ZIEMIA ŚWIĘTA

Flora i fauna Ziemi Świętej

Na niewielkim terytorium Izraela, podobnie jak w niewielu miejscach na świecie, rośnie bardzo wiele gatunków roślin. Jest ich łącznie 6.380, z czego 3.600 to gatunki rodzime, a 2.780 zostały tutaj wprowadzone na przestrzeni stuleci. To bogactwo flory Ziemi Świętej znajduje swoje uzasadnienie w położeniu tego zakątka świata. Obszar Palestyny położony jest pomiędzy Azją i Afryką, a przemierzający jejszlaki kupcy, podróżujący i pielgrzymi przywozili z sobą nasiona nowych roślin, które rozwijały się bardzo dobrze w sprzyjającym środowisku. Botanicy zwracają uwagę także na bliskość pustyni i Morza Śródziemnego oraz różnorodność stref klimatycznych. Zespół tychuwarunkowań sprzyja tak niezwykłemu rozwojowi miejscowej flory.

Wzdłuż wybrzeża i na stokach płaskowyżu, gdzie panuje klimat śródziemnomorski najczęściej można zobaczyć pinie z Aleppo, cyprysy, oliwki, chleb świętojański, drzewa migdałowe, morwowe, granaty, winorośl, akacje, palmy daktylowe, itp. W dolinie Jordanu przeważa roślinność stref tropikalnych: palmy, akacje, jabłko sodomskie. W górach, w niektórych okręgach Galilei rosną lasy dębowe.

Rodzimymi zbożami są pszenica, jęczmień, sorgo, soczewica. Prócz nich uprawia się różne rodzaje warzyw.

W Ziemi Świętej wiele zwierząt znalazło sprzyjające środowisko. Izraelscy zoologowie szacują, że rodzima fauna to ok. 400 gatunków kręgowców. Ssaki stanowią prawie jedną trzecią tej liczby. Ptaków jest blisko 300 gatunków, a liczba gatunków gadów przekracza 90. Do tej liczby należy dodać 20 do 30 tys. gatunków owadów.

Jednak, tak jak to jest wszędzie na świecie, postępujące uprzemysłowienie, intensywne rolnictwo, zanieczyszczenie naturalnego środowiska, a tym samym kurczenie się naturalnych terenów dla zwierząt, powodują zmniejszenie się liczby przedstawicieli poszczególnych gatunków. W Izraelu zanotowano, iż w ubiegłym stuleciu wyginęły aż 22 gatunki kręgowców, 6 owadów i 15 mięczaków. Ochronie zwierząt mają sprzyjać parki narodowe i rezerwaty, a także uświadamianie mieszkańcom Izraela nieocenionej wartości unikalnej fauny.

Z dzikich zwierząt najczęściej występują szakale, zające, wilki, gazele, hieny, żbiki, antylopy, koziorożce, dromadery.

W Jeziorze Galilejskim znajdują się liczne i ciekawe gatunki ryb, między innymi: musht - po arabsku znaczy "grzebień" (tak zwana ryba św. Piotra), brzany, sumiki karłowate, łobany, karpie, sardynki.

Najpopularniejsze zwierzęta w domowych zagrodach to kozy, owce, kury, woły, osły, wielbłądy i konie.

OGRÓD BOTANICZNY W JEROZOLIMIE
 
OKAZAŁE PALMY DAKTYLOWE
 
PODWODNE AKWARIUM W EILACIE
 
 GÓRALEK PRZYLĄDKOWY (Procavia capensis)
 
BILBIL ARABSKI (Pycnonotus xanthopygos)
 
TAK ZWANA “RYBA ŚW. PIOTRA”
 
wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 1 (103) 2021
SPIS TREŚCI:

Rok świętego Józefa
Jan Józef Janicki

Dom oblubieńca Maryi
Marian B. Arndt

Józef z rodu Dawida
Piotr Blajer

Krewni Zbawiciela
Celestyn M. Paczkowski

Wdowiec i starzec
Barbara Szczepanowicz

Święty - który nie mówi
Mariusz Rosik

Lilia świętego Józefa
Krzysztof Miller

Pod skrzydłami aniołów
Emilia Tokarz

Postawa ojcowska świętego Józefa
Roman Mazur

Józef syn patriarchy Jakuba
Marcin Grodzki, Kamil Szadkowski

Rozmowa z patriarchą Nazaretu
Narcyz S. Klimas

Znaczek z wizerunkiem św. Józefa
Nikodem M. Gdyk

Czy święty Józef  był cieślą?
Jakub Waszkowiak

PANORAMA

Iraccy franciszkanie
Pomagać za darmo
Sanktuaria bez pielgrzymów
Odkrywanie Kiriat-Jearim