// WYDAWNICTWO

Kwartalnik

wydawnictwo ZAMÓW PRENUMERATĘ

Ziemia Święta 2 (38) 2004

W związku z trwającym konfliktem izraelsko-palestyńskim, a tym samym znacznym ograniczeniu ruchu pielgrzymkowego, przedstawiciele Kościoła w Jerozolimie zapraszają do odwiedzenia Ziemi Świętej, aby pielgrzymi stali się symbolem nadziei na pokój w ziemi Chrystusowej. O. Celestyn Paczkowski opisuje historię procesji Niedzieli Palmowej w Jerozolimie, a Barbara Szczepanowicz pisze o ośle, który jest znakiem pokoju. Wiesław Kic kontynuuje rozważania na temat działalności św. Pawła w Berei. Nadto ks. Michał Bednorz ukazuje Maryję jako Służebnicę Pańską. W „Egerii Plus” o milczącym świadku Męki Pańskiej „Titulus Crucis” pisze Bogdan M. Kwiatek.

wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 1 (103) 2021
SPIS TREŚCI:

Rok świętego Józefa
Jan Józef Janicki

Dom oblubieńca Maryi
Marian B. Arndt

Józef z rodu Dawida
Piotr Blajer

Krewni Zbawiciela
Celestyn M. Paczkowski

Wdowiec i starzec
Barbara Szczepanowicz

Święty - który nie mówi
Mariusz Rosik

Lilia świętego Józefa
Krzysztof Miller

Pod skrzydłami aniołów
Emilia Tokarz

Postawa ojcowska świętego Józefa
Roman Mazur

Józef syn patriarchy Jakuba
Marcin Grodzki, Kamil Szadkowski

Rozmowa z patriarchą Nazaretu
Narcyz S. Klimas

Znaczek z wizerunkiem św. Józefa
Nikodem M. Gdyk

Czy święty Józef  był cieślą?
Jakub Waszkowiak

PANORAMA

Iraccy franciszkanie
Pomagać za darmo
Sanktuaria bez pielgrzymów
Odkrywanie Kiriat-Jearim