// WYDAWNICTWO

Kwartalnik

wydawnictwo ZAMÓW PRENUMERATĘ

Ziemia Święta 4 (48) 2006

 W wielu tekstach, ukazujemy postać Jakuba, syna Izaaka. W osobie tego Patriarchy, w odróżnieniu od jego ojca i dziadka, coraz bardziej konkretyzują się Boże obietnice oraz tworzą podwaliny do kształtowania się narodu wybranego. Kontynuatorem przymierza z Bogiem jest pagtriarcha Jakub, który po licznych perypetiach u swojego wujka Labana oraz pogodzeniu się z bratem Ezawem otrzymuje błogosławieństwo od Boga i nowe imię - Izrael. Od tej pory u tego człowieka przebiegłego i wojującego pojawiają się przymioty godne osoby wybranej przez Boga. Niewątpliwie dla Patriarchy wielką dumą i radością byli jego synowie: Ruben, Symeon, Lewi, Juda, Issachar, Zebulon, Józef, Beniamin, Dan, Neftali, Gad i Aser. Wraz z nimi podąży do Egiptu, do syna Józefa, gdzie jego potomkowie stworzą liczny naród. Przybliżeniem postaci Jakuba kończymy kolejny - dwunasty - rok wydawniczy.

wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 1 (103) 2021
SPIS TREŚCI:

Rok świętego Józefa
Jan Józef Janicki

Dom oblubieńca Maryi
Marian B. Arndt

Józef z rodu Dawida
Piotr Blajer

Krewni Zbawiciela
Celestyn M. Paczkowski

Wdowiec i starzec
Barbara Szczepanowicz

Święty - który nie mówi
Mariusz Rosik

Lilia świętego Józefa
Krzysztof Miller

Pod skrzydłami aniołów
Emilia Tokarz

Postawa ojcowska świętego Józefa
Roman Mazur

Józef syn patriarchy Jakuba
Marcin Grodzki, Kamil Szadkowski

Rozmowa z patriarchą Nazaretu
Narcyz S. Klimas

Znaczek z wizerunkiem św. Józefa
Nikodem M. Gdyk

Czy święty Józef  był cieślą?
Jakub Waszkowiak

PANORAMA

Iraccy franciszkanie
Pomagać za darmo
Sanktuaria bez pielgrzymów
Odkrywanie Kiriat-Jearim