// WYDAWNICTWO

Kwartalnik

wydawnictwo ZAMÓW PRENUMERATĘ

Ziemia Święta 3 (47) 2006

Niniejszy numer kwartalnika w całości poświęcony jest synowi Abrahama, czyli Izaakowi. Śledząc uważnie wydarzenia odnoszące się do życia Patriarchów dostrzegamy jak konsekwentnie, chociaż małymi krokami, Bóg realizuje swój plan zbawienia. Najpierw Abraham usłyszał, że stanie się ojcem licznego narodu. Zapowiedź piękna, ale z żoną Sarą ma tylko jednego syna - Izaaka. Z takim dziedzictwem Abraham żegna się z tym światem. Nie było mu dane doświadczyć wypełnienia się Bożej obietnicy. W oczach ludzkich Patriarcha rzec można przegrał, ale nie w Bożych planach. Teraz jego syn kontynuuje obietnicę; teraz Bóg błogosławił jego synowi Izaakowi (Rdz 25,11). W osobie drugiego Patriarchy Bóg stawia kolejny krok w tworzeniu się narodu, który odegra znaczącą rolę w historii zbawienia.

wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 1 (103) 2021
SPIS TREŚCI:

Rok świętego Józefa
Jan Józef Janicki

Dom oblubieńca Maryi
Marian B. Arndt

Józef z rodu Dawida
Piotr Blajer

Krewni Zbawiciela
Celestyn M. Paczkowski

Wdowiec i starzec
Barbara Szczepanowicz

Święty - który nie mówi
Mariusz Rosik

Lilia świętego Józefa
Krzysztof Miller

Pod skrzydłami aniołów
Emilia Tokarz

Postawa ojcowska świętego Józefa
Roman Mazur

Józef syn patriarchy Jakuba
Marcin Grodzki, Kamil Szadkowski

Rozmowa z patriarchą Nazaretu
Narcyz S. Klimas

Znaczek z wizerunkiem św. Józefa
Nikodem M. Gdyk

Czy święty Józef  był cieślą?
Jakub Waszkowiak

PANORAMA

Iraccy franciszkanie
Pomagać za darmo
Sanktuaria bez pielgrzymów
Odkrywanie Kiriat-Jearim