Książki

wydawnictwo Zamawiam

egz.

Betlejem - Kolebka Mesjasza

Autor:

Daniel Lesław Chrupcała - franciszkanin. Ukończył studia z teologii biblijnej w Jerozolimie i teologii dogmatycznej w Rzymie. Aktualnie przebywa w Kustodii Ziemi Świętej i jest wykładowcą teologii dogmatycznej w Międzynarodowym Seminarium Franciszkańskim i teologii biblijnej w Franciszkańskim Studium Biblijnym w Jerozolimie. Jest autorem licznych artykułów z egzegezy Pisma Świętego.

Opis:

„Betlejem - Kolebka Mesjasza” jest prezentacją miasta narodzenia Jezusa: w aspekcie historycznym, archeologicznym i biblijnym. Autor w sposób kompetentny ukazuje misterium oraz tradycje związane z narodzeniem Księcia Pokoju. Czytelnik dogłębnie może się zapoznać z miejscem i znaczeniem Betlejem w historii świata i każdego człowieka. Książka, na wzór betlejemskich pasterzy, poprowadzi czytelnika do Groty Narodzenia, aby "zobaczyć" co tam się wydarzyło 2000 lat temu.

Cena:

20zł
wydawnictwo Zamawiam

egz.

Jerozolima miasto nadziei

Autor:

Lesław Daniel Chrupcała (ur. 1963 r.) jest franciszkaninem (OFM) i profesorem zwyczajnym Papieskiego Uniwersytetu Antonianum (Rzym) w Wydziale Nauk Biblijnych i Archeologii (Jerozolima). Ukończył studia z Pisma Świętego i Teologii w Jerozolimie oraz w Rzymie. Od ponad dwudziestu lat przebywa w Kustodii Ziemi Świętej i jest wykładowcą teologii dogmatycznej w Międzynarodowym Seminarium Franciszkańskim (Studium Theologicum Jerosolymitanum) i teologii biblijnej w Franciszkańskim Studium Biblijnym (Studium Biblicum Franciscanum) w Jerozolimie. Opublikował kilka książek: „Il regno opera della Trinitą nel vangelo di Luca” (1998), „Królestwo Boże w trynitarnej wizji Łukasza” (2000), „Betlejem kolebka Mesjasza. Misterium i tradycje narodzenia Jezusa” (2003), „Nazaret kwiat Galilei. Uwertura misji Jezusa" (2005), „The Kingdom of God. A Bibliography of 20th Century Research” (2007), oraz wiele artykułów z teologii biblijnej i recenzji naukowych. Regularnie pisze artykuły do kwartalnika „Ziemi Święta”.

Opis:

„Jerozolima - miasto nadziei” stanowi zbiór esejów, które z różnej perspektywy (Pismo Święte, historia, geografia, archeologia) ukazują dzieje Świętego Miasta i kreślą obraz wydarzeń związanych z końcowym etapem zbawczej misji Jezusa: Jego ostatnią podróż i uroczysty wjazd do Jerozolimy, nauczanie w świątyni, pożegnalną Wieczerzę, modlitwę w Getsemani, drogę krzyżową, śmierć, zmartwychwstanie i wstąpienie do nieba. Dla chrześcijan Jerozolima jest miejscem odkupienia, ale w jej losach można też dostrzec metaforę rozbitej ludzkości, która pragnie pokoju i sprawiedliwości. „Jerozolima, ta ziemska i współczesna, pełna tajemniczości i kontrastów, ciągły przedmiot sporów, a także arena krwawych wojen... I ta druga Jerozolima, nadprzyrodzona i eschatologiczna... W tej pierwszej, ziemskiej, żyją ludzie i wspólnoty religijne, naznaczone cierpieniem, z bolesnym bagażem historii i zranioną nadzieją w sercu. Zmierzają do tej drugiej, snując nieustannie marzenia o tym, iż pewnego dnia wyjdzie ona z mroku i zatriumfuje, a wraz z nią nastanie trwały pokój i powszechna sprawiedliwość.”

Cena:

25zł
wydawnictwo Zamawiam

egz.

Królestwo Boże w Trynitarnej wizji Łukasza

Autor:

Daniel Lesław Chrupcała - franciszkanin. Ukończył studia z Teologii Biblijnej w Jerozolimie i Teologii Dogmatycznej w Rzymie. Aktualnie przebywa w Kustodii Ziemi Świętej i jest wykładowcą teologii dogmatycznej w Międzynarodowym Seminarium Franciszkańskim i teologii biblijnej w Franciszkańskim Studium Biblijnym w Jerozolimie. Jest autorem licznych artykułów z egzegezy Pisma Świętego.

Opis:

 W Ewangelii i Dziejach Apostolskich temat królestwa jest kontemplowany na gruncie historii zbawienia. Królestwo stanowi integralną część planu, który Bóg zapowiedział w Piśmie i zrealizował w misji Jezusa Chrystusa. Prawdę tę wyraża formuła Łukasza o "głoszeniu królestwa Bożego". Lecz niektóre obietnice nadal podlegają realizacji lub czekają na spełnienie. Królestwo zatem już przyszło, ale i nie przestaje nadchodzić. Innymi słowy, zainicjowany przez Mesjasza proces zaprowadzenia królestwa Bożego rozwija się nieustannie za sprawą Ducha Świętego.

Cena:

18zł
wydawnictwo Zamawiam

egz.

