STOWARZYSZENIE

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Świętej

POWSTANIE I CEL

Chrześcijanie całego świata szczególną czcią otaczają miejsca, w których żył Chrystus i gdzie dokonało się zbawienie. Naśladowcy
Jezusa pielgrzymują do Ziemi Świętej, interesują się jej problematyką, wspierają miejsca święte duchowo i materialnie.

Szczególną posługę dla miejsc świętych pełnią franciszkanie, którzy, w imieniu Kościoła katolickiego, opiekują się nimi. W pełnieniu
tej misji na Bliskim Wschodzie Bracia Mniejsi są wspierani przez cały świat chrześcijański. Jedną z wielu inicjatyw podjętych na rzecz
miejsc uświęconych przez Jezusa, Jego Niepokalanej Matki i Apostołów jest powołanie do istnienia „Dzieła Pomocy Ziemi Świętej”.
Zostało ono erygowane przy Zakonie Braci Mniejszych i zatwierdzone przez Stolicę Apostolską w 1894 roku.

„Dzieło Pomocy Ziemi Świętej” w Polsce zostało afiliowane w 1991 roku do Międzynarodowego Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi
Świętej z siedzibą w Rzymie („Associazione Internazionale Amici di Terra Santa”), które zostało zarejestrowane notarialnie 30 listopada 1979 roku w Rzymie. Posiada ono własny statut, a siedziba Stowarzyszenia mieści się przy Delegaturze Ziemi Świętej
w Rzymie (Via Matteo Boiardo n.16).

Fundacja Komisariat Ziemi Świętej prowadząc Międzynarodowe Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Świętej nawiązuje
do przedwojennych tradycji polskiego Komisariatu i pozyskuje ludzi, którzy pragną wspierać dzieła prowadzone przez franciszkanów
w Ziemi Świętej.

ZADANIA CZŁONKÓW

Członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Świętej podejmują, pod kierunkiem moderatora (Komisarza Ziemi
Świętej), między innymi takie dzieła:

 • rozwijają swoją znajomość Ziemi Świętej i propagują ją wśród innych;
 • żywo interesują się działalnością Kustodii Ziemi Świętej i prowadzoną przez nią misją;
 • modlą się w intencjach misji w Ziemi Świętej i o pokój na Bliskim Wschodzie;
 • uczestniczą w Mszach świętych w intencji Ziemi Świętej, biorą udział w czuwaniach modlitewnych, zwłaszcza organizowanych
 • przez moderatora i animatorów;
 • w codziennym życiu są świadkami Ewangelii Jezusa Chrystusa i Jego królestwa pokoju;
 • składają dobrowolne ofiary materialne na rzecz Kustodii Ziemi Świętej.

DOBRA DUCHOWE

Stolica Apostolska ubogaciła „Dzieło Pomocy Ziemi Świętej” dobrami duchowymi:

 • Członkowie Dzieła Pomocy zaliczeni są do dobroczyńców Kustodii Ziemi Świętej i zostają włączeni do modlitw i czynów ofiarnych franciszkanów w Ziemi Świętej oraz przebywających tam pielgrzymów.
 • zyskują odpust zupełny pod zwykłymi warunkami w dniu zapisu do „Dzieła Pomocy Ziemi Świętej” i w uroczystości: Bożego Narodzenia, Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (1 stycznia), Zmartwychwstania Pańskiego, Zesłania Ducha Świętego i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

ZOBOWIĄZANIA CZŁONKÓW

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązują się:

 • upowszechniać w swoim środowisku informacje o istnieniu i działalności Kustodii Ziemi Świętej oraz współpracującego z nią Komisariatu Ziemi Świętej w Polsce;
 • zgłębiać wiedzę o Ziemi Świętej i w miarę możliwości odbyć do niej pielgrzymkę;
 • zachowywać wierność Krzyżowi i Ewangelii oraz dawać świadectwo osobistego życia chrześcijańskiego;
 • w miarę możliwości prenumerować kwartalnik „Ziemia Święta”, czytać Pismo Święte i książki o tematyce biblijnej, a także uczestniczyć w spotkaniach Przyjaciół Ziemi Świętej (rekolekcje, dni skupienia, opłatek);
 • złożyć dobrowolną ofiarę w dniu zapisu. Starać się pozyskiwać innych ofiarodawców i sponsorów (każda złożona ofiara jest pomocą dla Kustodii Ziemi Świętej, a tym samym dla lokalnych chrześcijan);
 • modlić się w aktualnych intencjach:
  o pokój i sprawiedliwość w Ziemi Świętej
  za Ojca Świętego i Kościół powszechny
  za franciszkańską Kustodię w Ziemi Świętej
  za polskich misjonarzy pracujących w Kustodii
  za Dobroczyńców i Przyjaciół Ziemi Świętej
  za wszystkich pielgrzymów do Ziemi Świętej
  za zmarłych pielgrzymów, Przyjaciół i Dobroczyńców Ziemi Świętej
  za zmarłych misjonarzy i Komisarzy Ziemi Świętej

ZAPIS DO STOWARZYSZENIA

Każdy, komu bliska jest Ziemia Święta i franciszkańska misja na Bliskim Wschodzie oraz pragnie podjąć zobowiązania wynikające
z przynależności do Międzynarodowego Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Świętej, może zapisać się do Stowarzyszenia.

Członkiem Stowarzyszenia zostaje się na czas określony lub nieokreślony, według woli wstępującego. Kandydat podaje wymagane
dane osobowe i przesyła je do biura Fundacji, gdzie zostaje wpisany do księgi Członków Międzynarodowego Stowarzyszenia
Przyjaciół Ziemi Świętej. Fundacja przesyła na podany adres legitymację członkowską oraz krzyżyk jerozolimski (charakterystyczny
znak Członków Stowarzyszenia).

Moderator Stowarzyszenia (Komisarz Ziemi Świętej) w ciągu roku informuje Członków o spotkaniach Przyjaciół Ziemi Świętej
i aktualnej sytuacji Kustodii Ziemi Świętej.

Jeżeli chcesz zostać Przyjacielem ziemskiej Ojczyzny Jezusa wypełnij deklarację i prześlij na adres Fundacji
lub wypełnij formularz.

wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 1 (105) 2022
SPIS TREŚCI:

Od redakcji
Nikodem M. Gdyk

Kolejna rocznica
Nikodem M. Gdyk

Kościół-Matka
Celestyn M. Paczkowski

Jan Paweł II
Jubileuszowa pielgrzymka
do Ziemi Świętej

Michele Picirillo

Omer Englebert
Piotr Blajer

Franciszek
GianMaria Polidoro

Wspominamy o. Paschalisa
Błażej Krukowski

Um El-Rassas - biblijne Mefaat
Marian Arndt

Orzechowscy w Jerozolimie
Celestyn Paczkowski

 EGERIA Plus

Greckie Filippii
Katarzyna Jakielaszek

 PANORAMA

Nowości na Polu Pasterzy
Kontynuacja prac przy Bożym Grobie
Palestyńskie kolory
Problem szkół