// WYDAWNICTWO

Kwartalnik

wydawnictwo ZAMÓW PRENUMERATĘ

Ziemia Święta 2 (78) 2014

Kontynuujemy wirtualną pielgrzymkę po dzielnicach biblijnej Jerozolimy w oparciu o artykuły, które autorzy opracowują korzystając obficie z zapisów Pisma Świętego. Ma to zasadnicze znaczenie w formacji, gdyż przepowiednie proroków Starego Testamentu i relacje Ewangelistów zawierają odniesienia do wytworów ludzkiego ducha i energii materialnej włożonej w powstanie wielu budowli, którymi jako symbolami posługuje się Pismo Święte. Dotyczy to problematyki poruszanej w tym zeszycie, ale również tekstów przygotowywanych do kolejnych numerów. Odnosimy się do konkretnych miejsc, gdzie, co i w jakim kontekście zostało wypowiedziane przez Chrystusa, a zapisane w Ewangeliach.

Poczet Kustoszy Ziemi Świętej
Paschalis A. Kwoczała

Mur Płaczu
Piotr Blajer

Od synagogi do meczetu
Kamil Szadkowski

Jerozolima w 1967 roku
Krzysztof Miller

Eucharystia w Ziemi Świętej.
Betania – wskrzeszenie Łazarza
Jan Józef Janicki

Ciasna brama i wąska droga
Mariusz Rosik

Grobowce w dolinie Cedronu
Barbara Szczepanowicz

Cardo Maximus
Tomasz Jelonek

Risus Paschalis
Daniel Lesław Chrupcała

W domu przyjaciół Jezusa
Bogdan Zbroja

EGERIA
Kosmos w Biblii
Celestyn Mieczysław Paczkowski

PANORAMA
Kolejny papież w Ziemi Świętej
Wspomnienie Pawła VI
King of the Sands
Przewodniczący partii Al-dustu
Chrześcijańskie grupy
Przeprosiny za rok 1492
Wojna o gwiazdę

wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 1 (103) 2021
SPIS TREŚCI:

Rok świętego Józefa
Jan Józef Janicki

Dom oblubieńca Maryi
Marian B. Arndt

Józef z rodu Dawida
Piotr Blajer

Krewni Zbawiciela
Celestyn M. Paczkowski

Wdowiec i starzec
Barbara Szczepanowicz

Święty - który nie mówi
Mariusz Rosik

Lilia świętego Józefa
Krzysztof Miller

Pod skrzydłami aniołów
Emilia Tokarz

Postawa ojcowska świętego Józefa
Roman Mazur

Józef syn patriarchy Jakuba
Marcin Grodzki, Kamil Szadkowski

Rozmowa z patriarchą Nazaretu
Narcyz S. Klimas

Znaczek z wizerunkiem św. Józefa
Nikodem M. Gdyk

Czy święty Józef  był cieślą?
Jakub Waszkowiak

PANORAMA

Iraccy franciszkanie
Pomagać za darmo
Sanktuaria bez pielgrzymów
Odkrywanie Kiriat-Jearim