// WYDAWNICTWO

Kwartalnik

wydawnictwo ZAMÓW PRENUMERATĘ

Ziemia Święta 3 (95) 2018

W bieżącym numerze kontynuujemy cykl poświęcony obecności wspólnoty zgromadzeń zakonnych z Polski w Ziemi Świętej. Tym razem refleksją obejmujemy siostry Elżbietanki, które dzięki własnej inwencji, zorganizowały oazę polskości na Bliskim Wschodzie. Te siostry z prowincji poznańskiej prowadzą Domy Polskie w pełnym tego słowa znaczeniu. Godna wspomnienia jest działalność tych placówek, zwłaszcza w okresie PRL–u, gdy władze nie utrzymywały kontaktów dyplomatycznych z Izraelem. Domy sióstr wypełniały tę lukę, a chodziło o istotne kontakty międzynarodowe. Piszemy też o sztuce sakralnej prezentując płaskorzeźbę Jezusa zmartwychwstałego oraz witraż Marca Chagalla poświęcony Józefowi, pierwszemu synowi Racheli i Jakuba. Nawiązuje on do dość burzliwych wątków jego życia, ale niezwykle ważnych znaczeniowo. Nadto o zaśnięciu NMP, które nierozerwalnie związane jest z Jej wniebowzięciem. W tle ciekawa historia pierwszego kościoła gminy chrześcijańskiej. W artykule o Ester opisane jest życie diaspory żydowskiej w imperium perskim i ustanowienie święta „Purim”. Zachęcamy do lektury całego pisma i zapraszamy do rozważenia możliwości odbycia pielgrzymki do Ziemi Świętej z naszym biurem.

Zmartwychwstanie Jezusa
Sztuka sakralna w Ziemi Świętej

Nikodem Gdyk

Elżbietanki
Celestyn M. Paczkowski

Święta Marta z Betanii
Krzysztof Miller

Zaśnięcie NMP
Barbara Szczepanowicz

Eucharystia w Ziemi Świętej.
Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej.
Zgromadzenie sióstr elżbietanek
Jan Józef Janicki

Ester
Piotr Blajer

Ebionici
Mariusz Rosik

Shirin Ebadi
Kamil Szadkowski

Kalendarz Izraela
Tomasz Jelonek

Józef
Mirosław Jasinski

PANORAMA

Upamiętnienie żołnierzy druzyjskich
Inicjatywa „Nasz Dom”
Kardynał dla Iraku
Alija niejedno ma imię
Dyplomacja źródłem konfliktów

wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 1 (103) 2021
SPIS TREŚCI:

Rok świętego Józefa
Jan Józef Janicki

Dom oblubieńca Maryi
Marian B. Arndt

Józef z rodu Dawida
Piotr Blajer

Krewni Zbawiciela
Celestyn M. Paczkowski

Wdowiec i starzec
Barbara Szczepanowicz

Święty - który nie mówi
Mariusz Rosik

Lilia świętego Józefa
Krzysztof Miller

Pod skrzydłami aniołów
Emilia Tokarz

Postawa ojcowska świętego Józefa
Roman Mazur

Józef syn patriarchy Jakuba
Marcin Grodzki, Kamil Szadkowski

Rozmowa z patriarchą Nazaretu
Narcyz S. Klimas

Znaczek z wizerunkiem św. Józefa
Nikodem M. Gdyk

Czy święty Józef  był cieślą?
Jakub Waszkowiak

PANORAMA

Iraccy franciszkanie
Pomagać za darmo
Sanktuaria bez pielgrzymów
Odkrywanie Kiriat-Jearim