Kwartalnik

Kwartalnik „Ziemia Święta” ukazuje się od 1995 roku staraniem Fundacji Komisariat Ziemi Świętej i nawiązuje do wydawanego przez polski Komisariat od 1906 roku „Głosu Ziemi Świętej”. Obecnie jest jedynym na polskim rynku czasopismem, w całości poświęconym Ziemi Świętej.

Kwartalnik dostarcza informacji na temat działalności franciszkanów w Ziemi Świętej. Przybliża czytelnikowi w sposób interesujący i łatwy w odbiorze Ziemię poetycznie nazwaną „Piątą Ewangelią”. Adresowane jest nie tylko do pielgrzymów, którzy odwiedzili ziemską Ojczyznę Jezusa, ale także do tych, którzy z różnych powodów nie mogą pielgrzymować do Ziemi Świętej.

Czasopismo (60 stron, pełny kolor, papier kredowy) jest bogato ilustrowane i zawiera artykuły z zakresu archeologii, geografii, historii, wydarzeń biblijnych, liturgii, sanktuariów oraz aktualnych wydarzeń na Bliskim Wschodzie.

Kwartalnik „Ziemia Święta” to cenna pomoc w pracy duszpasterskiej i katechetycznej, to „cztery pielgrzymki” w ciągu roku do miejsc, które na stałe wpisały się w historię ludzkości. Dlatego warto dołączyć do grona naszych stałych Czytelników.


ZAMÓW PRENUMERATĘ


 

Rocznik 2021

wydawnictwo

Ziemia Święta 2 (104) 2021

„Ziemia Święta” – 600 lat Komisariatów Ziemi Świętej (1421-2021)

Drugi numer półrocznika „Ziemia Święta” z wielu względów ma charakter ponadczasowy – zawsze aktualny, także dla bibliotek i religijnych instytutów badawczych. Zasób tego zeszytu stanowią teksty o tematyce jubileuszu 600-lecia istnienia i działalności franciszkańskich komisariatów – agend Kustodii Ziemi Świętej zajmujących się wszystkim co dotyczy miejsc świętych od sanktuariów poczynając, a na pomocy charytatywnej i edukacyjnej miejscowym chrześcijanom kończąc. Ich istnienie w ciągu 600 lat to przyczynek do historii cywilizacji łacińskiej. Działalność ukierunkowana na utrzymanie enklawy katolickiej i chrześcijańskiej na Bliskim Wschodzie. Burzliwe były i są dzieje tych ziem i nie łatwe czasy dla mieszkających tam chrześcijan. W Ziemi Świętej są korzenie naszej wiary z uwagi na osobę Zbawiciela świata – Jezusa, Matki Jego Maryi i Apostołów oraz całe dziedzictwo duchowe tych miejsc. W ciągu minionych stuleci komisariaty działające w różnych krajach wspomagały działalność Kustodii Ziemi Świętej troszczą się o sanktuaria, pielgrzymów, tak dalece iż nigdy miejsca święte nie stały się muzeami. Dlatego tak ważna jest i w obecnej dobie troska współczesnych o to dziedzictwo. Ze względów oczywistych – pandemia i niepewność jutra w związku z wojną powoduje brak pielgrzymów. Ufamy, że jedną z form pielgrzymowania może okazać się nabywanie pisma „Ziemia Święta” w prenumeracie bądź poszczególnych egzemplarzy archiwalnych. Zachęcamy do lektury i zapraszamy do dalszego wspierania naszej misji w Ziemi Świętej.

wydawnictwo

Ziemia Święta 1 (103) 2021

ROK ŚWIĘTEGO JÓZEFA
Pierwszy tegoroczny numer półrocznika „Ziemia Święta” ukazuje się jako numer specjalny, który w całości poświęciliśmy osobie św. Józefa, odpowiadając w ten sposób na inspirującą inicjatywę Ojca Świętego Franciszka, zawartą w Liście apostolskim „Patris Corde”, publikacją którego ogłosił on Rok Świętego Józefa. Postać Opiekuna Syna Bożego i podjętą przez niego decyzję o przyjęciu Maryi, mimo wielu osobistych wewnętrznych zmagań związanych z „niewytłumaczalną po ludzku Jej ciążą”, staraliśmy się ukazać jako postawę posłuszeństwa wobec Boga i Jego planów. Publikowane teksty zawierają sporo informacji nawiązujących do świadomej odpowiedzialności za wychowanie Syna Bożego: mężnej odwagi, mądrości serca, której źródłem jest pełne zaufanie Bogu. I choć św. Józef nie żalił się na swoją drogę życia, to jednak jego milczące postępowanie jest znamienną wypowiedzią, którą w ciągu stuleci podjęło wielu świętych poświęcając swoje życie Bogu. Życzymy przyjemnej, ubogacającej lektury i prosimy o popularyzowanie pisma, zachęcanie do czytania artykułów poświęconych historii Ziemi Świętej, gdyż każdy kolejny zeszyt to swoiste kompendium wiedzy o miejscach i osobach związanych z dziejami zbawienia. Zachęcamy do skorzystania z prenumeraty, a także prosimy o pomoc w rozprowadzaniu „Ziemi Świętej”.

Archiwum

Zobacz archwium roku: 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 2 (104) 2021
SPIS TREŚCI:

Ambasadorzy”
Nikodem M. Gdyk

Komisariaty Ziemi Świętej
Narcyz S. Klimas

Ojciec Komisariatów
Celestyn M. Paczkowski

Komisariat w Wenecji
Celestyn M. Paczkowski

O roli i wyzwaniach Komisariatów Ziemi Świętej
Rozmowa z o. Marcelo Arielem Cichinellim

Albumy zielnikowe
Barbara Szczepanowicz

Hummus arabski czy izraelski
Celestyn M. Paczkowski

Cząstka Ziemi Świętej
Kazimierz Gajowy

Tercjarze
Alojzy Pańczak

Liban
Mariusz Rosik

Śląski Komisariat Ziemi Świętej
Antoni K. Dudek

Komisariat Ziemi Świętej w Poznaniu
Bonifacy Suhak

Komisarz i kaznodzieja
Jan Józef Janicki

Terra Santa
Celestyn M. Paczkowski

 PANORAMA

Chrześcijanie w Gazie
Jakubowy jubileusz
Kapituła A.D. 2021
Znak nadziei