nim dzieje miasta zanim stanęła Świątynia Jahwe i dokonała się Pascha Chrystusa. Omówiono też ważniejsze budowle Starej Jerozolimy. Piórem ks. Marka Starowieyskiego nakreślona została idea Jerozolimy, jako pojęcia teologicznego dla egzegezy biblijnej i eschatologii.

wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 1 (103) 2021
SPIS TREŚCI:

Rok świętego Józefa
Jan Józef Janicki

Dom oblubieńca Maryi
Marian B. Arndt

Józef z rodu Dawida
Piotr Blajer

Krewni Zbawiciela
Celestyn M. Paczkowski

Wdowiec i starzec
Barbara Szczepanowicz

Święty - który nie mówi
Mariusz Rosik

Lilia świętego Józefa
Krzysztof Miller

Pod skrzydłami aniołów
Emilia Tokarz

Postawa ojcowska świętego Józefa
Roman Mazur

Józef syn patriarchy Jakuba
Marcin Grodzki, Kamil Szadkowski

Rozmowa z patriarchą Nazaretu
Narcyz S. Klimas

Znaczek z wizerunkiem św. Józefa
Nikodem M. Gdyk

Czy święty Józef  był cieślą?
Jakub Waszkowiak

PANORAMA

Iraccy franciszkanie
Pomagać za darmo
Sanktuaria bez pielgrzymów
Odkrywanie Kiriat-Jearim