Maryja z Nazaretu - Jubileuszowe Nawiedzenie

Autor:

Teksty napisali: ks. abp Stanisław Nowak - metropolita częstochowski, o. Giovanni Battistelli - Kustosz Ziemi Świętej, o. Celestyn Paczkowski - franciszkanin, o. Grzegorz Wiśniowski - Komisarz Ziemi Świętej, o. Izydor Matuszewski - Przeor Jasnej Góry, ks. Teofil Siudy - Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Mariologicznego i o.Giovanni Maria Leonardi - Koordynator Światowej Peregrynacji Figury Maryi z Nazaretu.
Zdjęcia wykonał Janusz Rosikoń.

Opis:

Na szlaku Światowej Peregrynacji Figury Maryi z Nazaretu przed Jubileuszem Roku 2000 znalazła się również Polska. Figura była przyjmowana zazwyczaj w stolicach państw, tym razem zatrzymała się w duchowej stolicy Polaków - Częstochowie. Począwszy od 30 kwietnia 1999 roku a skończywszy 8 maja tysiące polaków przybywało na Jasną Górę, aby spotkać się z Maryją i wsłuchiwać się w Jej przesłanie. Niniejszy album jest fotograficzną dokumentacją tego wielkiego wydarzenia.

Cena:

40zł
wydawnictwo Zamawiam

egz.

Nazaret - kwiat Galilei. Uwertura misji Jezusa

Autor:

Lesław Daniel Chrupcała OFM - franciszkanin. Ukończył studia z Pisma Świętego i Teologii w Jerozolimie oraz Rzymie. Aktualnie przebywa w Kustodii Ziemi Świętej i  est wykładowcą teologii dogmatycznej w Międzynarodowym Seminarium Franciszkańskim (Studium Theologicum Jerosolymitanum) i teologii biblijnej w Franciszkańskim Studium Biblijnym (Studium Biblicum Franciscanum) w Jerozolimie. Jest autorem licznych artykułów z egzegezy Pisma Świętego. W serii „Biblioteki Ziemi Świętej” ukazały się jego książki: „Królestwo Boże w trynitarnej wizji Łukasza” oraz „Betlejem - kolebka Mesjasza”.

Opis:

„Nazaret - kwiat Galilei. Uwertura misji Jezusa” , prezentuje Nazaret - miejsce Zwiastowania Maryi i ukrytego życia Jezusa, w kontekście topografii miasta z czasów Jezusa, geografii Galilei, historii i archeologii Palestyny oraz Biblii. Tytuł książki sugeruje piękno miejsca, w którym dokonuje się niezwykłe wydarzenie - Zwiastowanie Maryi, że zostanie Matką Syna Bożego. Natomiast podtytuł informuje o opisie życia ukrytego Jezusa w Nazarecie i przygotowaniu do działalności publicznej w Galilei. Skonfrontowanie zapisu Ewangelii z nauką i badanie jej wartości historycznej w świetle osiągnięć współczesnej egzegezy i archeologii - stanie się fascynującą przygodą każdego, kto sięgnie po tę książkę.

Cena:

20zł
wydawnictwo Zamawiam

egz.

Polscy Bracia Mniejsi w służbie Ziemi Świętej 1342-1995

Autor:

Anzelm Janusz Szteinke - franciszkanin. Doktor Historii Kościoła. Wykładał Historię Kościoła na Wydziale Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Obecnie wykłada w Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Franciszkanów w Krakowie - Bronowicach. Jest autorem wielu artykułów, rozpraw i recenzji.

Opis:

Pozycja jest pionierskim opracowaniem naukowym w Polsce. Zawiera syntezę działalności Kustodii Ziemi Świętej ze szczególnym uwzględnieniem wkładu pracy polskich zakonników od powstania Kustodii w 1342 roku do czasów obecnych. Książka zawiera życiorysy misjonarzy, którzy pracowali w Kustodii, osoby, które odbyły studia seminaryjne lub specjalistyczne w Jerozolimie, oraz duchownych, którzy pełnili obowiązki kapelanów w czasie II wojny światowej, nadto franciszkanów, którzy w kraju pracowali na rzecz Ziemi Świętej.

Cena:

18zł

Zamawiam pozycje zgodnie z zaznaczoną powyżej liczbą egzemplarzy.

E-mail:
Imię:
Nazwisko:
Ulica i nr domu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Uwagi:
Niniejszym upoważniam Fundację Komisariat Ziemi Świętej w Krakowie przy ul. Reformackiej 4 do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu.
wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 1 (105) 2022
SPIS TREŚCI:

Od redakcji
Nikodem M. Gdyk

Kolejna rocznica
Nikodem M. Gdyk

Kościół-Matka
Celestyn M. Paczkowski

Jan Paweł II
Jubileuszowa pielgrzymka
do Ziemi Świętej

Michele Picirillo

Omer Englebert
Piotr Blajer

Franciszek
GianMaria Polidoro

Wspominamy o. Paschalisa
Błażej Krukowski

Um El-Rassas - biblijne Mefaat
Marian Arndt

Orzechowscy w Jerozolimie
Celestyn Paczkowski

 EGERIA Plus

Greckie Filippii
Katarzyna Jakielaszek

 PANORAMA

Nowości na Polu Pasterzy
Kontynuacja prac przy Bożym Grobie
Palestyńskie kolory
Problem szkół