// AKTUALNOŚCI

12 marca 2024

Kolebka chrześcijaństwa

 Od ośmiu wieków Bracia Mniejsi – franciszkanie z Kustodii Ziemi Świętej z miłością strzegą Miejsc Świętych: wykupywali je, odbudowywali z ruin i wznosili nowe świątynie. Jednak pierwszoplanowym zadaniem jest nieustanna troska o żywą wspólnotę wyznawców Chrystusa na terenach Bliskiego Wschodu. Utrzymaniu tej niewielkiej obecności chrześcijańskiej służy nie tylko praca duszpasterska i przepowiadanie Ewangelii, lecz w równym stopniu działalność charytatywna i oświatowa Kustodii, dziś tak bardzo potrzebna w Libanie, Syrii, Izraelu i Palestynie. Z kolejnym apelem o pomoc chrześcijan z innych części świata zwrócił się w liście do komisarzy Ziemi Świętej o. Francesco Patton – Kustosz „perły misji franciszkańskich”. W zamieszczonym poniżej liście jest też gorąca prośba, aby „organizować i wyjeżdżać z grupami pielgrzymów”.

 

List o. Kustosza Ziemi Świętej Francesco Pattona OFM

 

BA-58-CT/22                                                                                                                    Jerozolima, 14 lutego 2022

Do Komisarzy Ziemi Świętej
w ich Siedzibach

 

Najdrożsi Bracia Komisarze Ziemi Świętej,
Niech Pan was obdarzy pokojem!

Minęło przeszło sześć wieków od 14 lutego 1421 roku, kiedy Papież Marcin V Bullą Hiis quae pro zatwierdzał Waszą instytucję, drodzy Komisarze Ziemi Świętej, którzy dzisiaj pełnicie tę cenną posługę i z wielu racji niezastąpioną, a mianowicie: dajecie poznać Kustodię i jej bardzo liczne pola działania; zachęcacie, organizujecie i towarzyszycie grupom pielgrzymów w nawiedzaniu Miejsc Świętych; promujecie coroczną „Kolektę na rzecz Ziemi Świętej” oraz inne formy ekonomicznego wparcia naszej misji; a także wzbudzacie powołania do służby w Ziemi Świętej.

Bardzo dobrze wiecie, jak ciężkie były te dwa minione lata dla nas, którzy żyjemy w Ziemi Świętej: znaleźliśmy się całkowicie bez pielgrzymów i z ograniczonymi do minimum przychodami z papieskiej kolekty z Wielkiego Piątku, musząc jednocześnie nadal stawiać czoła obowiązkom wobec małej lokalnej wspólnoty chrześcijańskiej, a także wydatkom na rzecz utrzymania sanktuariów, prowadzenia szkół, jak i dzieł duszpasterskich, społecznychi charytatywnych podejmowanych przez powierzone nam Parafie.

Proszę Was, abyście zaczęli organizować i wyjeżdżać z grupami pielgrzymów. Niektórzy z Was już to zaczęli i jakże pięknie jest widzieć pielgrzymów powracających do Bożego Grobu, do Betlejem i innych sanktuariów. Jest to sposób wspierania nas i chrześcijan z Ziemi Świętej, a także sposób pomagania osobom z Waszych Krajów pochodzenia w patrzeniu na nowo na życie z nadzieją, w wychodzeniu spod przykrywy rozpaczy, która sparaliżowała świat jeszcze bardziej niż wirus i zamknięte lotniska. Nie bójcie się, zaufajcie Bożej Opatrzności, która nie opuści Was w Waszej posłudze, jak również nie opuści Braci i Sióstr, którzy zdecydują się na pielgrzymkę do miejsc naszego Odkupienia.

Zachęcam Was również do usilnego promowania „Kolekty na rzecz Ziemi Świętej” z Wielkiego Piątku lub innego dnia, wyznaczonego przez Konferencję Episkopatu Waszego Kraju. Jeśli potrzebujecie materiałów do promocji, video, tekstów, zdjęć lub innych pomocy, nie zwlekajcie z nawiązaniem kontaktu z Delegatem dla Komisarzy Ziemi Świętej, fr. Marcello Ariel Cichinelli (clio@custodia.org), który ze swej strony skontaktuje Was z naszym Biurem-Media.

Pozdrawiam Was dziękując Panu za wykonywaną przez Was posługę „ambasadorów” Kustodii Ziemi Świętej w świecie. Przez wstawiennictwo Serafickiego Ojca Świętego Franciszka, który z miłości do Jezusa stał się pielgrzymem w tej Ziemi Świętej, niech Pan napełni Was wszelkim błogosławieństwem.

Po bratersku

Fr. Francesco Patton OFM
Kustosz Ziemi Świętej

Fr. Marcello Ariel Cichinelli OFM
Delegat Kustodialny
dla Komisarzy Ziemi Świętej

 

 

wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 1 (105) 2022
SPIS TREŚCI:

Od redakcji
Nikodem M. Gdyk

Kolejna rocznica
Nikodem M. Gdyk

Kościół-Matka
Celestyn M. Paczkowski

Jan Paweł II
Jubileuszowa pielgrzymka
do Ziemi Świętej

Michele Picirillo

Omer Englebert
Piotr Blajer

Franciszek
GianMaria Polidoro

Wspominamy o. Paschalisa
Błażej Krukowski

Um El-Rassas - biblijne Mefaat
Marian Arndt

Orzechowscy w Jerozolimie
Celestyn Paczkowski

 EGERIA Plus

Greckie Filippii
Katarzyna Jakielaszek

 PANORAMA

Nowości na Polu Pasterzy
Kontynuacja prac przy Bożym Grobie
Palestyńskie kolory
Problem szkół