prepare($sql, array(PDO::ATTR_CURSOR => PDO::CURSOR_FWDONLY)); $sth->execute(array(':id' => $id)); $result = $sth->fetch(); if (!empty($result)){ $_SESSION['user'] = $result['id']; $_SESSION['username'] = $result['login']; $_SESSION['usertype'] = $result['type']; return true; } else { return false; } } function require_permission($level, $user, $pdo){ $poziomy = range(1,4,1); $levels['admin'] = 1; $levels['mod'] = 2; $levels['konsultant'] = 3; $levels['klient'] = 4; if (is_numeric($level)){ $request = $level; } else { $request = $levels[$level]; } if (!in_array($request,$poziomy)){ return false; } else { $sql = 'SELECT `type` FROM user WHERE id = :id LIMIT 1'; $sth = $pdo->prepare($sql, array(PDO::ATTR_CURSOR => PDO::CURSOR_FWDONLY)); $sth->execute(array(':id' => $user)); $result = $sth->fetch(); if ($result['type']<=$level){ return true; } else { return false; } } } ?> Komisariat Ziemi Świętej -

// AKTUALNOŚCI

14 kwietnia 2022

Kolekta na Boży Grób

Od prawie pięćdziesięciu lat w Kościele w Wielki Piątek przeprowadzana jest zbiórka na potrzeby chrześcijan w Ziemi Świętej. Fundusze pochodzące z kolekty „pro Terra Sancta”, którą ustanowił papież Paweł VI w 1974 r., adhortacją apostolską „Nobis in animo”, są głównym źródłem utrzymania miejsc świętych w ziemskiej Ojczyźnie Chrystusa i wspólnot na Bliskim Wschodzie, za które od ośmiu wieków odpowiedzialni są Bracia Mniejsi.

Zebrane ofiary z „kolekty na Ziemię Świętą” prosimy wpłacić na nasze konto bankowe i zaznaczyć diecezję, na terenie której znajduje się dany klasztor.

Fundacja Komisariat Ziemi Świętej
PEKAO SA Kraków ul. Pijarska 1
74 1240 4533 1111 0000 5428 1176

W imieniu Ojca Kustosza i Braci z Kustodii Ziemi Świętej dziękuję za dotychczasową współpracę i pomoc na rzecz ziemskiej Ojczyzny Chrystusa i Jego Niepokalanej Matki.

 

Z franciszkańskim pozdrowieniem „Pokój i Dobro”

o. Nikodem M. Gdyk OFM
Komisarz Ziemi Świętej w Polsce

wydawnictwo
NAJNOWSZY NUMER 2 (104) 2021
SPIS TREŚCI:

Ambasadorzy”
Nikodem M. Gdyk

Komisariaty Ziemi Świętej
Narcyz S. Klimas

Ojciec Komisariatów
Celestyn M. Paczkowski

Komisariat w Wenecji
Celestyn M. Paczkowski

O roli i wyzwaniach Komisariatów Ziemi Świętej
Rozmowa z o. Marcelo Arielem Cichinellim

Albumy zielnikowe
Barbara Szczepanowicz

Hummus arabski czy izraelski
Celestyn M. Paczkowski

Cząstka Ziemi Świętej
Kazimierz Gajowy

Tercjarze
Alojzy Pańczak

Liban
Mariusz Rosik

Śląski Komisariat Ziemi Świętej
Antoni K. Dudek

Komisariat Ziemi Świętej w Poznaniu
Bonifacy Suhak

Komisarz i kaznodzieja
Jan Józef Janicki

Terra Santa
Celestyn M. Paczkowski

 PANORAMA

Chrześcijanie w Gazie
Jakubowy jubileusz
Kapituła A.D. 2021
Znak nadziei